Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Nieuws

ETF's nog lang niet uitontwikkeld

ETF's hebben 30 jaar van enorme groei achter de rug. Maar van een verzadigde markt is geen sprake. De dynamiek is volop aanwezig. Howie Li van LGIM beschrijft vijf trends voor de komende jaren.

Het was op 22 januari precies 30 jaar geleden dat de Bank of New York zijn eerste Exchange Traded Fund lanceerde onder de naam SPDR (Standard & Poor's Depositary Receipts), of “spider”, met als onderliggende waarde de S&P 500.

Indexfondsen waren er al langer, maar met de SPDR S&P 500 ETF Trust kon voor het eerst real-time gehandeld worden op de S&P. Het bleek het begin van een megatrend.

Andere partijen volgden al snel zoals State Street Global Advisors (SSGA) en Barclays (iShares, dat later verkocht werd aan Blackrock). Veel beleggers zagen de voordelen. Ze konden er makkelijk mee in en uit bepaalde markten en sectoren stappen, en dat tegen veel lagere kosten dan bij actieve fondsen.

Vandaag de dag kunnen ETF's als bouwstenen dienen voor elke portefeuille met een grote bandbreedte van activa. Howie Li van Legal & General Investment Management (LGIM) denkt dat de ontwikkeling van de sector nog lang niet is voltooid.

1. Mix van actief en passief

"In het begin waren ETF’s puur passief. Ze waren het exacte tegendeel van actieve fondsen. Maar dat is een gepasseerd station. De afgelopen jaren hebben de zogenoemde actieve ETF’s steeds meer aan populariteit gewonnen. Actief beheerde ETF’s zijn nu goed voor ongeveer 1% van de Amerikaanse ETF-markt en 1,2% van de Europese ETF-markt.

De verschillen vervagen. Om een voorbeeld te noemen: de thematische ETF's van LGIM zijn actief ontworpen: systematisch uitgevoerde strategieën op basis van unieke eigen datasets.

Deze aanpak gaat al veel verder dan wat een traditionele belegger als indexbeleggen beschouwt. Wij verwachten dat deze trend doorzet, waarbij actieve besluitvorming en onderzoek steeds dieper in het beleggingsproces worden geïntegreerd.

De sleutel voor beleggers zal zijn om te evalueren wat de strategie probeert te bereiken, in plaats van zich te concentreren op een simplistisch onderscheid tussen actief en passief.

2. Thematische ETF’s

De belangstelling van beleggers voor themafondsen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Corona speelde daar een belangrijke rol bij. De pandemie maakte duidelijk dat digitale diensten het potentieel hebben om onze manier van leven en werken compleet te veranderen.

De netto-instroom van kapitaal in traditionele aandelensectoren zijn sinds 2018 consequent lager dan die in thematische ETF's, wat de honger naar meer gediversifieerde en innovatieve beleggersopties weergeeft. Tussen 2019 en 2021 is het beheerd vermogen opgelopen naar 806 miljard dollar.

Het mooie van thematische strategieën is dat ze de kans bieden om te participeren in structurele maatschappelijke veranderingen en innovaties. Het is een ontwikkeling die volgens LGIM nog lang zal aanhouden. Beleggers willen nou eenmaal mee in de vaart der volkeren en niet blijven hangen in conventionele sectoren.

3. De energietransitie

De Russische inval in Oekraïne heeft het belang van duurzame energie nogmaals benadrukt. Maar beleggers hadden ook al in 2021 een enorme honger naar groene investeringen. 

Beleidsmaatregelen zoals REPowerEU en de Amerikaanse Inflation Reduction Act zijn ingevoerd om in deze behoefte te voorzien, waarbij de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie de komende vijf jaar naar verwachting evenveel zal toenemen als de afgelopen 20 jaar.

Dit momentum wordt weerspiegeld door kapitaalstromen op de ETF-markt. In het afgelopen jaar hebben wij bij LGIM gezien dat onze Europese klanten de voorkeur gaven aan ETF’s voor schone energie en grondstoffen.

De uitdaging om op duurzame en veilige wijze in de energiebehoeften van de wereld te voorzien, gaat naar ons idee niet voorbij en de ETF-flows zullen het belang van de financiering van de energietransitie blijven aantonen.

4. Tokenisation

Wij denken dat de digitalisering van de financiële markten de komende jaren zal doorzetten, een ontwikkeling waar veel traditionele banken en verzekeraars nog aan moeten wennen.

De mogelijkheid om digitale tokens te maken van traditionele activa, zoals gebouwen en schilderijen, creëert de mogelijkheid om meer liquiditeit te schenken aan activa die voorheen nauwelijks verhandelbaar waren.

Bij LGIM verwachten we dat het onderscheid tussen traditionele financiering en de nieuwe wereld van tokenisation mettertijd zal vervagen. ETF's hebben het potentieel om voorop te lopen in deze verschuiving.

Enkele potentiële voordelen voor beleggers van tokenisatie zijn: blootstelling aan nieuwe en diversifiërende activaklassen, verbeterde gegevens en rapportage en meer gerichte en meetbare duurzame oplossingen. 

5. Diversificatie

Met de uitdagende omgeving van 2022 voor traditionele 60/40 portefeuilles nog vers in het geheugen, zien we vandaag een hernieuwde aandacht voor de rol van ETF's bij het aanbrengen van diversificatie in portefeuilles, zonder daarbij afbreuk te doen aan de liquiditeit.

Liquide alternatieve strategieën kunnen fungeren als schokdempers in tijden van marktstress. Wij denken dat ETF's door hun transparantie en toegankelijkheid hiervoor geschikt zijn. Wij verwachten verdere innovatie op dit gebied, met name in activa zoals vastgoed en infrastructuur.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie