Nieuws

Het begint met duurzaam vastgoed

40% van de CO2-uitstoot komt van gebouwen. Het is volgens Pictet AM de hoogste tijd dat beleggers hier meer aandacht aan schenken, want een energie-intensief gebouw is over een paar jaar niks meer waard.

Wist u dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 36% van het wereldwijde energieverbruik en 40% van de CO2-uitstoot? De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet Asset Management vindt dat dit feit in de klimaatdiscussies nog te veel onder de radar blijft.

Daar komt bij dat kantoren, winkels, fabriekshallen en woningen niet alleen CO2 uitstoten. Ze hebben ook op andere vlakken een (negatieve) invloed op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van schaarse grondstoffen, zoals koper, hardhout en zand, die nodig zijn om te bouwen.

Actie nu!

Er moet dus wat gebeuren. De Verenigde Naties heeft berekend dat de energie-intensiteit van gebouwen met 30% omlaag moet vóór het jaar 2030. Anders is het onmogelijk de opwarming van de aarde binnen de 2 graden Celsius te houden. Dat is nog maar het begin, want Europa wil in 2050 helemaal CO2-neutraal zijn. Hoe krijgen we dat in vredesnaam voor elkaar?

Het levert volgens Pictet twee uitdagingen op. Ten eerste moeten bouwbedrijven milieuvriendelijker opereren. Ten tweede moeten gebouwen, als ze eenmaal klaar zijn, een optimaal energieverbruik kennen, zonder dat de kwaliteit er onder lijdt.

Ouderwets gebouw, laag rendement

Pictet denkt dat de verduurzaming van de vastgoedsector voor beleggers juist kansen biedt. Volgens de vermogensbeheerder valt het met de meerkosten best mee en in het gebruik is een duurzaam pand veel minder duur.

De boodschap aan beleggers is dat de correlatie tussen het rendement op vastgoed en de duurzaamheid van de portefeuille de komende jaren zal toenemen. "Hoe milieuvriendelijker een gebouw, des te hoger zal het rendement zijn", meent fondsbeheerder Zsolt Kohalmi.

Veel oude gebouwen in Europa  

Een bijkomstig probleem voor het Westen, en vooral Europa, is dat het makkelijker is om een nieuwbouwproject duurzaam te ontwerpen dan een oud gebouw te verduurzamen.

Bestaande bouw omturnen is vaak ingewikkelder en duurder. Neem een kantoor van twintig jaar oud. De investering in dat gebouw heeft zich waarschijnlijk nog lang niet terugverdiend, en toch is het alweer verouderd. 

In Europa is het gros van de gebouwen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. 90% is van vóór 1990. Het wordt een hele klus om die allemaal op te knappen.

Renoveren is beter

Toch denkt Pictet dat het vanuit een milieu-oogpunt beter is om te renoveren. Dat is iets ingewikkelder, maar het kost minder grondstoffen en energie, en is dus beter voor het milieu. 

Kohalmi schrijft hierover het volgende: "A study found that new homes gave off 50 tonnes of CO2 during the building process, while refurbished ones gave off just 15 tonnes, and that it took around half a century to close that emissions gap."

Kohalmi houdt er duidelijk niet van om alleen maar in problemen te denken. Hij ziet duurzaam vastgoed vooral als manier om extra waarde toe te voegen aan de portefeuille, terwijl tegelijkertijd de huurpenningen blijven binnenkomen en de planeet er beter van wordt. Wat wil een belegger nog meer.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie