Nieuws

Grijs wordt groen bij de implementatie van SFDR

Invoering van de Europese SFDR moet greenwashing van fondsen tegengaan. Volgens AF Advisors vallen de eerste resultaten tegen. "We zien dat sommige managers hun duurzaamheidsambities verdoezelen en doorgaan met holle frases."

De eerste resultaten van de implementatie van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bevestigt volgens AF Advisors de verwarring in de financiële sector. De eerste deadline voor de implementatie van de SFDR was op 10 maart 2021.

Het AF Advisors SFDR-team analyseerde de implementatie van SFDR level I in de Nederlandse financiële sector. De resultaten laten opmerkelijk grote verschillen zien in de interpretatie van de vereisten.

Grote interpretatieverschillen

Door implementie van SFDR worden financiële producten op basis van de integratie van duurzaamheid in het product geclassificeerd als artikel 6 (grijs), artikel 8 (lichtgroen) en artikel 9 (donkergroen). De verschillen in interpretatie en de manier waarop toelichtingen worden gepubliceerd, zijn volgens AF Advisors echter bijzonder groot.

"De interpretatie van classificatie varieert enorm."

AF Advisors: "Hoewel de SFDR-afbakening van deze categorieën niet bijzonder duidelijk is, laat onze analyse onverwachte resultaten zien. We zijn beleggingsfondsen tegengekomen met vergelijkbare uitsluitingslijsten, vergelijkbare ESG-integratieprocessen en een vergelijkbaar engagementproces. Sommige van deze fondsen zijn geclassificeerd als artikel 6, anderen als artikel 8 en een enkeling zelfs als artikel 9."

AF Advisors kwam ook grijze producten tegen met een uitgebreide beschrijving van de integratie van duurzaamheid in het product. Een verklaring voor dit fenomeen kan volgens AF Advisors zijn dat de managers van deze producten gehaast waren, op dit moment niet gebonden willen zijn aan strengere SFDR-eisen in de toekomst en daarom besloten hun ambities te beperken. "Ze dienen dan echter wel hun communicatie over de integratie van duurzaamheid dienovereenkomstig aan te passen."

Donkergroen is de mode

Aan de andere kant ontdekte AF Advisors passieve fondsen met een beperkte integratie van duurzaamheid, die vervolgens worden geclassificeerd als donkergroen. "Een voorbeeld is een wereldwijd beleggend aandelenfonds dat slechts 285 bedrijven uitsluit van het MSCI World-universum (ongeveer 1585 aandelen). Naar onze mening zouden deze producten niet als donkergroen, maar als lichtgroen of zelfs grijs moeten kwalificeren."

Over het algemeen vond AF Advisors meer donkergroene producten dan verwacht. "Meer dan 100 beleggingsfondsen voor particuliere beleggers die worden beheerd door de 10 grootste Nederlandse vermogensbeheerders zijn geclassificeerd als artikel 9."

Nog geen remedie tegen greenwashing

Ofwel, beleggers kunnen volgens AF Advisors nog niet vertrouwen op de duurzaamheidsclassificatie van fondsen. "Die classificatie zegt meer over de visie van de fondsbeheerder op de classificatiedrempels dan over het feitelijk gehanteerde duurzaamheidsniveau binnen het fonds"

Een belangrijk doel van SFDR is om de echte duurzaamheidsambities van financiële producten te verduidelijken. Eventuele loze uitspraken over duurzaamheid zullen moeten worden onderbouwd met resultaten. SFDR- level I is volgens AF Advisors slechts een eerste stap op weg naar deze transparantie. "Uit onze analyse blijkt dat het effect tot dusver beperkt is. We zien dat sommige managers hun duurzaamheidsambities verdoezelen en doorgaan met holle frases terwijl ze hun werkelijke ambities verbergen in juridische documentatie."

Het goede nieuws is dat het merendeel van de Nederlandse vermogensbeheerders de duurzaamheidsambities van hun assortiment duidelijk communiceren. Positief is ook dat  de meeste Nederlandse producten duurzaam zijn. "Een groot deel van de Nederlandse financiële sector bestaat uit collectieve pensioenfondsen. Uit onze analyse blijkt dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen hun pensioenregeling als lichtgroen classificeert. Ook al zegt deze classificatie dus niet alles, het is in ieder geval een goed teken dat de pensioensector zijn duurzaamheidsambitie heeft uitgesproken."

Beleggingsfondsen die worden gedistribueerd aan Nederlandse particuliere beleggers zijn in de meeste gevallen ook lichtgroen of donkergroen. AF Advisors schat dat tussen de 65% en 75% van de beschikbare producten voor Nederlandse particuliere beleggers duurzaam is volgens SFDR. Voor niet-Nederlandse vermogensbeheerders ligt dit percentage aanzienlijk lager. "Deze instellingen hebben ofwel andere duurzaamheidsstandaarden of ze hebben verschillende categorisatiestandaarden gehanteerd," aldus AF Advisors.

AF Advisors is een onafhankelijke adviesboetiek die zich bezighoudt met de vermogensbeheersector. Wij staan onze klanten bij in structurering, investeringsadvies, organisatieadvies en regelgevingsadvies.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen