Nieuws

ESMA trekt touwtjes aan

Ondernemingen moeten transparanter zijn over rol in staatsobligaties en toepassing financiële verslaggevingsregels.

Ondernemingen moeten transparanter zijn over hun posities in staatsobligaties en de toepassing van financiële verslaggevingsregels. Europese toezichthouder ESMA (European Securities and Markets Authority) heeft gesproken.

Gisteren bracht de toezichthouder de verklaring uit, volgens het instituut nodig om een effectieve en consistente toepassing van de Europese wetgeving op dit gebied te kunnen verzekeren. De oproep van de toezichthouder is logischerwijs een direct gevolg van de recentelijk toegenomen interesse naar staatsobligaties. Ook werd de coördinatie en monitoring van autoriteiten en instanties opgevoerd om ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te kunnen houden.

ESMA benadrukt het belang van transparantie in Euopese jaarverslagen die zich in hun financiële verslaggeving beroepen op IFRS (International Financial Reporting Standards). De toezichthouder wijst erop dat deze IFRS worden verstrekt door de International Accounting Standards Board, maar de juiste interpretatie van de regels wordt voorzien door een speciale interpretatiecommissie (IFRS Interpretations Committee). Ondernemingen die handelen in staatsobligaties doen er goed aan deze richtlijnen in overweging te nemen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?