Nieuws

Uitsluiten is dus niet de oplossing

De ESG-beleggers van Aberdeen Standard Investments voelen er niets voor om bedrijven met een hoge CO2-uitstoot bij voorbaat uit te sluiten.

Duurzame beleggers hebben in de regel weinig problemen om hevige CO2-uitstoters uit te sluiten. De bedrijven in de portefeuille moeten het liefst nu of anders zo snel mogelijk CO2-neutraal zijn. Sectoren als olie, mijnbouw of zware industrie vallen dan al snel buiten de boot. 

Volgens Eva Cairns, ESG-analist bij Aberdeen Standard Investments, is dat een verkeerde kijk op duurzaam beleggen. Zij vindt dat het bij het portefeuillebeleid veel meer moet gaan om het belonen van bedrijven die op innovatieve en gedreven wijze bezig zijn met het verlagen van hun emissieniveau. Dat kunnen ook bedrijven zijn die nu nog een hele hoge uitstoot hebben.

Cairns: “Het is vrij makkelijk om een emissievrije beleggingsportefeuille samen te stellen. Dat kan door bedrijven uit te sluiten uit sectoren met een hoge uitstoot, zoals de staal-, cement- en elektriciteitssector. Maar we hebben die sectoren in 2050 nog steeds nodig. Bedrijven in die sectoren hebben juist behoefte aan kapitaal om te kunnen innoveren en de overgang te maken naar een CO2-neutrale economie. Uitsluiten helpt niet.”

1-2 biljoen dollar per jaar

Zij wijst er in haar analyse Investing for net zero op dat er steeds meer landen, bedrijven en beleggers zijn die zich achter het doel scharen CO2-neutraliteit in 2050. De Energy Transitions Commission schat dat hier investeringen voor nodig zijn van een tot twee biljoen dollar per jaar. Dat geld moet toch ergens vandaan komen. Beleggers hebben een enorm belangrijke rol te spelen in het helpen van bedrijven bij de energietransitie.

Aberdeen SI is daarom toegetreden tot een collectief van vermogensbeheerders (Net Zero Asset Managers Initiative) dat streeft naar een emissievrijwereld in 2050 en het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 Celsius.

Zuckerbrot und peitsche 

Bij het beleggingsbeleid moet volgens Cairns naar de toekomst worden gekeken en niet naar het verleden. Er geldt het aloude idee van carrot and stick of Zuckerbrot und Peitsche, van belonen en straffen. Dat levert voor de beleggingen drie uitgangspunten op:

  1. De zogenoemde transitieleiders - bedrijven die vooroplopen met het terugdringen van de uitstoot - moeten worden beloond met een plek in de beleggingsportefeuille. Cairns: “Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de CO2-uitstoot van vandaag, maar ook naar de CO2-uitstoot in de toekomst op basis van duidelijke transitieplannen.”
  2. Beleggen in bedrijven die actief zoeken naar (innovatieve) klimaatoplossingen hebben een streepje voor. Dat kan van alles zijn; van windmolens en elektrische auto’s tot recyclingbedrijven en gebouwen met een laag energieverbruik.
  3. Het mag niet alleen om 2050 gaan. Het verhinderen van de klimaatverandering is een lang proces. Dat betekent dat bedrijven in de portefeuille de komende dertig jaar steeds weer nieuwe targets moeten halen. Bedrijven die het beter doen dan hun targets kun je belonen (carrot) en bedrijven die falen, uit de portefeuille verwijderen (stick).

Praktijk

Deze basisprincipes omzetten naar de praktijk is makkelijker gezegd dan gedaan. Het doel CO2-neutraal in 2050 is eenvoudig vast te stellen. Maar hoe kom je er? Wanneer moeten welke stappen zijn gezet door landen, sectoren en bedrijven?

"De doelstellingen voor 2025 of 2030 zijn minstens zo belangrijk als die voor 2050. Voor een ESF-fondsbeheerder kan de strengheid ook sterk verschillen per sector of land." Aldus Cairns.

Zo zal er bij de automobiliteit in het Westen de komende 5 jaar de CO2-voetafdruk sterk verminderen, omdat de technologie al voorhanden is. De staalindustrie moet daarentegen meer tijd en ruimte krijgen om de echt grote stappen te kunnen maken. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus