Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

Weinig zorgen over de Amerikaanse economie

Mocht de VS in een recessie terechtkomen, dan zal het herstel sterker zijn dan tijdens eerdere recessies, zo verwacht econoom Jared Franz van Capital Group.

"Als de VS inderdaad in een recessie komt, dan zal het erop volgende herstel waarschijnlijk ook sterk zijn, en wel om twee redenen: op de eerste plaats is er geen sprake van een grootschalige schuldafbouw zoals tijdens de financiële crisis. Heel veel bedrijven houden al rekening met een economische neergang en hebben daar ook actie op ondernomen, bijvoorbeeld door orders uit te stellen zodat ze niet met voorraden zitten.

Op de tweede plaats is de Amerikaanse consumentensector vergeleken met eerdere cycli sterk. De arbeidsmarkt is gezond, de salarissen stijgen en huishoudens staan er goed voor. Dat zijn allemaal factoren die zullen bijdragen aan een solide herstel. Mocht er een recessie komen, dan zal dit waarschijnlijk leiden tot een hogere werkloosheid, omdat bedrijven mensen zullen ontslaan. Maar in maart zijn er nog 236.000 banen bijgekomen.

"De arbeidsmarkt is gezond, de salarissen stijgen en huishoudens staan er goed voor"

Sterke arbeidsmarkt

Eind maart bedroeg het werkloosheidscijfer 3,5% en dat is bijna het laagste niveau van de afgelopen decennia. Als de economie vertraagt, dan zal de werkloosheid stijgen, maar ik denk dat de piek rond 5,0% zal liggen en sneller zal dalen dan we bij eerdere cycli hebben gezien.

Bovendien is thuiswerken sinds de pandemie nog steeds de trend, is er een reshoring van toeleveringsketens naar de VS en is er volop aandacht voor het ontwikkelen van duurzame energie. Dit alles heeft tot een reële loonstijging geleid, met name voor werknemers met een midden- en laag inkomen. 

Consument staat er beter voor

Ook positief: consumenten hebben op dit punt in de cyclus een lage schuld in vergelijking met de situatie tijdens de financiële crisis, maar ook ten opzichte van eerdere klassieke recessies. Eind 2022 bedroeg de schuldenlast van huishoudens als percentage van het inkomen 9,7%. 

Ik verwacht dat een gematigde inflatie de positie van de consument verder zal versterken. Hoewel het nog wel even kan duren voordat de Fed de inflatie heeft teruggebracht tot de beoogde 2,0%, ga ik ervan uit dat de inflatie niet boven de 3,0% zal komen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een inflatiecijfer van rond de 3,0% niet al te veel gevolgen heeft voor de consumentenbestedingen.

Als de inflatie binnen de perken blijft, zal het consumentenvertrouwen waarschijnlijk toenemen. Als de lonen blijven stijgen, kan dit ook als een echte loonsverhoging voelen. Grote kans dat de inflatie tegen 2025 in de richting van 2,0% tot 2,5% zal gaan.

Stijging productiviteit

Daarnaast denk ik dat we ook een hogere productiviteit zullen zien als gevolg van automatisering en een bredere toepassing van kunstmatige intelligentie. Dit kan een positieve economische ontwikkeling in gang zetten, omdat zo de stijgende arbeidskosten in de hand kunnen worden gehouden. Maar ik verwacht niet dat dit soort productiviteitswinsten de vraag naar personeel op korte tot middellange termijn zal compenseren.

Als we uit de recessie komen, zal de vraag naar woningen weer stijgen, mede door een veranderende demografie en een toename in huishoudens . Door de trend van thuiswerken zal er een grotere vraag ontstaan naar woningbouw in voorsteden en gebieden buiten de voorsteden en grote steden.

Wat betekent dit voor beleggers?

De solide arbeidsmarkt, huishoudbalans en de lagere inflatie zouden kunnen leiden tot een groei van 3,0% van de Amerikaanse consumentensector. Dit is van belang omdat consumenten goed zijn voor zo'n 67% van de Amerikaanse economie. 

Hogere lonen en een groter consumentenvertrouwen kunnen een impuls geven aan de consumptieve bestedingen, wat een positief effect zal hebben op verschillende sectoren, zoals toerisme en recreatie.

Bovendien zal een herstel van de huizenmarkt niet alleen leiden tot hogere bestedingen in de bouw, maar ook tot hogere bestedingen voor andere duurzame goederen, zoals huishoudelijke apparaten. Historisch gezien anticipeert de aandelenmarkt meestal op herstel en veert ze op voordat de economie omslaat."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie