Nieuws

Boycot van aandelen werkt contraproductief

Alle aandelen verkopen van bedrijven die iets fout hebben gedaan, is volgens Joachim Klement geen verstandige strategie. Via een aandelenbelang druk uitoefenen op het management is effectiever, zo wijst een studie uit. Door de populariteit van ETF's gebeurt dat helaas steeds minder.

"Zoals de meeste van mijn lezers weten, ben ik geen fan van het boycotten van bedrijven, puur en alleen omdat ze op sociaal gebied iets fout hebben gedaan. Het is in mijn ogen een strategie die vooral ineffectief is.

Als beleggers een probleem hebben met hoe een bedrijf opereert, is het veel beter om druk uit te oefenen op het management om de situatie te veranderen.

Een nieuwe studie die de effectiviteit vergelijkt van een complete desinvestering versus actieve betrokkenheid om sociale omstandigheden te verbeteren, laat het verschil duidelijk zien. In het onderzoek wordt gekeken naar alle grote controverses bij Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven tussen 2010 en 2020, alle in het sociale domein.

Dit kan van alles zijn, van overtredingen op het gebied van de volksgezondheid en veiligheid tot discussies over de vorming van een vakbond en discriminatie op basis van geslacht en ras.

Aandeelhouders hebben wat te zeggen

Als dit soort controverses publiek bekend werden, reageerde de aandelenkoers aanvankelijk licht negatief, met een daling van gemiddeld ongeveer 2% in de vier weken nadat de controverse naar buiten kwam.

Dat is niet zo'n grote impact, maar wat wel gevolgen heeft, is hoe beleggers reageren op een dergelijke controverse. 

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers die hun aandelen verkochten in het bedrijf in kwestie, geen invloed hadden op de aandelenkoers en er ook niet in slaagden om het gedrag van het bedrijf te veranderen.

Na een desinvestering blijft de kans dat het bedrijf verwikkeld raakt in nieuwe controverses gelijk. Als beleggers zich echter actief bemoeien met het bedrijf, hebben ze een significante impact op het gedrag van het bedrijf.

Impactbeleggen is praten

Als beleggers 1% van het bedrijf verwerven dat verwikkeld is in een sociale controverse en daar actief gebruik van maken, dan is de kans voor dit bedrijf om negen maanden later opnieuw betrokken te raken bij een controverse met 13% gedaald. Dit toont niet alleen de waarde van actieve betrokkenheid, maar opent ook de mogelijkheid voor een echte impactbeleggingsstrategie.

Als een bedrijf betrokken raakt bij een controverse over zijn gedrag, zouden ESG-impactfondsen actief aandelen van dit bedrijf moeten kopen en de dialoog aangaan met het management om het gedrag te veranderen.

Dit zal waarschijnlijk aanzienlijke sociale voordelen opleveren zonder nadelige gevolgen (en ik zou zeggen op de lange termijn enige opwaartse gevolgen) voor de aandelenkoers.

Meer uitsluitingen door indexfondsen

Helaas is de trend in de VS de andere kant op. Terwijl beleggers massaal overstappen op ETF's en indextrackers, groeit het aandeel van activa in handen van fondsen met een strategie gericht op uitsluiting van controversiële bedrijven.

Indextrackers zijn vaak “rule driven” en stoten bedrijven met heel veel controverses af. Voor de rest van de portefeuille geldt dat er geen geloofwaardige druk wordt uitgeoefend op het management van bedrijven. Beheerders van indexfondsen kunnen immers niet zomaar aandelen verkopen omdat iets ze niet bevalt. Ze moeten de index kopiëren.

Ondertussen zien ESG-fondsen die actief de dialoog aangaan met bedrijven om hun gedrag te veranderen, het beheerd vermogen dalen vanwege de verschuiving naar indexfondsen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie