Nieuws

De relatie tussen winstgroei en koersontwikkeling bestaat niet

Er bestaat nauwelijks correlatie tussen economische groei, koersen en verwachte bedrijfswinsten. Animal spirits blijken net zo belangrijk als fundamentals. Doen beleggers maar wat?

De enorme koerssprong van de laatste 12 maanden heeft menig belegger verrast en verbaasd. Aandelenkoersen zouden toch een afspiegeling moeten zijn van economische ontwikkeling, dan wel gelijke tred houden met de omzet- en winstgroei van bedrijven?

Nicolas Rabener, directeur van FactorResearch, moet echter teleurstellen. De feiten duiden eerder op het tegendeel, aldus de publicatie met de titel Myth-Busting: Earnings Don’t Matter Much for Stock Returns van het CFA Institute, de brancheorganisatie voor financieel analisten. De correlatie tussen economische groei, winstontwikkeling en aandelenkoersen blijkt heel erg beperkt.

Economische ontwikkeling

Een goed voorbeeld wat betreft economische groei is China dat zijn bbp sinds 1990 elk jaar met gemiddeld 10% heeft zien toenemen. De aandelenrendementen konden dat bij lange na niet bijbenen, mede als gevolg van een paar grote correcties van meer dan 50%.  

In het geval van China valt dat mogelijk te verklaren uit het feit dat er van origine veel staatsbedrijven in de Shanghai- en Shenzhen-index zitten, en dat waren de afgelopen jaren nou niet bepaald de grote groeiers. Aandelen als Alibaba en Tencent zijn pas van recenter datum. Toch ziet het CFA instituut het Chinese patroon ook terug in andere delen van de wereld.

Winstgroei

Misschien is het beter om in plaats van de macrocijfers te kijken naar de relatie tussen de koers- en de winstontwikkeling van bedrijven. Hier beroept CFA zich op een studie van Nobelprijswinnaar Robert J. Shiller van Yale University.

Shiller heeft Amerikaanse winst- en beursdata verzameld over de periode 1904 tot 2020. Wat blijkt? Als de koersontwikkeling naast de winstgroei wordt gelegd, dan is de correlatie vrijwel nihil. Shiller keek naar alle mogelijke voortschrijdende gemiddeldes (rolling averages) van 1, 5 en 10 jaar. Het maakte allemaal niet zo heel veel uit.

Er waren weliswaar fases bij waarin de twee lijnen redelijk gelijk opgingen, maar er waren ook fases waarin ze precies de andere kant opwezen. Per saldo rolde er een correlatie uit van 0,2. Dat is bijzonder laag.

Forward P/E

Maar kan er met een beetje goede wil misschien gezegd worden dat de koersontwikkeling op de winstontwikkeling vooruitloopt. Maar ook hier vindt Shiller weinig bewijs voor.

Een volgende stap is om te kijken of er een relatie bestaat tussen verwachte winstgroei en de koers-winstverhouding (P/E). Neem een bedrijf als Netflix met een hoge omzetgroei. Als we ervan uitgaan dat dit ook zal gelden voor de winsten in de toekomst, dan is het logisch dat de P/E-ratio hoog is.

Maar opnieuw vindt Shiller hier geen bewijs voor. Bedrijven met hoge P/E's kennen niet per defintie een hoge winstgroei in de toekomst.

The average P/E ratio was indifferent to the expected earnings growth rate over the next 12 months.

Beleggers niet rationeel

Rest de vraag waarom winstgroei zo weinig zegt over de koersontwikkeling. De simpele verklaring van het CFA instituut is dat beleggers niet rationeel zijn en dat aandelenmarkten geen perfecte waarzeggers van toekomstige bedrijfsrendementen (discounting machines) zijn.

De zogenoemde animal spirits (dierlijke instincten) van beleggers zijn minstens zo belangrijk als de economische fundamentals. De techbubbel van de jaren negentig en de krediet- en huizenbubbel begin deze eeuw zijn volgens CFA uitstekende voorbeelden van het irrationele gedrag van beleggers. Veel hoogvliegers uit de tijd van de internetbubbel hadden in werkelijkheid een negatieve winstgroei.

Wat zegt dat over de toekomst? Blindstaren op de verwachte winstgroei van bedrijven heeft weinig zin. Het alternatief van Shiller is om juist naar de winsten uit het verleden te kijken. Hij doet dat met zijn Cape-ratio, die bij enkele aandelen zoals GameStop zeker zal aangeven dat ze zwaar overgewaardeerd zijn. Maar of dat de millennials interesseert?

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie