Nieuws

Bewust ontkoppelen: bbp en duurzaamheid

Een van de grootste bezwaren van het bruto binnenlands product (bbp) is dat het niet de impact van economische groei op eindige hulpbronnen meet. Of zoals econoom Kenneth Boulding stelde: “Iedereen die denkt dat exponentiële groei oneindig kan doorgaan in een eindige wereld, is ofwel een gek, ofwel een econoom.”

ADVERTORIAL Aviva Investors

Abigail Herron is Global Head of Responsible Investment bij Aviva Investors en nauw betrokken bij de publieke beleidsbeinvloeding in het Verenigd Koninkrijk, de EU en de VN op het gebied van sustainable finance.

Herron legt uit: "Sommige economen hebben inderdaad beweerd dat economische groei ontkoppeld kan worden van de effecten op het milieu. Volgens het International Resource Panel (IRP) van het milieuprogramma van de Verenigde Naties zijn er aanwijzingen dat hoogontwikkelde economieën meer groei tegen relatief lagere milieukosten laten zien omdat ze efficiënter en technologisch geavanceerder worden, al blijft hun gebruik van natuurlijke hulpbronnen in absolute zin stijgen."1  

"De groeiende verschuiving naar groene energie draagt bij aan een dergelijke relatieve ontkoppeling. In een artikel voor wetenschappelijk tijdschrift Science van 2017 merkte Barack Obama op dat de Amerikaanse economie met meer dan 10% is gegroeid tijdens zijn presidentschap, terwijl de uitstoot van koolstof door de energiesector over dezelfde periode met 9,5% is gedaald dankzij de transitie naar schonere energiebronnen2 ", vervolgt Herron.  

Afhankelijk van hulpbronnen

Hoe positief deze transitie ook is, feit is dat ook zonnepanelen en windturbines afhankelijk blijven van eindige hulpbronnen. Tegelijkertijd exporteren landen die schijnbaar ontkoppelen, zoals Duitsland en Japan, vaak hun grondstoffenverbruik door gebruik te maken van goederen die in het buitenland met grote hoeveelheden water en mineralen worden geproduceerd.

Geavanceerde economieën verbruiken nog steeds veel meer natuurlijke hulpbronnen dan de economieën van ontwikkelingslanden. Volgens het IRP consumeert de gemiddelde inwoner van een ontwikkeld land als Canada 25 ton mineralen, ertsen, fossiele brandstoffen en biomassa per jaar, tegenover gemiddeld vier ton in India.  

Met duurzaamheid in gedachten dringen sommige experts aan op een alternatieve meting van het economische welzijn door minder de nadruk te leggen op het bbp.

In zijn inspirerende rapport Prosperity Without Growth uit 2009 stelde Tim Jackson, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de universiteit van Surrey en adviseur voor Aviva Investors, dat na een bepaald punt groei niet meer bijdraagt aan het menselijk welzijn.3  

Geen overeenstemming

Diane Coyle pleit voor een verschuiving naar toegang tot economische voordelen met behoud van het natuurlijk kapitaal. Volgens Jonathan Haskel zou de gezondheid van het milieu mee moeten wegen in een nieuw bbp waar het planten van een bos als een investering in milieukapitaal en vervuiling van het Groot Barrièrerif als een kostenpost wordt gezien. 

De Happy Planet Index van de New Economics Foundation is een van de eerste, wereldwijde maatstaven voor duurzaam welzijn. Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van internationale gegevens over welzijn, levensverwachting en ecologische voetafdruk om aan te geven welke landen het meest efficiënt zijn in het verzorgen van een lang en gelukkig leven aan hun burgers terwijl de voorwaarden voor toekomstige generaties om hetzelfde te doen, behouden blijven.4  

"Omdat er geen overeenstemming is over wat er in de plaats van het bbp zou moeten komen, zal er voorlopig geen einde komen aan de discussie over de samenhang tussen economische groei en milieuwelzijn", besluit Herron.

Ontdek meer over onze aanpak op het gebied van duurzaamheid.  


[1] Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, UNEP, 2011

[2] The irreversible momentum of clean energy, Science, juni 2017

[3] Tim Jackson, Prosperity without growth: Economics for a finite planet (Routledge, 2009)

[4] happyplanetindex.org

 


BELANGRIJKE INFORMATIE 

Dit document is alleen bedoeld voor professionele klanten en adviseurs. Het mag niet worden gezien door of gebruikt met particuliere klanten. 
 
Tenzij anders vermeld, is de bron van alle informatie Aviva Investors Global Services Limited (AIGSL). Per 19 juni 2018. Tenzij anders vermeld, zijn de inzichten en meningen die van Aviva Investors. Ze mogen niet worden beschouwd als een garantie van rendement van een investering beheerd door Aviva Investors, noch als een advies van welke aard ook. De hierin opgenomen informatie is verkregen uit betrouwbaar geachte bronnen, maar is niet onafhankelijk gecontroleerd door Aviva Investors en het is niet gegarandeerd dat deze informatie accuraat is. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging en alle inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de belegger kan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Niets in dit document, inclusief enige verwijzingen naar specifieke effecten, activaklassen of financiële marken, heeft ten doel of dient te worden opgevat als advies of aanbeveling van welke aard dan ook. Dit document is geen aanbeveling om investeringen te verkopen of te kopen. 
 
Dit document is in het V-K en Europa opgesteld en uitgegeven door AIGSL, in Engeland ingeschreven onder nr. 1151805. Maatschappelijke zetel: St. Helen’s, 1 Undershaft, Londen, EC3P 3DQ. Geautoriseerd en gereguleerd in het V-K door de Financial Conduct Authority.


Advertorials vallen buiten verantwoording van de IEXProfs redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus