Nieuws

Staalindustrie en mijnbouw traag met terugdringen CO2-uitstoot

Steeds meer bedrijven in sectoren, die bovengemiddeld veel CO2 uitstoten, doen toezeggingen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Dat is nodig ook, want juist in deze sectoren is er werk aan de winkel.

Ongeveer 1200 bedrijven uit 60 landen en 50 sectoren hebben zich inmiddels aangesloten bij het Science Based Targets Inititiave (SBTI). Dit initiatief brengt de CO2-uitstoot van deze bedrijven in kaart. De helft heeft inmiddels duidelijke klimaatdoelen gesteld.

Veel van de ondertekenaars willen niet alleen de uitstoot van hun eigen activiteiten terugdringen, maar ook die van hun toeleveringsketen. Onderzoek wijst uit dat de CO2-uitstoot van de toeleveringsketen gemiddeld zo’n 5,5 keer hoger ligt dan de uitstoot van eigen activiteiten.

Maar duidelijk is dat bedrijven werk maken om hun CO2-voetafdruk drastig te verminderen. Zij hebben de uitstoot van eigen activiteiten gemiddeld met zo’n 6,4% per jaar weten terug te dringen sinds hun aanlsuiting bij SBTI. Dit ligt ruim boven de 4,2% jaarlijkse daling die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius zoals in het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken.

Domino-effect

Positief is ook dat sectoren met een hoge uitstoot, zoals producenten van cement en beton, zich ook steeds meer bij het initiatief aansluiten. Vooruitgang in de cement- en betonsector kan volgens DWS een katalysator zijn voor andere sterke CO2-vervuilers, zoals de staalindustrie, zeetransporteurs, en de mijnbouwindustrie. De voortgang verloopt hier helaas traag.

De vraag blijft hoeveel bedrijven zich zullen moeten aansluiten, totdat er een domino-effect optreedt. Volgens het SBTI kan dit bij 20% het geval zijn. Interessant genoeg heeft meer dan 20% van de bedrijven met de grootste impact (gemeten naar uitstoot en beurswaarde) in 16 OECD-lidstaten al doelen gesteld om de uitstoot te beperken.

In 14 sectoren, zoals duurzame consumptiegoederen, hospitality, kleding, dranken en levensmiddelen is al een kritieke massa bereikt. Dit jaar zouden we wel eens een verdere versnelling kunnen zien, klinkt DWS hoopvol.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus