Nieuws

Gordels vast! Rentevolatiliteit neemt toe

Obligatiespecialist Quentin Fitzsimmons van T. Rowe Price rekent op meer turbulentie in de obligatiemarkten. Ook credits en kortlopende staatsobligaties kunnen daardoor worden geraakt.

Stijgende obligatierentes en rentevolatiliteit waren tot dusver dit jaar dominante thema's in de vastrentende markten. Hoe groot is de kans dat deze trends aanhouden, en wat zijn dan mogelijke implicaties voor de obligatiemarkten en het beleid van de centrale banken?

Daarover schrijft Quentin Fitzsimmons in de publicatie Fasten Your Seatbelt for More Interest Rate Volatility. Fitzsimmons is portfoliomanager en lid van het Global Fixed Income Team van T. Rowe Price. Wat zijn zijn verwachtingen?

Versteiling rentecurve houdt aan

Een sterke versnelling van de economische groei gecombineerd met meer inflatie  suggereert volgens Fitzsimmons dat de versteiling van de rentecurve waarschijnlijk nog even zal aanhouden. "Op basis van een analyse van eerdere cycli is er nog genoeg ruimte voor de rente om verder te stijgen."

De huidige steile curve is ook veel meer dan alleen een Amerikaans fenomeen. "Zo zal de curve van de Britse staatsobligaties waarschijnlijk steiler worden als gevolg van de snelle uitrol van vaccinaties en het ultra royale monetaire beleid van de centrale bank."

Ook korte looptijden de klos

Hoewel de staatsobligaties van ontwikkelde markten dit jaar te maken kregen met een forse sell-off wisten de bedrijfsobligatiemarkten en aandelenmarkten zich relatief goed staande te houden. "Het interessante aan de volatiliteitsstijging is dat die tot nu toe heel specifiek is geweest voor de rentemarkten, maar dat zal waarschijnlijk niet zo blijven." Fitzsimmons verwacht dat bedrijfsobligaties, vooral investment grade, op een gegeven moment kwetsbaar kunnen zijn vanwege de krappe spreads en lange looptijden.

Overigens hebben niet alle staatsobligaties in de afgelopen tijd last gehad van hevige volatiliteit. Stress zat er vooral in staatsobligaties met lange looptijden. Die kenden de grootste prijsschommelingen, doordat beleggers een hogere premie eisten ten gevolge van inflatievrees en bezorgdheid over een toekomstig overaanbod van schuld. Fitzsimmons. "Vergeet niet dat de grote budgettaire stimuleringsmaatregelen van het afgelopen jaar gefinancierd moeten worden middels de uitgifte van extra staatsobligaties.”

Het soepele monetaire beleid heeft geholpen om de volatiliteit aan de korte kant van de curve in toom te houden, maar dat zal volgens Fitzsimmons wellicht niet aanhouden. "Het risico bestaat dat de afwachtende houding van de Fed een averechts effect heeft en dat de markten de vastberadenheid van de Fed op de proef zullen stellen, wat ook kan leiden tot een tijdelijke correctie in obligaties met korte looptijden.

Yield curve control wellicht?

De stijgende obligatierente zal de centrale banken waarschijnlijk niet verontrusten, maar de snelheid en volatiliteit van de stijgingen doen dat wel, meent Fitzsimmons. "Verschillende banken hebben al hun ongerustheid al laten blijken en het is mogelijk dat sommige het voorbeeld van de Bank of Japan (BoJ) en de Reserve Bank of Australia volgen door Yield Curve Control toe te passen om schommelingen te helpen afvlakken"

Volgens Fitzsimmons moet het concept van yield curve control overigens niet verkeerd worden begrepen. "Het doel is om het tempo van de rentestijgingen te helpen beheersen, niet om een limiet te stellen aan hoe ver de rente mag stijgen.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?