Nieuws

El-Erian is bang voor een nieuwe Lehmancrisis

Mohamed El-Erian vreest dat overheden dezelfde fouten maken als in 2008 en daarmee een wereldwijde recessie uitlokken. Goed beleid kan de kans daarop sterk verminderen.

Mohamed El-Erian, beleggingsadviseur van de Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz en van het IMF, vreest dat de wereldeconomie in een diepe recessie raakt als overheden dezelfde fouten maken als na de kredietcrisis van 2008.

Dat zegt hij in een gesprek met Financial News. Volgens El-Erian zou het beleid erop gericht moeten zijn duurzame groei te stimuleren.

Begrotingstekorten zijn voor hem minder belangrijk. Waar het op aankomt, is dat mensen en bedrijven die het hardst worden geraakt tijdens de crisis hulp blijven ontvangen.

Beleid voor de lange termijn 

Bij het economisch beleid moet volgens hem worden ingezet op maatregelen die de productiviteit op lange termijn stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat financiële onzekerheid bij huishoudens zoveel mogelijk wordt weggenomen.

“Er blijft altijd een risico op een globale economische depressie, maar dat risico kan worden verminderd als de juiste beleidsmaatregelen worden genomen en mensen hun gedrag aanpassen.”

Bij gedrag doelt El-Erian op een verantwoorde omgang met het coronavirus zoals het vasthouden aan de anderhalve-meter-samenleving, dragen van mondkapjes en regelmatig handen wassen. Hoe beter mensen zich daar aan houden des te kleiner zijn de risico’s van nieuwe lockdowns.

Beurs gevoelig voor faillissementen

Over de beurs, zegt El-Erian in een ander interview met CNBC dat hij zich de meeste zorgen maakt over bedrijfsfaillissementen. De liquiditeit en het beurssentiment zijn nu nog zo positief dat de koersen vermoedelijk nog even door stijgen.

Er is volgens El-Erian een strijd gaande tussen technische factoren enerzijds en economische fundamentals anderzijds. Technisch staan alle seinen op groen, maar fundamenteel is het volstrekt onlogisch dat beursindices zoals de DAX en de S&P afkoersen op nieuwe records.

Lehman

Een keerpunt komt volgens El-Erian als bedrijven bij bosjes dreigen om te vallen. Dat zal het beurssentiment een knauw geven. Wat dat betreft kan er een parallel getrokken worden met het bankdrama rond Lehman Brothers in 2007.

Het duurde een tijdje voordat het aantal faillissementen begon op te lopen, maar toen dat eenmaal het geval was, zakte de beurs in elkaar.

In Europa kwam daar later nog de eurocrisis overheen. Een herhaling van een dergelijk scenario is El-Erian’s grootste vrees.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie