Nieuws

Recensie: AEX 100% Garantie Note

Een 8,6 voor de AEX 100% Garantie Note April 2012-2017 van RBS. bescherming effectiever dan vergelijkbare 90%-variant.

Aanbieder: RBS
Uitgever: RBS (S&P rating: A)
Looptijd: 5 jaar
Onderliggend: AEX
Hoofdsomgarantie: geheel, 100%
Inschrijving: à 100%, introductie door verhandeling 
ISIN-code: NL0010109286

Doelstelling
Met volledige hoofdsomgarantie van RBS profiteren van een mogelijke stijging van de Nederlandse AEX aandelenindex.

Werking
De 5-jarige note heeft een 100% hoofdsomgarantie en is gekoppeld aan de prestatie van de AEX. De index bevat de 25 meest verhandelde aandelenfondsen genoteerd aan de Amsterdam Euronext. De eindstand van de index (17 april 2017) wordt vergeleken met de startwaarde van de index (10 april 2012 = 314,91 punten).

Als er sprake is van een positief resultaat wordt het procentuele verschil vermenigvuldigd met de factor 1 (participatie 100%). De uitkomst wordt bij de nominale waarde van 100% opgeteld en uitgekeerd. Daarbij geldt een maximale aflossing op de einddatum van 145%. Bij een negatief resultaat van de AEX geldt de hoofdsomgarantie van 100%. De note keert tussentijds geen coupon of dividend uit. Voorbeelden:

 

Sterke punten
Volledige hoofdsomgarantie van RBS.

Zwakke punten
De note keert geen dividend uit (dividendrendement mogelijk 3,5%). Maximale aflossing op 145%.

Rendementvergelijking met onderliggende waarde(n)
In een positief scenario zal de note in rendement achterblijven door gemis aan dividend. Bij koersdalingen vanaf circa 17% is de belegger in de note door de gedeeltelijke hoofdsomgarantie beter af, rekening houdend met een gemis aan jaarlijks dividend van circa 3,5%. Naast deze 100% garantienote heeft RBS ook een 90% AEX variant uitgegeven.

In onderstaande grafiek staan de rendementen (aflosbedrag na 5 jaar) onder verschillende AEX koersscenario’s van een directe investering in de AEX, de beide garantie notes en een gelijkwaardige (RBS) obligatie met vaste rente (circa 4%).

Omdat de 90% AEX variant geen maximaal aflosniveau kent, scoort de 90% AEX variant bij een circa 7,5% jaarlijkse koersstijging of meer van de AEX duidelijk beter dan de 100% variant.  

Voor wie
Beleggers die willen profiteren van een mogelijk (verder) koersherstel van de AEX index, maar wel door RBS volledig beschermd willen zijn tegen een mogelijk forse koersdaling in de komende jaren en daarvoor bereid zijn het dividendrendement op te geven.

Brochure en overige informatie
De brochure is uitstekend. Ik heb geen minpunten kunnen ontdekken.

Verhandelbaarheid en vervolginformatie
De note heeft een beursnotering en RBS maakt onder normale omstandigheden een markt. Daarbij wordt een indicatieve bied-laat spread van 0,75% gehanteerd. Bravo, de bank doet serieuze pogingen de spread van gestructureerde producten lager dan 1% te krijgen! RBS geeft op internet uitgebreide vervolginformatie en verwijst daar ook naar in de brochure.

Opmerkingen en conclusie
De grote economische en politieke onzekerheden geven toegevoegde waarde aan garantieproducten. Deze 100% AEX constructie is zeer eenvoudig van opzet een biedt de belegger een volledige participatie in de koersstijging van de AEX tot 45%. De niet al te lange looptijd is een voordeel. Het betreft een eenvoudig, goed product waar de belegger in de nog altijd populaire AEX index, die zijn risico enigszins wil beperken, baat bij kan hebben.

Omdat de AEX 100% garantie variant tot circa 7,5% koersstijging van de AEX nauwelijks achterloopt op de tegelijk uitgegeven 90% AEX Note, en de bescherming effectiever is (vanwege het ontbreken van koersrisico), geef ik voor deze meer risicomijdende 100% garantie note een iets hogere waardering.
 

  Cijfer Benchmark Weging
A. Rendementsperspectief 8 6,8 60%
B. Transparantie 10 6,7 25%
C. Originaliteit 6 7,1 5%
D. Vervolginformatie en nazorg 10 6,4 10%
Totaal 8,6 6,4 100%

 
Mijn eindcijfer zegt niets over het uiteindelijke rendement dat u met dit product behaalt, want dat bepaalt de markt. De beoordeling zegt wel alles over hoe het product kwalitatief in elkaar steekt en of de marketing en nazorg zorgvuldig zijn.

A. Rendementsperspectief
Het te behalen rendement moet in relatie staan tot de risico's. Het product moet een zo duidelijk mogelijk rendementsdoel hebben. Het rendementsperspectief moet passen bij de markt waarin wordt belegd.

B. Transparantie
De kansen, maar ook de risico's moeten duidelijk zijn. De informatie (website, brochure of servicenummer) moeten duidelijk maken hoe en hoeveel rendement te behalen is en welke risico's er zijn onder welke omstandigheden. De kosten van het product moeten vermeld zijn.

C. Originaliteit
Wat is de toegevoegde waarde? Is de financiële constructie zelf na te bootsen? Bovendien speelt een rol of er al soortgelijke, alternatieve producten op de markt zijn.

D. Vervolginformatie en nazorg
Hoe is de vervolginformatie na uitgifte? Wordt regelmatig een overzicht gegeven van de prestaties van het product en is er informatie over het verloop van de onderliggende waarde. Zegt de brochure hier iets over?

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen