Nieuws

Top rentecyclus bijna altijd goed voor obligaties

Stel de Federal Reserve is klaar met zijn serie renteverhogingen. Wat betekent dat dan voor aandelen en obligaties? JP Morgan AM komt op basis van de geschiedenis tot de conclusie dat het voor obligaties vrijwel zeker positief is. Voor aandelen alleen het eerste halfjaar en daarna alleen als een recessie uitblijft.

Wanneer hebben we eindelijk de top bereikt bij de rente en wat komt daarna? Krijgen we een recessie en dalende beurskoersen en misschien eindelijk wat inkomen op obligaties?

Dat zijn vragen die veel beleggers bezighouden. Zo ook Hugh Gimber van JP Morgan Asset Management. In het rapport Beyond the pause: What happens after peak rates? kijkt hij vooruit naar de periode na de laatste renteverhoging en probeert lessen te trekken uit het verleden.

40 jaar rentecycli

Gimber heeft naar de laatste 40 jaar in de VS gekeken. Een eerste les is dat er geen pijl op te trekken valt hoe snel renteverhogingen doorwerken in de economie.

De laatste 40 jaar was de mediane duur tussen de laatste renteverhoging en eerste renteverlaging acht maanden. Maar in 1984 was het maar een maand en in 2006 15 maanden. Dat loopt dus sterk uiteen.

Consensus

De consensus dit keer is dat het een langere periode zal worden. Het is ook nog niet helemaal zeker dat we de laatste renteverhoging daadwerkelijk achter de rug hebben.

De laatste verhoging in de VS was in augustus toen de rente werd opgetrokken naar 5,25%-5,5%. De volgende beleidsvergadering staat gepland voor 1 november. 

Aandelenmarkt

Bij de aandelenmarkt ziet het er historisch gezien voor de eerste 6 maanden na de laatste renteverhoging goed uit. Daarna wordt het beeld minder voorspelbaar, zegt Gimber.

Dat heeft alles te maken met het al dan niet zacht landen van de economie. Komt de economie langzaam tot bedaren, zonder recessie, dan ziet het er goed uit voor aandelen. Maar gebeurt het tegendeel, dan kan het vervelend worden.

Een goed voorbeeld daarvan was begin deze eeuw, toen de Fed een recessie probeerde te voorkomen met renteverlagingen, maar voor de beurs kwam die hulp te laat.

Waardering

Tijdens de cyclus van 1994-1995 bleef de beurs wel goed liggen, mede dankzij een zachte landing. Maar ongetwijfeld speelden ook de waarderingen toen een rol. In februari 1995, toen de Fed voor de laatste keer de rente verhoogde, lag de voorwaartse koers-winstverhouding op 12. Tijdens de laatste renteverhoging in 2000 was die forward K/W 24. 

Een ander interessant voorbeeld is de rentecyclus 2004-2006 toen het lang leek op een zachte landing. De aandelen bleven daardoor geruime tijd goed gestemd, tot de economie toch nagaf. Een jaar later begon de kredietcrisis.

Obligaties

De meest consistente resultaten biedt de obligatiemarkt. Het is bijna altijd zo dat de laatste renteverhoging het begin is van een bullmarkt voor obligaties.

Ook hier speelt een zachte landing wel weer een rol. 1994-1995, toen de economie overeind bleef, vielen de resultaten voor obligaties enigszins tegen. De rentecyclus van 1983-1984 was daarentegen spectaculair voor obligaties, ook over een langer periode na de laatste renteverhoging.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie