Nieuws

Opkomende markten zijn veranderd

Als de wereld in brand staat, dan worden opkomende markten gemeden. Dat is een reflex die volgens Rebecca McVittie van Fidelity niet meer van deze tijd is, maar nog wel optreedt. Dat biedt volop kansen.

"De meeste beleggers kiezen in een tijd van wereldwijde economische onrust niet voor opkomende markten. De hoge Amerikaanse rente en een sterke dollar zijn vaak een lastige combinatie voor emerging markets, terwijl de crisis in Oekraïne veel beleggers opnieuw heeft gewezen op de geopolitieke risico’s."

Maar opkomende markten blijven volgens Fidelity echter volop groeikansen bieden voor de lange termijn en kunnen een lichtpunt zijn op het gebied van innovatie.

Taper tantrum

"Voor veel beleggers geldt dat hun kijk op opkomende markten vertroebeld wordt door het verleden en dan met name de ervaring van de laatste golf met renteverhogingen in de VS - de zogenoemde taper tantrum van 2013.

Landen met een grote dollarschuld werden toen plotseling als kwetsbaar en gevaarlijk gezien. De term Fragile Five (Brazilië, India, Indonesië, Zuid-Afrika en Turkije) werd door Morgan Stanley geïntroduceerd voor de zwaarst getroffen economieën.

Zuinige overheden

Dat is om een aantal redenen veranderd: de bloeiende grondstoffenmarkt heeft veel opkomende markten een impuls gegeven, waardoor hun economieën weer opleven en ze hun schulden kunnen aflossen.

Opkomende landen waren tijdens de pandemie gemiddeld genomen ook terughoudender met hun uitgaven dan westerse economieën, waardoor zij een gezondere financiële positie hebben.

De combinatie van een sterke internationale handelspositie en minder overheidsinterventies heeft verder voor meer veerkracht gezorgd in het geval van een wereldwijde recessie.

Voor de curve

Wat ook in het voordeel van opkomende markten spreekt, is dat hun centrale banken de inflatie over het algemeen vroeg hebben aangepakt en eerder dan de VS, Europa en het VK zijn overgegaan tot renteverhogingen.

Centrale banken in Latijns-Amerika, Indonesië en India zijn door hun geschiedenis bijvoorbeeld goed vertrouwd met het aanpakken van inflatie.

Ze hebben de rente snel verhoogd om de uitstroom van kapitaal te beperken en zijn nu waarschijnlijker dichter bij het einde van hun monetaire verkrappingscyclus dan het westen.

Grondstoffen

Ook moet worden opgemerkt dat de inflatie niet in alle opkomende markten een grote rol speelt. Veel grote opkomende economieën met grondstoffen hebben bijvoorbeeld kunnen profiteren van eigen kolen en/of gasvoorraden.

Tot slot, is misschien nog wel het belangrijkste dat opkomende markten groeikansen blijven bieden in een tijd waarin de wereldwijde groei afneemt.

Gemiddeld genomen groeien opkomende markten sneller dan westerse landen, met een aantal regio’s die er echt bovenuit steken met snelle veranderingen en veel innovaties.

Lage kosten

In het bankwezen in zijn er bijvoorbeeld nog grote bevolkingsgroepen die geen bankrekening hebben. Dit is een vruchtbare bodem voor fintech: innovatieve bedrijven die digitale platforms bouwen waar banken, verzekeraars en financieel adviseurs hun diensten kunnen aanbieden. Dit soort groeimarkten zijn lastig te vinden in verzadigde ontwikkelde markten.

We zien ook dat een aantal opkomende markten veel nadruk legt op onderwijs en dan met de technische vakken. Met hun expertise op het gebied van programmering en softwareontwikkeling lopen deze landen voorop bij de digitalisering.

Wereldwijd opererende bedrijven hebben tegen relatief lage kosten toegang tot deze vaardigheden, omdat de kosten van levensonderhoud in veel opkomende markten lager zijn, maar het is ook een bron van innovatie binnen de opkomende markten zelf.

Binnenlandse vraag

Hoewel sommige opkomende markten afhankelijk blijven van consumenten uit het buitenland, groeit een aantal van hen nu zo hard dat er ook steeds meer binnenlandse vraag komt naar bankdiensten, consumptiegoederen en online platforms (gaming, e-commerce).

Wij zien een opwaartse spiraal in veel opkomende markten. Sterke grondstofprijzen ondersteunen de economie. Dat werkt door in ondernemerschap en een hoger opleidingsniveau.

Op korte termijn helpt dit te beschermen tegen problemen in de wereldeconomie. Op lange termijn helpt het de binnenlandse vraag naar eigen producten te stimuleren en daarmee de groei.

Deze voordelen helpen bedrijven uit opkomende markten om door te groeien zelfs al gaat het minder met de wereldeconomie.

Grote verschillen

Het blijft echter een complex geheel met grote onderlinge verschillen tussen bedrijven en landen. Bij de Fidelity Emerging Markets Limited Investment Company streven wij ernaar te beleggen in bedrijven die zich goed kunnen beschermen tegen stijgende kosten, een sterke marktpositie hebben, een grote afzetmarkt en veel pricing power.

Het is verder van groot belang om de omgeving waarin een bedrijf opereert goed te bestuderen. Banken hebben bijvoorbeeld altijd een lokale dynamiek. Ze worden beïnvloed door het lokale monetaire beleid en regelgeving en zijn vaak een indicatie van de gezondheid van een land.

Daarom is onze blootstelling aan het bankwezen gericht op landen als Brazilië, waar de rente proactief is verhoogd en de centrale bank robuust en onafhankelijk is, in plaats van een land als Turkije, waar de centrale bank in de greep is van de regering en de economie instort.

Geen angst

Het sentiment blijft een probleem voor de opkomende markten, en we hebben de kloof tussen de prestaties van de aandelenkoersen en de operationele prestaties steeds groter zien worden.

Dat is typisch voor het huidige economische milieu, maar het mag beleggers niet blind maken voor de verdiensten van opkomende markten. Wij denken dat ze er sterker en veerkrachtiger uit kunnen komen nadat de periode van volatiliteit is weggeëbd."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie