Nieuws

SFDR is onbruikbaar voor fondsselectie

De SFDR-regelgeving voor duurzaam beleggen wordt door vermogensbeheerders vaak gebruikt om oude beleggingsfondsen een nieuwe naam te geven zonder dat er iets is veranderd. Het gevaar van greenwashing ligt daardoor op de loer, waarschuwt Detlef Glow van Lipper Refinitiv.

Een aantal institutionele beleggers gebruikt sinds de invoering van de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de hierin vastgelegde ESG-classificaties voor het selecteren van beleggingsfondsen en ETF’s. Ze willen daarmee voldoen aan hun interne richtlijnen en klanten tegemoet komen die daarom vragen.

Dat klinkt logisch, maar heeft misschien niet het gewenste effect. Het probleem is dat er veel vraag is naar duurzame ESG-fondsen met het duurzaamste kwaliteitslabel 8 of 9. Vermogensbeheerders hebben hierop gereageerd door een aantal van hun bestaande fondsen gewoon een andere naam te geven, zonder dat er ook maar iets veranderd is aan het beleggingsbeleid. 

Dat kunnen ze doen omdat de SFDR-regels veel ruimte laten voor interpretatie van wat een fonds moet doen om door te schuiven van een Artikel 6 naar een Artikel 8-product.

Rebranding

Dit proces van rebranding gaat zelfs nog door terwijl de Europese toezichthouder ESMA vermogensbeheerders heeft gewaarschuwd dat de SFDR-regels niet misbruikt mogen worden als marketingtool.

De reden dat het zo moeilijk te stoppen is, heeft te maken met de grote vraag naar ESG-producten vanuit beleggers en het gevoel bij vermogensbeheerders dat ze snel moeten handelen, omdat ze anders de boot missen en een uitstroom van kapitaal riskeren.

Greenwashing

Het grote aantal fondsen dat een nieuwe naam heeft gekregen na het toevoegen van slechts een paar extra woorden of zinnen in het prospectus, heeft de angst gevoed voor greenwashing.

Er zijn meerdere partijen die het rebranden afkeuren omdat ze het een goedkope manier vinden om de omzet te verhogen. Maar officieel doen fondsbeheerders niks fout, omdat er voor Artikel 8-fondsen nou eenmaal geen harde richtlijnen bestaan.

Eigen due-diligence

Ik vind daarom dat de SFDR-regulering beleggers en de mensen die fondsen selecteren niet ontslaat van hun plicht om zelf research te doen naar fondsen, zodat deze écht voldoen aan de eigen ESG-doelstellingen.

Op termijn verwacht ik dat SFDR-regels voor Artikel 6, 8 en 9-fondsen verder worden aangescherpt zodat dat greenwashing nog lastiger wordt. In sommige landen hebben regionale toezichthouders ook al extra stappen gezet om greenwashing te voorkomen.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat een aantal fondsen die momenteel nog als Artikel 8-product door het leven gaan, zichzelf zullen moeten herdefiniëren als Artikel 6-product.

Maar zelfs dan zijn de mensen die bij institutionele beleggers de fondsen selecteren niet bevrijd van de plicht om een degelijke due diligence te doen. Anders blijft het gevaar bestaan dat er ESG-fondsen in de portefeuille terechtkomen die het volgens de eigen richtlijnen eigenlijk niet zijn.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie