Nieuws

JP Morgan AM verhoogt langetermijnverwachtingen scherp

JP Morgan AM heeft zijn rendementsverwachtingen voor de lange termijn flink verhoogd. Belangrijkste redenen zijn: relatief lage waarderingen, een hogere yield, en centrale banken die de markten de komende jaren niet langer verstoren. Een 60/40-portefeuille kan de komende 10-15 jaar 7,2% opleveren. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 4,3%.

“Onze outlook voor 2023 wijkt sterk af van die van vorig jaar. Onze rendementsverwachtingen voor veel activa zijn duidelijk gestegen. Lagere waarderingen, hogere rente- en dividendinkomsten en minder marktverstoringen door de overheid betekenen dat de markten de beste lange termijn rendementsvooruitzichten bieden in meer dan tien jaar.” 

Deze opbeurende woorden schrijft George Gatch in het voorwoord van de jaarlijkse Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA’s) van JP Morgan Asset Management. Gatch is het hoofd van de afdeling asset management bij de Amerikaanse vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van ongeveer 2,5 biljoen dollar.

Highlights

Wat schrijven de analisten van JP Morgan AM nog meer in dit 124 pagina’s tellende document? Hier een paar highlights:

Veel van de beursellende in 2022 schrijft JP Morgan toe aan het “abrupt terugdraaien van beleidsverstoringen, met name de negatieve rente en de opgeblazen balansen van centrale banken”. Maar nu dit bijna achter de rug is, lokken aantrekkelijke rente- en dividendrendementen.

2023 begint met een lage (misschien zelfs negatieve) economische groei. Maar voor de komende 10 tot 15 jaar blijven de vooruitzichten voor de wereldeconomie  positief met een gemiddelde groei van ongeveer 2,2%. De langetermijnverwachtingen voor de inflatie worden licht naar boven bijgesteld tot 2,6%.

Obligaties zijn niet langer iets voor losers

De rendementen (reëel, na aftrek van inflatie) van bijna alle vastrentende waarden bewegen zich weer in de plus. Bovendien geven de koersen van bedrijfs- en staatsobligaties een goed beeld van de risico’s die zich erachter verschuilen (inflatie, faillissementen en valutaschommelingen).

Goedkope aandelen

Over de winstmarges is JP Morgan iets negatiever geworden. Daar staat tegenover dat aandelen na de correctie van 2022 goedkoper zijn geworden, wat ze voor de lange termijn zeer aantrekkelijk maakt.

JP Morgan blijft voor zijn klanten verder inzetten op alternatives zoals vastgoed, hedgefondsen, private equity, infrastructuur en bosbouw. Dat zorgt voor een betere spreiding.

Trends gaan door

De trends en thema's blijven de komende jaren in grote lijnen gelijk. Denk aan zaken als het klimaat, (de)globalisering vergrijzing, robotisering en AI. Interessant is dat voor al deze trends enorme kapitaalinvesteringen nodig zijn en dat net nu de tijd van gratis geld voorbij is. Dat vraagt om een efficiënte herverdeling van schaars kapitaal. JP Morgan verwacht dat dit in het voordeel werkt van actieve fondsbeheerders en in het nadeel van indexbeleggers.

60/40-portefeuille is terug

Een portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties kan in dollartermen volgens JP Morgan de komende 10 tot 15 jaar gemiddeld 7,2% opleveren. Ter vergelijk, vorig jaar werd nog uitgegaan van 4,3%. Een stijging van bijna 300 basispunten! Ter vergelijk, de afgelopen 25 jaar lag het gemiddelde rendement bij 6,1% en eigenlijk nog lager. Dat cijfer werd volgens JP Morgan namelijk positief beïnvloed door een structurele daling van de rente, wat zorgde voor een plus van ongeveer 50 basispunten per jaar.

Geen einde globalisering

Een belangrijke voorwaarde voor het optimistische scenario van JP Morgan is dat de globalisering geen harde klappen krijgt. Mocht dat wel zo zijn, dan moeten de inflatieverwachtingen omhoog worden bijgesteld en de groei- en rendementsvooruitzichten omlaag.

JP Morgan gaat er vanuit dat de grote handelsblokken rondom landen als China, de VS, EU, India en Japan een regionale focus zullen hebben. Maar het zal niet zorgen voor een totale ontsporing van de globalisering. De accenten zullen alleen anders zijn.

Hier zit gelijk een van de grootste risico’s voor de prognose. Kapitaal zal niet altijd direct daarheen stromen waar het optimaal benut wordt. Dat kan voor tijdelijke onevenwichtigheden zorgen. Een ander risico is dat oorlogen en handelsconflicten toch ernstiger blijken dan JP Morgan nu aanneemt.

Grote kansen emerging markets

Vanuit het perspectief van beleggers is een van de spannendste vragen wat er gaat gebeuren in emerging markets.

Van de ene kant zijn de vooruitzichten enorm goed. Afrika, Azië en Zuid-Amerika hebben landen met jonge snelgroeiende bevolkingen, terwijl het "rijke Westen” een krimpende, ouder wordende bevolking heeft.

Daar staat tegenover dat EM-landen vaak politiek instabiel zijn en het geld in het Westen zit. Om te profiteren van het potentieel van EM zal er de komende decennia dus meer kapitaal van ontwikkelde naar onderontwikkelde landen moeten stromen.

JP Morgan denkt dat de EM-landen met het beste macro- en micro-economische beleid erin zullen slagen dat geld naar zich toe te halen, wat voor beleggers grote kansen biedt.

Rendementsprognoses

EM-debt behoort volgens JP Morgan tot een van de meest veelbelovende activa met een gemiddeld rendement van rond de 7% (in dollartermen). Bij aandelen liggen de regionale gemiddeldes dichtbij elkaar.

JP Morgan verwacht voor EM-aandelen een rendement van 10,1% (was vorig jaar 6,1%). De eurozone en Japan kunnen het nog iets beter doen (respectievelijk 10,5% en 10,4%). Voor het VK komt JP Morgan uit op 9,1% en voor de VS op 7,9%.

Alternatives blijven iets achter, maar niet veel. De hoogste rendementen zijn  te behalen met private equity. JP Morgan verwacht de komende jaren bovendien veel van bosbouw en houtverwerking als relatief nieuwe alternatieve activa.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie