Nieuws

Een nieuwe definitie voor ESG: Evolutie, geen revolutie

ESG is geen afwijking is van het traditionele beleggingsbeginsel van maximale winst voor de aandeelhouders, maar een evolutie, aldus Fidelity International.

Advertorial

 

In de vroege jaren 2000 werd er gedebatteerd over de fiduciaire plicht van vermogensbeheerders: moesten zij ook niet-beleggingsgebonden indicatoren zoals ESG-kenmerken in overweging nemen?

Sindsdien heeft een grote hoeveelheid onderzoek geleid tot een overweldigende consensus dat ESG beleggers mogelijk kan helpen om betere voor risico’s gecorrigeerde rendementen te realiseren,  aldus Aela Cozic, ESG-analist, en Adnan Siddique van Fidelity International.

Dat bewijst dat ESG geen afwijking is van het traditionele beleggingsbeginsel van maximale winst voor de aandeelhouders, maar een evolutie.

Gevoeliger voor reputatieschade

De explosie van 24-uurs nieuwszenders, het internet en social media zorgde voor nooit eerder geziene transparantie voor het grote publiek, waardoor bedrijven nu veel gevoeliger zijn voor de publieke opinie en mogelijke reputatieschade.

En dat heeft op zijn beurt veranderd hoe de beleggingswereld zich gedraagt. Toen ESG net bekend werd, waren de keuzes vooral gebaseerd op uitsluiting: het vermijden van de beleggingscategorieën en bedrijfssectoren die een negatief effect op de samenleving leken te hebben.

Maar in de afgelopen jaren is die insteek uitgebreid naar een modern activisme, waarbij beleggers rechtstreeks ingrijpen om positieve verandering teweeg te brengen. Vandaag wordt ESG door sommigen beschouwd als een zelfstandige activaklasse en beleggingsbenadering.

Enkele hedendaagse ESG-kwesties

Fidelity ESG

Waarom is ESG belangrijk?

De redenen dat beleggers nu voor ESG kiezen, lopen sterk uiteen: er zijn morele en religieuze overtuigingen, maar ook wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, de publieke opinie of druk van klanten, en economische redenen. Er zijn ruwweg twee redenen waarom ESG voor beleggers belangrijk is.

  1. Rol van beleggers
    Veel groepen beleggers - waaronder pensioenfondsen, liefdadigheidsinstellingen en giftenfondsen - zien het als hun rol om meer te doen dan alleen het beste rendement na te streven. Ze zijn zich ervan bewust dat het beheer van grote hoeveelheden kapitaal, zoals het financieren van onze pensioenen, maatschappelijke initiatieven en onderwijsprojecten, hen in staat stelt om een bepaalde invloed uit te oefenen en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving in bredere zin.

  2. Risicobeheer
    De andere grote filosofie achter ESG is geworteld in risicobeheer. Een potentiële investering in een bedrijf met lage ESG-normen kan de portefeuille blootstellen aan bepaalde risico's waar dat bedrijf in de toekomst mee te maken kan krijgen, zoals stakingen, rechtszaken en negatieve publiciteit, waardoor de uiteindelijke opbrengsten lager kunnen zijn.

Welke factoren zijn drijfveren achter ESG?

De belangrijkste stimulans voor de groeiende aandacht voor ESG is toegang tot informatie. De publieke opinie beïnvloedt hoe institutionele beleggers hun kapitaal bestemmen, en dat heeft op zijn beurt een impact op hoe vermogensbeheerders geld beleggen en met bedrijven omgaan.

Maar die relatie tussen institutionele beleggers, vermogensbeheerders en bedrijven is geen eenrichtingsverkeer. Het zijn vaak langdurige partnerschappen, waarbij ze elkaar beïnvloeden en sturen. In de praktijk kan de opkomst van ESG dus vanuit instellingen, vermogensbeheerders en de industrie worden aangestuurd.

Een ander belangrijk aspect van de toenemende toegang tot informatie is de beschikbaarheid van gegevens, waardoor het praktisch is geworden om ESG-factoren bij het beleggingsproces te betrekken.

ESG-mijlpalen

Fidelity ESG

Bron: Fidelity International, maart 2018, PRI, april 2017

Wat zijn de belangrijkste benaderingen van ESG?

Beleggers kunnen ESG-overwegingen op heel wat verschillende manieren integreren in hun portefeuilles, van actief eigendom tot impact investing.

Overzicht terminologie ESG

Fidelity ESG

Bron: Fidelity International, maart 2018

Klik hier voor meer informatie over verschillende soorten ESG-beleggingen. 

Conclusie: ESG niet meer weg te denken

ESG heeft niet alleen een bewezen rol te spelen op het gebied van beleggingsopbrengsten, maar raakt ook steeds meer ingeburgerd in financiële analyses. Er zijn vandaag de dag zo veel verschillende benaderingen dat beleggers de meest geschikte manier kunnen uitkiezen om voldoende diversificatie en risicomanagement in hun beleggingsportefeuille op te nemen.

ESG is daarom, net als in afgelopen decennia, niet meer weg te denken. Het is een fenomeen dat zal blijven en zal blijven evolueren.


Advertorials vallen buiten verantwoording van de IEXProfs redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen