Nieuws

Pimco prefereert obligaties boven aandelen

Obligatiebelegger Pimco denkt dat de bearmarkt voor aandelen zijn dieptepunt nog niet heeft bereikt. De vooruitzichten voor obligaties worden ondertussen steeds beter, zowel voor de korte als lange termijn.

Geraldine Sundstrom, Erin Browne en Emmanuel Sharef van Pimco schetsen een vrij somber beeld voor aandelen en de economie in 2023. “Wij geloven dat beleggers er het best aan doen voorzichtig en selectief om te gaan met beleggingen in aandelen, vastgoed en andere assets met een hoog risco”, zeggen de fondsbeheerders van Pimco in hun rapport Risk-off, Yield-on.

De Pimco-analisten vrezen dat beleggers de klap onderschatten die de economie nog gaat krijgen in 2023. Zij denken dat Europa én de VS in een recessie belanden. Vooral wat betreft de VS zijn ze wat somberder dan collega's. De omzet- en winstverwachtingen van analisten zijn in de VS te positief, wat uiteindelijk in het nadeel van aandelen kan uitpakken.

Tina ingeruild voor Tara

Beleggers hebben bovendien een alternatief. De tijd van TINA (there is no alternative voor aandelen) is voorbij. Daarvoor in de plaats komt TARA (there are reasonable alternatives). Vooral obligaties zijn interessant.

Er is heel wat voor nodig om de situatie voor aandelen beter te maken. De belangrijkste voorwaarde is dat de inflatie daalt en er overtuigend bewijs is dat die ook laag blijft. Vervolgens moeten de winsten van bedrijven een bodem vormen. Dat is het teken dat de economische groei weer kan aantrekken.

Fed en ECB

De rentecyclus van centrale banken is natuurlijk ook van belang. Normaalgesproken worden bedrijfskredieten als eerste risk assets geraakt in een recessie. Daarna volgen aandelen en grondstoffen. Credits zijn ook de eerste die weer opkrabbelen. Aandelen beleven hun beste fases als de recessie zijn dieptepunt gepasseerd heeft en de rente daalt of stabiel is.

Staatsobligaties presteren meestal het best in de periode dat centrale banken overgaan tot renteverlagingen en de recessie zijn laatste fase ingaat.

Financieel gezond

Het gunstige voor high yield en investment grade obligaties is dat bedrijven en particulieren er balanstechnisch goed voor staan. De schulden zijn de laatste jaren gestegen, maar hetzelfde geldt voor inkomens en vermogens. Een grote faillissementsgolf voorziet Pimco daarom niet. Met dat in het achterhoofd vindt Pimco de spread tussen staats- en bedrijfsobligaties aan de hoge kant.

De spread tussen staats- en bedrijfsobligaties zijn aan de hoge kant"

In een klimaat van deglobalisering en huishoudens die voorzichtiger met hun geld omgaan, zijn de vooruitzichten voor obligaties ook op de lange termijn beter geworden.

Deglobalisering

Deglobalisering zorgt ervoor dat de VS, China, Europa en andere delen van de wereld meer in eigen land of de regio gaan produceren (nearshoring). Daarvoor moet capaciteit worden opgebouwd en daar is geld voor nodig van kapitaalschieters. Dat is goed voor obligaties.

De kosten van produceren gaan ondertussen omhoog en de efficiëntie daalt, wat ten koste gaat van winstmarges. Tot overmaat van ramp worden bedrijven waarschijnlijk zwaarder belast, wat ook weer in het nadeel werkt van aandelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie