Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Terugval Aziatische aandelen slechts tijdelijk

BNP Paribas begrijpt goed waarom de Aziatische beurzen in februari een stapje terug deden. Het maakt de Franse vermogensbeheerder niet minder optimistisch over de kansen in Azië, en dan met name in China.

De Chinese aandelenmarkt is het jaar goed begonnen, maar kende vanaf halverwege februari een terugslag. Ook andere Aziatische beurzen stelden licht teleur, zeker gezien de hooggespannen verwachtingen begin dit jaar. Zo was er met de coronavaccins hoop op herstel van de wereldhandel en werd ervan uitgegaan dat de politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten onder de nieuwe Amerikaanse president Biden zouden afnemen.

Wat is er gebeurd tussen januari en nu? Volgens Zhikai Chen, hoofd Aziatische aandelen bij BNP Paribas Asset Management, moet de terugslag op de beurzen allereerst worden gezien als een reactie op de relatief hoge aandelenkoersen. “Wij zijn vanwege de hoge waarderingen al langer vrij voorzichtig met betrekking tot Aziatische aandelen. De terugslag vanaf februari was een typische risk-off trade, waarbij de oplopende rente in de VS een grote rol speelde. Vooral groeiaandelen en groeimarkten hebben daar last van.

"De terugslag vanaf februari was een typische risk-off trade"

Positieve factoren

Chen ziet de voorzichtigheid van internationale beleggers ook terug in de kapitaalstromen in het eerste kwartaal. Die duidden erop dat westerse beleggers een deel van hun geld hebben teruggehaald. Het goede nieuws volgens Chen is dat dit vermoedelijk tijdelijk zal zijn. Hij wijst daarbij op de verassend hoge economische groei in Azië en de gunstige ontwikkeling van de cashflow en bedrijfswinsten. Die factoren zijn allemaal beter dan verwacht en zullen beleggers uiteindelijk overtuigen hun underweight-positie voor Azië te veranderen naar neutraal of zelfs overweight.

Een andere reden om positief te zijn over met name Noord-Azië is de effectieve manier waarop corona is bestreden: resoluut aan het begin, waardoor de impact op het sociale leven beperkt was. Chen: “Ik denk dat beleggers zeker verschil zullen maken tussen landen die de crisis goed en degene die hem slecht hebben gemanaged.”

Onmisbaar Azië

Wat je volgens hem het laatste jaar verder ziet, is een groeiend besef dat Azië – en dan met name China - een onmisbaar onderdeel uitmaakt van de wereldeconomie. Voor het Westen is loskoppelen van Azië vrijwel onmogelijk gezien de positie die de regio heeft opgebouwd in de productieketens van bedrijven. “Kijk alleen maar naar de mondmaskers”, zegt Chen.

"Voor het Westen is loskoppelen van Azië vrijwel onmogelijk"

Een nog beter voorbeeld is de halfgeleider- of chipindustrie. “Azië heeft zich de laatste 12 tot 18 maanden ontwikkeld tot centrum voor deze sector. Het groeiende tekort aan chips kan bijna niet anders dan leiden tot kapitaalinvesteringen vanuit de hele wereld.” De Aziatische halfgeleidersector is daarom een van de markten waar Chen kansen ziet voor beleggers.

Risico's

Toch is Chen over het geheel genomen voorzichtig. Volgens Chen zijn er een paar kernrisico’s waar beleggers in Azië rekening mee moeten houden. Ten eerste bestaat er de kans dat de lockdowns toch langer duren dan gedacht. Bedrijven die daar gevoelig voor zijn, kunnen het lastig krijgen. Dat kan overigens zowel positief als negatief uitpakken. Denk alleen maar aan de toeristensector voor wie het de dood of de gladiolen is.

Een tweede punt van zorg is meer macro-economisch van aard. Dat de beurs gevoelig is voor stijgende rentetarieven is alom bekend. Vooral snelle bewegingen zijn riskant. Chen: “Veel hangt daarom af van hoe goed centrale banken de rentecurve managen.”

Met de rentecurve doelt hij op het verschil tussen korte en lange rente. Als dat verschil snel groter wordt, kan dat vooral voor bedrijven met hoge schuldenlasten een probleem vormen.

Zichtbaarheid

De aandelen die er voor Chen in positieve zin uitspringen, zijn diegene die geen last hebben van een gebrek aan zichtbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde halfgeleiderindustrie, waarbij redelijk goed te voorspellen valt hoe vraag en aanbod zich zullen ontwikkelen en daarmee ook de winsten en de cashflow.

Maar ook in de financiële sector zijn er volgens Chen fondsen te vinden met goed voorspelbare resultaten. En dan is er nog de absolute favoriet van BNP Paribas AM: de consumentensector die als geen ander profiteert van de snelle toename van de koopkracht in Azië.

Er moet volgens Chen wel een onderscheid gemaakt worden tussen Noord- en Zuid-Azië. In landen als China, Zuid-Korea en Taiwan wordt er alweer gereisd zoals voor corona. De horeca is open en de economie bloeit. Voor landen in Zuidoost-Azië en India geldt dat veel minder. Vooral in India is de corona-situatie de laatste paar weken dramatisch te noemen.

"Vooral in India is de corona-situatie dramatisch te noemen"

Inflatie is geen gevaar

Hoe zit het met de inflatie in China? Is dat geen risico voor de markten? Chi Lo, de BNP Paribas-econoom voor de regio Groot-China, denkt dat dit heel erg meevalt. Sterker, de rente is eerder een stabiliserende factor dan een risico. Lo: “China is afgestapt van zijn politiek van groei-gaat-boven-alles en blijft bij zijn beleid van structurele hervormingen en schuldafbouw. De opgelopen spanningen met de VS en Covid-19 hebben daar niks aan veranderd."

Al met al heeft het huidige Chinese beleid volgens hem een dempende werking op de economische groei, de inflatie en de rente. “Wij zien geen fundamentele reden voor de Chinese obligatierente om dit jaar significant te stijgen. Zelfs de snel oplopende kapitaalmarktrente in de VS verandert daar niks aan”, zegt Lo. Hij denkt dat de rente op een vijfjarige staatslening redelijk stabiel zal blijven liggen tussen de 3% en 3,5%.

Belangrijker voor beleggers is de vraag wat de overheid gaat doen om de schuldenlasten omlaag te brengen. Lo verwacht dat president Xi door zal gaan met het herstructureren van de economie. Dat betekent onder andere het verder reduceren van productieoverschotten in sectoren als de bouw-, kolen- en cementindustrie. Dat maakt dan weer kapitaal vrij voor bedrijfstakken met een hogere toegevoegde waarde. Ook dit zou in principe moeten zorgen voor het afvlakken van de inflatie.

Lees meer

Assetallocatie