Nieuws

Meer geopolitieke risico's door het coronavirus

De COVID-19-pandemie versterkt bestaande geopolitieke risico’s, zo blijkt uit de Aon Risk Maps 2020.

Economisch en politiek nationalisme groeien mede dankzij de maatregelen die de coronacrisis moeten bestrijden.

Bovendien wordt de veerkracht van de toeleveringsketen fors op de proef gesteld en neemt het risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust toe.

"Op (sociaal)economisch vlak blijkt dat landen die het hardst geraakt zijn door enerzijds een sterke afhankelijkheid van het toerisme of de detailhandel, of anderzijds getroffen zijn door aanzienlijk meer slachtoffers van het virus onder de bevolking, te maken hebben met een groter risico op maatschappelijke onrust en anti-overheidsprotesten."

Dit risico bestond volgens de onderzoekers ook voor de coronacrisis al, maar uit het onderzoek blijkt dat dit risico bij drie op de vijf ontwikkelde economieën in 2020 als gevolg van COVID-19 toeneemt.

Het risicorapport werd ontwikkeld in samenwerking met The Risk Advisory Group en Continuum Economics. De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus