Nieuws

Van new normal naar next normal

Volgens Schroders zitten we in een transitiefase naar een lange periode met hoge inflatie en dito rente. Daar hoort een andere modelportefeuille bij dan de laatste 15 jaar.

Er is een groeiende consensus onder analisten dat het decennium van lage inflatie en negatieve rente definitief voorbij is. Hetzelfde geldt voor allerlei aanvullende maatregelen van centrale banken om het kredietbedrijf te stimuleren, zoals ZIRP (zero interest rate policy), QE (quantitative easing), forward guidance, TLTRO (targeted longerterm refinancing operations) , Operation Twist en YCC (yield curve control).

Voor beleggers heeft dat grote consequenties, schrijft vermogensbeheerder Schroders in het artikel What the ‘next normal’ means for fixed income: reimagining core bonds.

Staatsobligatie wordt weer leuk

Staatsobligaties uit de VS en eurozone waren bijvoorbeeld lange tijd oninteressant omdat er niks mee te verdienen viel. De enige reden dat beleggers ze hadden was vaak vanwege voorschriften van toezichthouders.

Beleggers werden min of meer gedwongen richting steeds riskantere delen van de markt. Dat gold niet alleen voor obligaties, ook bij aandelen was die trend zo vast als een huis.

Maar dat is voorbij als de rente terugkeert naar niveaus zoals we die kennen van vóór de val van Lehman Brothers. Beleggen in kwaliteitsobligaties loont dan weer en voor het nemen van hoge risico’s kunnen grotere premies gevraagd worden.

Inflatie

Er zijn verschillende redenen om uit te gaan van hogere inflatie:

  • De vergrijzing is een factor. Het aantal werkenden neemt daardoor af. Hetzelfde werk moet gedaan worden met minder mensen. Ondertussen willen jongeren juist meer vrije tijd en kortere arbeidstijden. Dat zorgt voor grotere arbeidsmarkttekorten, hogere lonen en hogere inflatie 
  • Eenzelfde mechanisme treedt in werking bij deglobalisering. Als Europa meer producten zelf wil maken in plaats van dat te laten doen in China, dan zijn daar mensen voor nodig. Op een toch al krappe arbeidsmarkt zorgt dat voor extra loondruk en inflatie
  • En tenslotte is er nog de energietransitie waarvan politici soms net doen of het niks kost, maar in werkelijkheid kan dat bijna niet anders dan een prijsopdrijvend effect hebben, alleen al vanwege de enorme investeringen

Centrale banken zien dat natuurlijk ook en kunnen bijna niet anders dan overstappen op een restrictief monetair beleid met een hogere rente dan de laatste 15 jaar.

Van new normal naar next normal

Schroders verwacht geen vloeiende overgang van het new normal naar het next normal. Het wordt een weg met hindernissen, ups en downs. De bankperikelen rondom SVB en Credit Suisse waren daar een voorbeeld van. Ook de ongekend heftige bewegingen op de obligatiemarkt zijn een teken dat beleggers zoeken naar een optimale obligatieportefeuille.

Het advies van Schroders is om alle onderdelen van de portefeuille opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of ze passen bij het next normal. 

Schroders: "We are at a critical juncture where investors should review the risk/return profile of each component of their portfolio and reassess the roles they play."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie