Nieuws

Amundi ziet sentiment niet verbeteren

Volgens CIO Pascal Blanqué van Amundi AM is het aantal onzekerheden te groot voor een offensieve aandelenstrategie. Hij verkiest waardeaandelen boven groeiaandelen, aandelen uit Europa, Japan en China in plaats van uit de VS, en hij gaat voor kortlopende obligaties.

De beurs is het jaar in mineur begonen met veel volatiliteit. Chief Investment Officer Pascal Blanqué van Amundi Asset Management ziet dat niet snel verbeteren. Hij wijst op vier factoren die beleggers onzeker maken:

  1. Ten eerste blijven beleggers op hun hoede vanwege omikron en nieuwe coronavarianten. Omikron mag dan minder dodelijk zijn dan eerdere varianten, het is nog altijd ernstig genoeg om aanbodketens in de war te schoppen.
  2. Het is nog onduidelijk wat centrale banken doen als de inflatie hardnekkig blijkt te zijn. Stel dat de economische groei afzwakt, zullen ze de rente dan toch verhogen, en zo ja, met hoeveel? Of achten ze het gevaar van een loon-prijsspiraal zo groot, dat ze wel moeten handelen? De ongewisheid maakt beleggers terecht voorzichtig. 
  3. De oorlogsdreiging tussen Rusland en Oekraïne is slechts een van de geopolitieke brandhaarden. De relatie tussen China, Taiwan en de VS blijft ook gespannen. Er is onrust op de Balkan. In het grondstoffenrijke Afrika zijn steeds meer landen met militaire regimes. In Europa zijn er dit jaar verkiezingen in Frankrijk, Hongarije en Italië.
  4. Tenslotte is er nog de Chinese vastgoedsector die er slecht bijligt. Door de hoge schulden in deze sector, kan dat voor een kettingreactie zorgen.

Wat betekent dat voor beleggers?

  • Ten eerste is dit volgens Blanqué niet het moment om de held uit te hangen. Het doel van een belegger moet zijn om de portefeuille zoveel mogelijk te beschermen tegen onzekerheid en inflatie. Blanqué denkt dan aan obligaties met korte looptijden, waardeaandelen en andere inflatie-beschermende effecten. 
  • Blanqué hamert op het belang van spreiding. Volgens hem zijn er kansen in China en India, die veel beleggers nu hebben onderwogen. Extra voordeel van deze landen is de hoge economische groei hebben en een aantal anti-cyclische trekjes ten opzichte van volwassen landen. Zo is China net begonnen aan een verruiming van het monetaire beleid, terwijl de VS en Europa vol in een verkrappingsfase zitten.
  • Aangezien er steeds meer signalen zijn dat de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties afbrokkelt, heeft het weinig zin krampachtig vast te houden aan de klassieke verhouding van 60% aandelen en 40% obligaties.
  • Ondanks alle onzekerheden denkt Amundi dat er in het basisscenario voor beleggers rendementen tot 10% mogelijk zijn. De regionale voorkeur gaat uit naar Europa, Japan, China, India en nog een paar andere opkomende markten. Voor de VS ziet het er minder goed uit.
  • Dat Amundi minder ziet in Amerikaanse aandelen heeft niet zoveel te maken met een lage economische groei, het gaat veel meer om de hoge waardering van groeiaandelen en hun reactie op een stijgende rente. Waardeaandelen doen het in dit klimaat beter, maar die zijn in Amerikaanse beursindices minder vertegenwoordigd.
  • Een stijgende rente betekent dalende obligatiekoersen. Beleggers kunnen zich indekken door de duration van obligaties te verlagen en te zoeken naar spreiding tussen verschillende valutagebieden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie