Nieuws

Robeco kijkt vijf jaar vooruit

In het basisscenario van Robeco voor de komende 5 jaar gaat de Amerikaanse economie volgend jaar hard landen maar valt er desondanks nog een aardige boterham te verdienen met aandelen en de meer risicovolle obligaties. Maar andere scenario's zijn ook mogelijk.

The Age of Confusion, is de treffende titel van een Robeco-rapport over de beleggingsvooruitzichten voor 2023-2027.

De titel is zo treffend omdat het inderdaad heel erg onzeker is wat er de komende jaren gebeurt met de inflatie, de rente, oorlogen, economische groei, globalisering, klimaatmaatregelen, grondstoffenmarkten en ga zo maar door. Toch doet Robeco een moedige poging om zijn 5-jaarsvoorspelling van vorig jaar over de The Roasting Twenties bij te werken.

Inflatiedruk blijft hoog

Allereerst de inflatie: Robeco waarschuwde vorig jaar al dat de inflatie waarschijnlijk niet zo transitory was als algemeen aangenomen. Robeco gaat er vanuit dat de inflatie de komende jaren nog hele rare bokkenspringen kan maken.

De vermogensbeheerders ziet de problemen aan de aanbodzijde relatief snel verdwijnen. Dat is nu al zichtbaar aan bijvoorbeeld dalende vrachttarieven en olieprijzen. Op een gegeven moment zal dat terug te zien zijn in het algemene prijspeil, zeker als er volgend jaar een recessie uitbreekt.

Maar of de inflatie gladjes richting het doel van 2% beweegt en daar blijft hangen, betwijfelt Robeco. De vermogensbeheerder wijst op allerlei zogenoemde tweede-rondeffecten die nog in volle gang zijn zoals hogere looneisen en huren en prijzen van dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld hotels en horeca) die zijn achtergebleven bij de inflatie.

Van QE naar QT

Daarmee komt Robeco op de tweede reden voor confusion. Europa en de VS zijn in 2008 het pad ingeslagen van massieve monetaire stimulering van de economie. De rente werd verlaagd en er werden op grote schaal obligaties en zelfs aandelen gekocht. 

Aan die periode van monetaire stimuli is een einde gekomen, wat marktdeelnemers confronteert met een volledige nieuwe situatie.

"The decade-old deflation scare has reversed into an inflation scare"

Robeco: "We komen uit een decennium waarin slecht economisch nieuws als positief werd ervaren door beleggers omdat ze konden rekenen op nog meer gratis geld. Dat heeft ervoor gezorgd dat de omvang van alle assets op de balans van centrale banken sterk is toegenomen in verhouding tot het bbp. Dat heeft weer gezorgd voor inflatie van zo’n beetje alle prijzen van obligaties tot aandelen, vastgoed en crypto’s."

Dat is bijvoorbeeld zichtbaar aan de bijna 100% stijging van de koers-winstverhouding van S&P 500-aandelen sinds Ben Bernanke in november 2008 begon met kwantitatieve verruiming (QE). 

De vraag is natuurlijk of met kwantitatieve verkrapping (QT) het beeld op de beurzen 180 graden draait. Robeco denkt van niet. De VS heeft immers al een keer een fase gehad van 2017 tot 2019 met QT-light. Dat veroorzaakte geen beurscrash.

Voor Robeco betekent QT wel dat in de toekomst niet negatief maar positief economisch nieuws goed ontvangen zal worden op de beurs. 

Drie scenario’s

1. Het basisscenario

In het basisscenario knalt de Federal Reserve door met zijn renteverhogingen. Dat leidt volgend jaar tot een harde landing en recessie in de VS. Daarna kan de rente weer worden verlaagd, maar Robeco denkt dat dit met een havikachtige-ondertoon zal gebeuren.

De Amerikaanse inflatie valt terug tot 2,6%. De groei zal afzwakken tot ongeveer 1,75% gemiddeld over 5 jaar. Dat komt onder andere doordat een aantal groeimotoren van de voorbije jaren uitvallen. Zo wordt de wereldhandel minder efficiënt door onshoring; de reële rente stijgt; en de huizenprijzen stijgen niet meer zoveel, waardoor de consumptie een drijvende kracht verliest.

In China zakt in het basisscenario de economische groei onder de 5% vanwege vergrijzing.

2. Bullcase

In het bullcase-scenario vliegt de Amerikaanse economie na een zwak 2023 omhoog met een groeitempo van een gezonde 3,75%, en kan daarna ook hoog worden gehouden wat leidt tot een groei over de hele vijfjaarsperiode van gemiddeld 2,75%. 

Europa bevrijdt zich ondertussen succesvol uit de klauwen van Rusland en wordt energie-onafhankelijk door onder meer LNG-terminals. De klimaatdoelstellingen zorgen voor een bloeiende groene energiemarkt. 

China slaagt er onderwijl in om corona te verslaan en de vastgoedcrisis te overwinnen, waardoor de groei kan worden gestabiliseerd op 5,5%.

3. Bearcase

In het bearcase-scenario slagen centrale banken er (ondanks forse renteverhogingen) niet in om de inflatie de kop in te drukken. Dat zorgt ervoor dat er niet één maar twee recessies nodig zijn om de inflatie onder controle te krijgen.

Het consumentenvertrouwen krijgt een veel grotere douw dan in de andere scenario’s. Ondertussen houden de supply-side verstoringen aan, wat de inflatie in 2025 opnieuw doet opveren tot 4,75%.

De Fed besluit dan nog harder op te treden, wat in 2026/2027 leidt tot een echt diepe recessie. In dit scenario komt de gemiddelde groei in de VS niet boven de 1% uit over de hele periode 2023-2027.

Welke beleggingen kopen?

In de scenario’s lijkt meer slecht dan goed nieuws te zitten voor beleggers. Toch valt dat best mee. Ten eerste levert onzekerheid ook altijd kansen op.

Het verwachte rendement op aandelen heeft Robeco met slehcts een fractie verlaagd van 4,25% naar 4%. Dat is voor beleggers uit de eurozone. In dollars kan dat oplopen tot 7,25%.

Voor Europese beleggers ziet Robeco de beste kansen in aandelen uit opkomende markten (5,25%). Het rendement op de eigen Europese staatsobligaties blijft negatief (-0,5%). Grondstoffen leveren relatief veel op met 4%. Vastgoedfondsen (REIT’s) 3,75%. Emerging market-schulden 2,75%. En high-yield bedrijfsobligaties 2,75%.

Zo slecht is het dus allemaal niet. Toch zal het in een wereld met hogere inflatiepercentages lastig worden om er ook in reële termen op vooruit te gaan. De inflatie in de eurozone komt in het basisscenario van Robeco uit op gemiddeld 2,25%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie