Nieuws

Covid-19 liveblog: Inflatiebescherming gevraagd

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Amundi zoekt inflatiebescherming, ABN AMRO en BlackRock gaan (ook) voor cyclische aandelen, M&G zoekt het in EMD, Robeco rekent op stijging grondstoffenprijzen, en meer opinies.

Amundi: Bescherm portefeuille nu tegen inflatie

Het wordt tijd dat beleggers hun portefeuille gaan beschermen tegen stijgende inflatie. Binnen het aandelengedeelte zou de voorkeur moeten blijven uitgaan naar cyclische markten, zoals Japan of opkomende markten in Azië. Dat schrijft Amundi in de nieuwste beleggingsupdate voor maart.

Amundi ziet natuurlijk ook dat de markt het hoofd breekt over de vraag in hoeverre inflatie voor verrassingen kan zorgen dit jaar en hoe tijdelijk dit verschijnsel zal zijn. "Het thema van terugkerende inflatie wint aan kracht, aangejaagd door het verwachte grote Amerikaanse steunpakket en het vraagherstel ten gevolge van de vaccincampagne. Dit is het moment voor beleggers om inflatierisico’s af te dekken."

Amundi prefereert daarbij nog altijd aandelen boven obligaties, en heeft specifiek een voorkeur voor meer cyclische markten, zoals Japan en opkomende markten in Azië. "De focus zou moeten liggen op gezonde bedrijven met een voorkeur voor waarde versus groei."

Een andere overtuiging blijft Amundi’s meer risicovolle benadering van de bedrijfsobligatiemarkt, die onverminderd profiteert van het opkoopbeleid van centrale banken. Amundi verzwaart verder de positie in groene en sociale obligaties omdat ook centrale banken hun beleid in die richting sturen.

ABN AMRO MeesPierson: Financials van houden naar kopen


Nu de economische vooruitzichten verbeteren, heeft ABN AMRO MeesPierson besloten om haar cyclische accent in de sectorallocatie nog verder aan te zetten door haar positie in de sector financiële instellingen te verhogen (van neutraal naar overwogen). Dit gaat ten koste van de sector communicatiediensten (van neutraal naar onderwogen). Met deze stap wordt een nog zwaarder accent gelegd op sectoren die profiteren van het verwachte economische herstel. Eerder werd de private bank al positiever over de sectoren industrie, basismaterialen en luxe goederen & diensten.

“De financiële sector stond aan het begin van de crisis onder druk, mede door de dalende rentes en omdat voorzieningen voor slechte leningen moesten worden genomen,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Tevens werden dividenden en aandeleninkoopprogramma’s opgeschort om kapitaalposities te beschermen. We denken dat de negatieve effecten van problematische leningen, de zeer lage rentestanden en de verwachte groei van het aantal faillissementen al zijn ingeprijsd in de sector.”

Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson

ABN AMRO MeesPierson voorziet dat het economische herstel, dat naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal zal intreden, financiële instellingen in staat zal stellen om weer dividenden uit te keren, terwijl de oplopende rentecurve positief is voor de winstmarges. Voor communicatiediensten zijn de vooruitzichten juist minder gunstig, zo denkt de bank, omdat deze sector minder profiteert van economische groei.

Wessels: “Segmenten als telecom, de traditionele advertentiemarkt en zenders zullen niet of nauwelijks groei realiseren. Daarom verhogen we de positionering in de financiële sector en verlagen we de allocatie naar communicatiediensten.”

Koopadvies aandelen ongewijzigd

Voorkeur voor aandelen ongewijzigd ABN AMRO MeesPierson handhaaft haar voorkeur voor aandelen (licht overwogen) en haar per saldo neutrale visie op obligaties. De voorkeur voor aandelen is gebaseerd op de verwachting dat een breed gedragen herstel van de wereldeconomie in de tweede jaarhelft van 2021 plaatsvindt, ondersteund door omvangrijke begrotingsstimulering, monetaire maatregelen en de vooruitgang die met vaccinatieprogramma’s wordt geboekt. ABN AMRO MeesPierson gelooft daarom dat aandelen nog altijd opwaarts potentieel hebben, ondanks dat de waarderingen fors zijn opgelopen. Dit is mede gebaseerd op de verwachting dat de winstontwikkeling van bedrijven zal verbeteren.

Op regioniveau handhaaft de private bank haar voorkeur voor opkomende markten (overwogen) ten opzichte van ontwikkelde markten. Binnen ontwikkelde markten is de verwachting dat de Amerikaanse aandelenmarkt (overwogen) het beter zal doen dan de Europese (onderwogen).

Op zoek naar rendement in risicovollere obligatiesegmenten

Hoewel de zeer lage rentestanden de rendementen in veel obligatiemarkten onder druk hebben gezet, worden de obligatiemarkten ondersteund door de opkoopprogramma’s van centrale banken. ABN AMRO MeesPierson heeft daarom een voorkeur voor risicovollere obligatiesegmenten zoals schulden uit opkomende markten, high-yield obligaties en kredietwaardige bedrijfsobligaties (allen overwogen). Dit gaat ten koste van staatsobligaties (onderwogen).

BlackRock: Extra focus op cyclische aandelen

Door de wereldwijde vaccinatieprogramma’s en de extra 2,8 biljoen dollar die de Amerikaanse overheid in de economie pompt, verbreedt BlacRock z'n tactische risicohorizon. Er komt meer focus op cyclische aandelen en obligaties worden onderwogen. Dat schrijft de vermogensbeheerder in z'n wekelijkse marktcommentaar.

"De inflatieverwachtingen zijn gestegen en dat heeft het rendement op US 10-year Treasury’s opgedreven, maar wel minder dan in het verleden. Reële rentes bleven negatief. Daarom geven we de voorkeur aan aandelen boven obligaties. Verder voorzien we dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen deze week een boost krijgt. Vanwege de vaccinatiecampagnes en het feit dat de winkelverkopen in januari sterk zijn gestegen, wordt er veel verwacht van de economische herstart."

Van Lanschot Kempen: Rentestijgingen voeden onrust


Hoofdeconoom Luc Aben: "De vrees dat al te voortvarende economische groei leidt tot oplopende inflatie en rente speelt beleggers parten. De Amerikaanse rente staat met 1,37% nog steeds op een absoluut laag niveau. Dat is een tarief dat economisch behapbaar is. Maar een (te) snelle stijging kan wat tijdelijke onrust op de financiële markten brengen."

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

"Ik stipte de afgelopen weken al regelmatig aan dat een snel oplopende rente inderdaad een risicofactor is om in de gaten te houden. De discussie of de nieuwe economische steun van de regering Biden te veel is, woedt volop. De discussie over te veel steun voor de Amerikaanse economie wordt ook ingegeven de Amerikaande centrale bank Federal Reserve (Fed) die niet van plan lijkt om de modus van de monetaire verruiming snel te verlaten. Iets wat Jerome Powell dinsdag naar verwachting nogmaals bevestigt in zijn traditionele getuigenis voor het Congres."

"Misschien zijn de toenemende consumptie en de lauwe reactie van financiële markten een voorproefje voor de komende maanden. Een economie die fors opleeft maar met markten die daar af en toe wantrouwig op reageren."

ING: Stijgende rentes hoeven niet slecht te zijn

Robert Carnell, regionaal hoofd research Azië-Pacific: "And much as the financial media tends to focus on the impact of higher yields on equities and other risk assets, large parts of the real economy will benefit from higher yields. Ever wonder why there isn't much feedthrough from low rates to bank lending in many of our economies in the region? Well with economic activity weak, banks will be setting aside capital for potential default charges, and frankly, the price of money which they borrow short-term isn't much of an incentive when the long-term rates are barely any higher. This is still a maturity transformation business, and a steeper yield curve and recovering economy will help banks to lend more."

"Higher yields are also an indication of expectations of a stronger macroeconomy, where it makes sense to lend to profitable companies, and where it is possible to make a return from doing so. And don't get me started on the large portion of many populations that is currently panic-saving to offset the anticipated shortfall in income in retirement from woeful returns on fixed-income investments. Some of them might be able to spend a little more freely in a higher yield environment."

"In short, while there is every chance that we will see some fairly choppy market action if, as we suspect is the case, bond yields rise much further (that will be convexity at work), let's not get overly worked up about this. The economies of the world are still in a very early cycle upturn. There is still plentiful economic slack in most economies, and central banks really will be very slow to start taking away their stimulus. So any pullback may be more of a correction in a market that is still trending higher, and not necessarily the end of the bull-run. Bleeding out some air from over-inflated risk assets may be no bad thing if it breathes some life into the real economy." Hier het hele geruststellende verhaal.

Robeco: Hogere inflatie belemmert aandelenrally niet

Nu de inflatieverwachtingen hoog oplopen, nemen de zorgen over de impact op aandelen toe. Echter, een hogere inflatie van tussen de 2,5% en 3% belemmeren de rally op aandelenmarkten vermoedelijk niet, betoogt Jeroen Blokland, portfoliomanager bij vermogensbeheerder Robeco, in zijn Daily Sketch. Pas bij een inflatie van 3,5% begint de markt te haperen, bij 6% wordt het rendement negatief.

Blokland baseert zich op de relatie tussen het rendement van de S&P500 en de jaarlijkse inflatie sinds 1955. In onderstaande grafiek illustreert de portfoliomanager dat er inderdaad een negatief verband bestaat tussen inflatie en het rendement van de S&P 500. “Maar pas wanneer de inflatie hoog wordt - in dit geval van 3,8% of hoger - begint de markt te haperen. Als de inflatie boven de 6% stijgt, wordt het rendement ronduit negatief."

No worry

“Met de huidige CPI van 1,4% en een verwachte gemiddelde inflatie van 2,2% in 2021 - ik sluit een inflatie van 2,5% niet uit - is er echter geen direct gevaar. Andere indicatoren schetsen echter een minder rooskleurig beeld, maar dat bewaren we voor een andere dag.”

LGIM: Tijdperk van Fallen Angels kantelt naar Rising Stars

Na een periode waarin investment grade bedrijfsobligaties werden afgewaardeerd naar high yield, dient zich nu een tijd aan waarin de zogenoemde fallen angels weer worden opgewaardeerd. "Deze rising stars kunnen wel eens het gesprek van de dag worden," stelt Martin Reeves, Global Head of High Yield bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

Reeves benadrukt dat de marktrentes op high yield-obligaties laag zijn, maar vergeleken met veel negatieve rentes op obligaties wereldwijd, blijven zogenoemde junk-obligaties aantrekkelijk voor veel beleggers. “Afgezien van een hogere rente dan bij de meeste andere vastrentende beleggingscategorieën, moeten we ook rekening houden met de impact van de survivorship bias, nu de sterkste bedrijven zijn overgebleven, en de enorme wereldwijde economische steunpakketten.” Beide zouden volgens Reeves de kans op defaults wereldwijd laag moeten houden.

High yield-obligaties zijn bovendien een belegginscategorie met een korte duratie, hetgeen ze minder gevoelig maakt voor inflatieverwachtingen en de daarmee samenhangende veranderingen in de rente op staatsobligaties. Volgens de LGIM-specialist is de situatie voor high yield nu vergelijkbaar met wat in het verleden na crises gebeurde. Met het tot bedaren komen van de gemoederen, nam het verschil in rente tussen obligatiecategorieën geleidelijk af. “Ik denk dat we nog steeds een redelijke verkrapping van de spread voor de boeg hebben.”

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Robeco: Nee, we zitten nog niet in een bubbel, maar ...

Jeroen Blokland in zijn nieuwste Daily Sketch: "Slechts 13% van de ondervraagde beleggers in de Global Fund Manager Survey van de Bank of America van februari denkt dat de Amerikaanse aandelenmarkten zich in een zeepbel bevinden. Ik denk dat ook niet... nog niet. Ten eerste omdat er weliswaar duidelijke tekenen van irrationele uitbundigheid zijn, maar die zijn vooral te vinden in een aantal specifieke marktsegmenten. Technologie, small caps, beursintroducties en de combinatie van die drie zijn daar de beste voorbeelden van. Big tech is zeker niet goedkoop, maar heeft enorme winstcijfers en groei om de waardering te ondersteunen."

Jeroen Blokland van Robeco

"Op een multi-assetniveau zijn aandelen goedkoper dan staats- en bedrijfsobligaties. Bovendien is de fiscale stimulans terecht gericht op de reële economie, maar de liquiditeit blijft overvloedig. Beleggers zijn praktisch 'gedwongen' om in risicovollere activa te stappen. Buiten de VS is er nog minder sprake van een bubbel. Ik wil echter benadrukken dat in de afgelopen maanden de fundamenten voor een zeepbel - winsten, liquiditeit, bbp-groei, sentiment, stimulus en vaccinatie - op één lijn zijn gekomen. De kans dat we in een zeepbel terechtkomen, neemt dus zeker toe."

Valuedge: Nieuwe supercyclus grondstoffen op komst

Renco van Schie: "In de maand februari zien we sterke fundamentele verbeteringen. Bijna 90% van alle bedrijven die winstcijfers rapporteerden over het 4e kwartaal overtreffen de verwachtingen van analisten. De meeste CEO’s durven ook met vooruitzichten te komen, een duidelijk teken van vertrouwen in de toekomst. Een verhoging van de winstverwachtingen ondersteunt de stijgingen van aandelen de afgelopen maanden en laat in onze ogen zien dat er nog steeds een sterke koppeling is tussen de economie en de beurs. Ook de leidende indicatoren voor de wereldeconomie verbeteren, terwijl het plaatje op de arbeidsmarkten ook meer positief wordt. De acties van Centrale Banken en overheden hebben duidelijk de inkomens van consumenten en bedrijven beschermd."

"In High Hopes, onze laatste publicatie van 2020, gaven we aan hoge verwachtingen te hebben voor 2021. Een deel van deze verwachtingen komen nu al snel uit. Dat maakt ons niet overmoedig maar waakzaam. Voorlopig blijven we vasthouden aan een zeer belangrijke beurswijsheid: The trend is your friend. Met de sterk aanwezige pro-cyclische krachten en inflatie die aan het aantrekken is, verwachten we dat de rente verder zal stijgen. We denken daarom dat ook in de komende maanden aandelen beter zullen blijven presteren dan obligaties. De portefeuilles staan hierop gepositioneerd, nu met de toevoeging van een positie in grondstoffen."

Liever grondstoffen dan obligaties

"De prijzen van grondstoffen bewegen in zogenaamde supercycli. In 1996 startte de laatste supercyclus die piekte in 2008. Sindsdien hebben grondstoffen zeer slecht gepresteerd, in absolute zin en relatief ten opzichte van aandelen (zie grafiek). Het lijkt er nu sterk op dat het draaipunt in 2020 heeft plaatsgevonden en dat een nieuwe opwaartse beweging is gestart."

"We zien zeer veel factoren die steun kunnen bieden aan commodity’s in de komende jaren. De belangrijkste factor is dat inflatie en rente gaan stijgen vanaf hier. Afgelopen week hebben we de opbrengst van de verkoop van het obligatiefonds herbelegd in de Invesco Bloomberg Commodity ETF. Deze indexbelegging is goed gespreid tussen agri-commodities (graan, veeteelt etc), industriële metalen, energie en goud/zilver. Wij denken met de transacties de risico-rendementsverhouding van alle portefeuilles te hebben verbeterd." Hier het hele verhaal, getiteld Prijzenslag.

Optimix: Beurskoersen te ver doorgeschoten?

"Steeds vaker wordt de vermogensbeheerders van Optimix de vraag gesteld of aandelenbeurzen misschien niet te ver op de muziek zijn vooruitgelopen. De koersen zijn inderdaad behoorlijk opgelopen, maar niet extreem als ze worden afgezet tegen het verwachte winstherstel. Bij het beoordelen van het waarderingsniveau van aandelen, dient immers ook de lange kapitaalmarktrente in ogenschouw genomen te worden. Door het verwachte (winst)rendement op aandelen te verminderen met de rente op een tienjarige staatsobligatie ontstaat een maatstaf voor de risico-premie op aandelen. In de afbeelding is deze risico-premie weergegeven voor de VS, Europa en de opkomende markten. Hieruit kan worden afgeleid dat Amerikaanse aandelen vanuit historisch perspectief aan de dure kant zijn, maar dat dit zeker niet geldt voor aandelen in Europa en in de opkomende markten."

T. Rowe Price: Beursrally rust op drie stevige fundamenten

Sinds de Amerikaanse verkiezingen zijn de aandelenkoersen gestaag opgelopen. Zal de rally aanhouden? Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price denkt het wel. Hij ziet drie krachtige aanjagers. Maar er zijn volgens hem ook drie dreigende risico's die de rally kunnen ondermijnen.

Nicolai Schmidt

Aanjagers

1. Blik op de nieuwe conjunctuurcyclus
In de aanloop naar de verkiezingen waren beleggers zo druk bezig met de vraag op welke manier de verschillende verkiezingsuitkomsten de markten konden beïnvloeden, dat zij niet meer in de gaten hadden dat de volgende conjunctuurexpansiefase was aangebroken. Toen de verkiezingen voorbij waren, gingen beleggers op zoek naar een nieuw verhaal en, geholpen door de goede resultaten van de vaccinproducenten, richtten zij hun aandacht op de conjunctuurcyclus.

2. Amerikaanse stimuleringsmaatregelen
De tweede drijvende kracht was het vooruitzicht van belangrijke stimuleringsmaatregelen in de VS. Vorig jaar is de Federal Reserve met average inflation targeting begonnen waarmee zij het monetaire beleid ruim kan houden tot de economische prestaties aanzienlijk verbeteren. In combinatie met de uitslag van de senaatsverkiezingen in Georgia (die de Democraten de controle over het Congres hebben gegeven, waardoor president Joe Biden gemakkelijker grote bestedingsplannen kan doordrukken, zijn de vooruitzichten voor budgettaire verruiming aanzienlijk verbeterd

3. Vaccin-uitrol
Beleggers leven in de hoop dat tegen juni de pandemie eindelijk naar de achtergrond verdwijnt. Dat zou een hoop onzekerheid wegnemen, de consumptiedrift van huishoudens aanwakkeren en een economische hoogconjunctuur kunnen veroorzaken.

Drie belangrijkste risico's

1. Inflatiedruk neemt toe
Ten eerste is de geplande budgettaire expansie van Biden naar historische maatstaven buitengewoon groot en lijkt een groot deel van de stimulans in het late voorjaar door te werken in de reële economie, precies op het moment waarop het coronavirus in kracht zal afnemen. Dit kan leiden tot een snelle toename van de inflatie en druk uitoefenen op de financiële stabiliteit, waardoor het monetaire beleid vervroegd wordt verkrapt.

2. Vaccins zijn niet het wondermiddel
Het oorspronkelijke coronavirus is herhaaldelijk gemuteerd, waardoor twijfel is gerezen over de doeltreffendheid van de huidige vaccins. Aangezien het virus zal blijven muteren, bestaat het risico dat er geen afscheid kan worden genomen van het virus in 2021.

3. China's stimuleringsmaatregelen houden niet aan
De Chinese economie is spectaculair opgeveerd na de recessie en het punt is bereikt waarop de beleidsstimulansen kunnen worden teruggedraaid. Dat heeft impact. China is 's werelds op één na grootste economie gemeten naar BBP en gemakkelijk de grootste economie gemeten naar de absorptie van hulpbronnen.

Een verlenging van de rally is volgens Schmidt de meest waarschijnlijke uitkomst. Lees het hele verhaal, getiteld The Risk Rally Will Likely Continue, but It Is Vulnerable.

Kempen: Offensief beleggingsbeleid ongewijzigd

Kempen blijft onveranderd overwogen naar de risicovolle beleggingscategorieën aandelen, Europees high yield-obligaties en obligaties uit opkomende markten genoteerd in Amerikaanse dollars. Ook is de overwogen positie in goud gehandhaafd.

"We gaan uit van een krachtig, wereldwijd economisch herstel in de loop van 2021. Lockdowns, warmer weer op het noordelijk halfrond en vaccinaties zullen het coronavirus terugdringen en versoepeling van de lockdowns mogelijk maken."

"Tegelijkertijd blijven overheden en centrale banken consumenten, bedrijven en markten ondersteunen. In dit klimaat houden we een voorkeur voor aandelen, Europese high yield-bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten ten opzichte van vooral staatsobligaties."

Staatsobligaties en credits onder druk

"In de VS is de rente al wat opgelopen en dit kan nog wel wat verder gaan. Dat zet het rendement op Amerikaanse staatsobligaties onder druk. Gerekend vanaf het begin van dit jaar is het totale rendement op Amerikaanse staatsleningen al negatief. We voorzien geen sterke rentestijging, maar met de lage rentestanden is er niet veel nodig om het totale rendement onder nul te drukken."

"In Europa is de kans op oplopende inflatie en rente nog kleiner, gezien de grotere mate van overcapaciteit in de economie. In januari maakte de inflatie een behoorlijke sprong, maar dat komt vooral door tijdelijke factoren. Inflatieverwachtingen lopen ook wat op, maar die zijn nog ruim onder het doel van 2% wat de ECB nastreeft voor de inflatie."

"Lage rentes en het risico van hogere rentestanden speelt ook Investment Grade bedrijfsobligaties parten. Temeer daar ook risico-opslagen laag zijn. Er is dus weinig buffer in de vorm van verder dalende risico-opslagen om eventuele hogere rentes op onderliggende staatsobligaties te compenseren."

"Voor high yield-bedrijfsobligaties in Europa zien we die buffer wel. Ten opzichte van Amerikaanse high yield-bedrijfsobligaties achten we het renterisico in Europa kleiner. Bovendien gaan er relatief minder Europese dan Amerikaanse high yield-bedrijven failliet."

Kansen EMD

"Obligaties uit opkomende markten (EMD) hebben uiteraard ook te maken met renterisico. Voor obligaties in lokale valuta vinden we de rente te laag voor een overwogen positie. We zijn wel overwogen in obligaties genoteerd in Amerikaanse dollars. Daar is nog een behoorlijke risico-opslag, wat leidt tot een aantrekkelijke rentevergoeding."

"Als de wereldeconomie aantrekt zijn er zeker drie factoren die van invloed zijn op deze beleggingscategorie. De kredietwaardigheid van opkomende landen zal verbeteren, wat kan leiden tot lagere risico-opslagen. De Amerikaanse rente kan stijgen, wat een negatieve invloed heeft. Maar over het algemeen verzwakt de Amerikaanse dollar in zo’n scenario, wat weer positief is."

M&G: Obligaties uit opkomende markten blijven aantrekkelijk

Obligaties uit opkomende markten (EMD) zijn op indrukwekkende wijze opgeveerd na de sell-off van 2020. Spreads werden in het vierde kwartaal weer krapper na positief vaccinnieuws en een door de markt verwelkomde uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.

2021 belooft volgens vermogensbeheerder M&G ook een goed jaar te worden voor EMD. Claudia Calich, hoofd EMD rekent op een zwakkere dollar, minder ingrijpende lockdown en een verdere jacht van beleggers op schuld die nog wel een leuke rente geeft.

"Hoewel het aantal coronagevallen en de verschillende mutaties nog steeds voor onzekerheid zorgen, zal het wereldwijde vaccinatieprogramma zorgen voor een heropleving van de economie," schrijft Calich. "Dat is goed nieuws voor obligaties uit opkomende markten – zeker voor die landen die afhankelijk zijn van toerisme en grondstoffen. We gaan er vanuit dat het begrotingsbeleid van overheden ook in 2021 de grootste klappen zal opvangen. Dat is nodig, want de coronacrisis laat ook in opkomende markten littekens achter."

Calich vervolgt: "We zullen onze blootstelling aan high-yield lokale valuta stukje bij beetje uitbreiden als de spreads van investment grade-obligaties in harde valuta minder groot worden."

Maar EMD kopen is geen sinecure. De opkomende markten bestaan uit veel landen met de nodige economische en politieke verschillen. Selectie is dus key. Capital Group beseft dat ook. Deze vermogensbeheerder heeft zeven positieve en vijf negatieve argumenten opgesteld om wel en om niet EMD te kopen.

EMD: 7 voors, 5 tegens

Positieve argumenten

1. Monetair beleid
Obligaties uit groeilanden zijn een van de weinige vastrentende activa die nog steeds een rendement van 4% tot 6% bieden.

2. Budgettaire stimuli
De opkomende landen kunnen de grondstoffen leveren die nodig zijn voor grote infrastructuurprojecten in ontwikkelde landen.

3. De grondstoffencyclus
Grondstoffen zijn nog steeds vrij goedkoop maar Capital Group ziet het begin van een opleving van de prijzen.

4. De groei van de ontwikkelde economieën
Het herstel in de ontwikkelde economieën is cruciaal, vooral voor ontwikkelingslanden die veel grondstoffen of half afgewerkte producten uitvoeren, of die sterk afhankelijk zijn van het toerisme.

5. Opleving in productiecyclus
Ondanks de politieke retoriek verwacht Capital Group dat de toeleveringsketens met de groeimarkten verbonden blijven, en de recente gegevens over de verwerkende industrie ondersteunen dat.

6. Politieke achtergrond
Het handelsbeleid van de VS zal onder president Biden waarschijnlijk minder confronterend en meer voorspelbaar zijn.

7. China leidt herstel
Gezien China's intraregionale handel en zijn grootverbruik van grondstoffen heeft China's snelle herstel een positieve uitwerking op de opkomende markten.

Uitdagingen

1. Hoge schuldenlast
In sommige landen bestaat er een reëel risico op een escalerende en onhoudbare schuldenlast.

2. Kwetsbare obligaties
De obligatiemarkten voor opkomende markten zijn in de afgelopen tien jaar uitgebreid. Er zijn veel nieuwe kredietnemers op de markt gekomen, maar deze groeilanden hebben soms weinig ruimte om nieuwe schokken op te vangen. Selectief zijn wordt dus van cruciaal belang.

3. Hervormingsmoeheid
Verscheidene opkomende economieën in Latijns-Amerika en Afrika groeien minder snel door een gebrek aan hervormingen, zwakke investeringen en een slecht macro-economisch beleid.

4. Inflatie: In veel opkomende markten kunnen de prijzen voor voeding, huisvesting en andere primaire levensbehoeften in 2021 stijgen - kostenposten die een groot deel van hun inflatiemandje uitmaken.

5. Verkiezingscycli
In 2021 vinden een aantal presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Deze kunnen volatiliteit in die markten veroorzaken, maar daarmee natuurlijk ook koopkansen.

De ene EM-schuld is de andere niet

Robeco: Grondstoffen weer in beeld

Vermogensbeheerder Robeco ziet dat het economisch herstel stevig is ingezet. Dankzij vaccins kunnen overheden lockdowns geleidelijk opheffen. “Dit gaat leiden tot een opleving in de vraag naar grondstoffen en een opleving van bedrijfswinsten, tot ver in de dubbele cijfers”, schrijft Jeroen Blokland, hoofd van het multi-assetteam, in Robeco’s nieuwste outlook, getiteld The old school recovery.

Volgens Blokland en collega Peter van der Welle wint het herstel van de wereldeconomie waarschijnlijk verder aan kracht wint. Van der Welle: “Door de focus op begrotingsstimuleringen, bedoeld om de reële economie aan te jagen, in plaats van monetaire stimulering gericht op het stabiliseren van de financiële sector, wordt dit in onze ogen steeds meer een herstel als vanouds, in die zin dat de reële economie geleidelijk aan centraal komt te staan.”

Blokland is ervan overtuigd dat deze stimuleringsmaatregelen gunstig zijn voor grondstoffen. Hij wijst erop dat een aanzienlijk deel van de fiscale stimulering bestaat uit directe hulpverlening aan bedrijven en consumenten. “In het verleden ging een stijging van de sociale uitkeringen altijd gepaard met een stijging van de grondstoffenprijzen. Bovendien wordt de fiscale stimulering waarschijnlijk proactief gericht op gezinnen met een lager inkomen. Deze gezinnen consumeren qua volume meer goederen, wat de vraag naar grondstoffen verder ondersteunt."

Het kan volgens de portfoliomanager dan ook niet anders dat grondstoffen weer in beeld komen. “Zelfs na een rally van 15% wijzen recente ontwikkelingen erop dat de stijging van de grondstoffenprijzen nog niet op zijn eind is.”

Pimco: Record aan kapitaal naar opkomende markten in 2021

Verruimend monetair beleid, stijgende grondstofprijzen en effectieve vaccins ondersteunen kapitaalstromen naar opkomende markten. Die kapitaalstromen kunnen in 2021 wel eens een recordhoogte bereiken, denken hoofd Emerging Markets Pramol Dhawan en Global Strategist Gene Frieda van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Dat schrijven zij in de publicatie Tail Winds Provide Lift for Emerging Markets Investments.

Volgens Frieda en Dhawan is het een gegeven dat kapitaalstromen naar opkomende markten  (EM) na een recessie versnellen. Ze wijzen er bovendien op dat opkomende markten een versnelde groei laten zien bij een aantrekkende productie wereldwijd.

"Zelfs als de binnenlandse vraag relatief zwak blijft door de opleving van Covid-19 en de afnemende stimuleringsmaatregelen, dan nog zijn veel opkomende markten goed gepositioneerd om te profiteren van een sterke wereldwijde productiecyclus."

Ook de zwakkere dollar tekent zich af als een voordeel van opkomende markten. De daling van de dollar verhoogt de dollarwaarde van exporten van opkomende landen en vergroot hun vermogen om in dollars luidende schulden terug te betalen.

Er is volgens Pimco tevens sterk bewijs dat ruim beleid van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de korte Amerikaanse rente doet dalen en met een vertraging van drie kwartalen leidt tot kapitaalstromen richting EM. Zo stroomde er in 2010 een recordbedrag van 440 miljard dollar naar opkomende markten na verruimend beleid van de Fed in 2009. Ook nu zien Dhawan en Frieda dat kapitaalstromen naar EM beginnen te versnellen.

Meer positieve factoren

De aantrekkelijkheid van opkomende markten gaat dieper dan deze externe factoren, benadrukken de Pimco-specialisten. "De meeste opkomende landen hebben hun economische fundamenten versterkt en de nodige flexibiliteit getoond om grote schokken op te vangen. Belangrijke verbeteringen waren onder meer lagere inflatie en minder schulden in vreemde valuta, een robuuster financieel systeem en grotere wisselkoersflexibiliteit."

Deze sterke fundamenten stellen centrale banken van opkomende landen in staat om voor het eerst hun tegenhangers in ontwikkelde landen te volgen. Ze kunnen het monetaire beleid versoepelen en in enkele beperkte gevallen de overheidstekorten rechtstreeks financieren. "In eerdere wereldwijde recessies werden veel opkomende economieën gedwongen hun beleid aan te scherpen om te voorkomen dat hun valuta’s verzwakten ten opzichte van de dollar en om te voorkomen dat de in dollars uitgegeven schulden onhoudbaar zouden worden," concluderen Frieda en Dhawan.

Enfin, Pimco is bijzonder positief over obligaties uit de opkomende markten, genoteerd in lokale valuta.

BlackRock: Aandelen niet te duur

Ondanks nieuwe pieken van aandelenindices en de volatiliteit van afgelopen week is BlackRock niet bezorgd over te hoog opgelopen koersen. De lage rente en verwachte herstart van de economie dankzij de vaccinaties ondersteunen de koersen van risicovolle beleggingen de komende zes tot twaalf maanden, zegt het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijkse marktcommentaar.

Het aanhoudende lage-renteklimaat maakt het volgens BlackRock lastig om traditionele maatstaven, zoals koers-winstverhoudingen, te gebruiken om aandelenkoersen te beoordelen. De hamvraag is of beleggers fatsoenlijk gecompenseerd worden voor het nemen van extra risico.

BlackRock beoordeelt de koersen daarom liever aan de hand van de verwachte rendementen van aandelen ten opzichte van de risicovrije rente. “Die lijken niet te hoog, gezien onze ramingen voor de Amerikaanse markt."

Short squeeze geen probleem

Grote koersschommelingen van een kleine groep beursfondsen die populair is onder shortsellers leidden vorige week tot een verkoopgolf. De enorme stijging van de koersen van deze aandelen leidde bij sommige beleggers tot gedwongen verkopen van andere aandelen om shortposities af te dekken. “Het is normaal dat dit tot onrust op de markt leidt, maar wij zien deze schommelingen als losstaande gevallen met een technische oorzaak. Daar moeten we ons niet op focussen."

Hoewel aandelenwaarderingen volgens BlackRock momenteel niet te hoog zijn, kunnen het soepele financiële klimaat en al te stevig opgelopen aandelenkoersen wel voor nieuwe koersschommelingen zorgen. BlackRock verkiest daarom een mix van kwaliteitsaandelen om eventuele tegenvallers op te vangen en geselecteerde cyclische bedrijven die profiteren van een opleving als de economie weer op gang komt.

MFS: Analyseer weer op bedrijfsniveau

Financiële markten blikken altijd vooruit. Ook nu in grote delen van de wereld het aantal coronabesmettingen hoog blijft, net als het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Ook de nieuwe varianten van het virus die de kop opsteken, lijken beleggers er niet van te weerhouden om zich te richten op een toekomst, waarin de pandemie onder controle is. Ze zien een wereld voor zich waarin zowel de economie als de bedrijfswinsten weer groeien. Dit dankzij het economische infuus en de inhaalslag die gemaakt gaat worden.

Dat beleggers zo kijken, is logisch, meent beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS. "De positieve verwachtingen voor de economische ontwikkelingen worden inmiddels weerspiegeld in de koersen."

Hoe verder? "Beleggers dienen te kijken naar hoe gezond een bedrijf was voordat de pandemie uitbrak. Dus negeer de ruis en neem de omzet, de kosten en de nettowinst in 2019 als uitgangspunt, want we gaan er vanuit dat enigszins normale winstcijfers pas weer in 2022 kunnen worden behaald."

Daar komt volgens hem nog bij dat toezichthouders, brancheorganisaties en beleggers volgens Almeida meer aandacht krijgen voor zaken die er voorheen weinig toe deden. "Hoe staat het bijvoorbeeld met de duurzaamheid van productieprocessen? Is een bedrijf in staat om snel te schakelen als het gaat om het verbeteren van arbeidsomstandigheden? Is het klaar voor een e-commerce omgeving? Zo niet, dan kunnen de kosten oplopen en dat leidt tot een uitholling van de marges."

Robeco: Meer in aandelen opkomende markten

Het economische momentum in de opkomende markten slaat om. De verspreiding van het coronavirus neemt er af, hetgeen een verbreding van Robeco’s positionering in opkomende markten rechtvaardigt. Dat stelt Global Head of Fundamental Equities Fabiana Fedeli van vermogensbeheerder Robeco in haar nieuwe column Beat the headline.

Fabiana Fedeli van Robeco

Robeco is positiever geworden over de aandelenmarkten. De belangrijkste reden daarvan is de verhoging van de winstfactor, aangezien de winstherzieningen sterk zijn verbeterd en nu positief zijn in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten.

Fedeli stelt dat Robeco’s voorkeur ligt bij opkomende markten, de grootste overweging in de Global-portefeuilles, gevolgd door Europa. “In Japan zijn ook enkele interessante kansen te vinden, vooral in de technologiesector. Binnen opkomende markten gaat onze voorkeur nog steeds uit naar Noord-Azië: China, Taiwan en Zuid-Korea.” Robeco vergrootte recent ook de posities in India.

Fedeli wijst erop dat het vooralsnog gaat om relatief kleine veranderingen en dat meer herstel nodig is voor verdere uitbreiding op de posities buiten Noord-Azië’. Volgens Fedeli heeft Robeco winst  genomen op aandelen uit de communicatiedienstensector. “We zien nu meer kansen binnen de industrie en dienstverlening, consument cyclisch, speciale materialen en gezondheidszorg. Daarnaast hebben we onze positie in financiële dienstverlening selectief vergroot in de VS en in de opkomende markten.”

Van Lanschot Kempen: Bedrijfscijfers beter dan verwacht

Hoofdeconoom Luc Aben: "Van de Amerikaanse ondernemingen heeft ondertussen 30% zijn kwartaalresultaten gepubliceerd. Van de Europese bedrijven is dat 10%. Het zijn nog beperkte percentages, maar het zegt toch al iets. Over het algemeen verrassen de kwartaalcijfers positief. Bijna vier op de vijf ondernemingen klopt de winstverwachting van analisten. Gemiddeld is dat zelfs zeer fors met bijna 20% méér winst per aandeel dan analisten hadden ingeschat."

"Natuurlijk, de verwachtingen voor de vierde kwartaalcijfers waren niet erg hoog gespannen. Na ook al meevallende resultaten in het derde kwartaal pasten analisten hun vooruitzichten nauwelijks opwaarts aan. Als de economie dan al met al meevalt in de laatste maanden van het jaar, dan springen ondernemingen relatief gemakkelijk over de winstverwachting heen."

"Wat opvalt, is dat bedrijfsleiders voorzichtig zijn met hun verwachtingen voor de toekomst. Beleggers hopen soms op méér toelichting. Die terughoudendheid verklaart wellicht waarom markten flauwtjes reageren op de winstcijfers. Wij vinden het niettemin logisch dat ondernemingen voorzichtig zijn met zich uitspreken over de verwachte resultaten in 2021. Ook zij hangen af van die ene cruciale parameter: de uitrol en effectiviteit van de coronavaccins."

"Maar ondanks de onzekerheden en problemen bij (sommige) vaccins, blijft de verwachting van een stevige economische heropleving in de tweede helft van het jaar gerechtvaardigd. Powell gaf aan het extreem ruime monetaire beleid nog geruime tijd voort te zetten. Ook de Europese centrale bank ECB doet dat."

"Zolang het ruime geldbeleid van centrale banken onveranderd blijft, kijken wij op dit moment als belegger door de tussentijdse nervositeit op de financiële markten heen. De volatiliteit is voor een stuk te wijten aan (eenmalige) speculatieve gebeurtenissen, zoals het oorlogje tussen particuliere beleggers en hedgefondsen rond het aandeel GameStop. Wij zien dan ook geen reden om onze huidige overwogen positie in aandelen aan te passen."

BlackRock: Kans op hogere inflatie dringt tot markten door

Het begint tot de financiële markten door te dringen dat de grote Amerikaanse overheidsuitgaven die worden verwacht, op middellange termijn kunnen leiden tot hogere inflatie. Dat signaleert het BlackRock Investment Institute (BII) in het wekelijkse marktcommentaar.

“We denken niet dat hierdoor de rally in risicovolle beleggingen van koers raakt. Wel voorzien we een beperkte reactie in de nominale rendementen,” zegt het BII, dat daarom pro-risico blijft beleggen.

De financiële markten rekenen met de hoogste inflatieverwachtingen sinds oktober 2018, waardoor de nominale rentes op tien-jaars-Treasuries naar het hoogste niveau sinds maart is opgelopen. Toch zijn de reële rentes (dus rekening houdend met inflatie) grotendeels hetzelfde gebleven. “Dat strookt met onze vooruitblik, en ook de recente marktreactie is daarop afgeregeld,” schrijft het BII.

Het BII wijst erop dat de Fed opnieuw heeft aangegeven dat de rente voorlopig niet meteen verhoogd wordt als de inflatie zo nu en dan boven het streefniveau uitkomt. Daardoor kan ook de schuldenberg verder oplopen. Dit kan op termijn leiden tot nieuwe taper tantrums, wanneer de rente wel verhoogd moet worden om het monetaire beleid te normaliseren.

Lees ook: Waarom beleggers geloven dat de inflatie helemaal niet gaat stijgen

Pictet AM: 2021 wordt een mooi jaar voor aandelen

Het goede nieuws aan het begin van 2021 is dat aandelen in de eerste fase zitten van een langere herstelfase, analyseert beleggingsstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management. Daar staat echter tegenover dat beleggers al een groot voorschot hebben genomen op het opwaarts potentieel.

 Luca Paolini van Pictet AM

Paolini: “2021wordt een overgangsjaar voor de wereldeconomie. Aan de ene kant gaan bedrijfswinsten naar verwachting flink stijgen. De waarderingen liggen echter een stuk hoger dan gebruikelijk tijdens deze fase van de economische cyclus. Dat is vooral een gevolg van de enorme omslag in sentiment. Aan het begin van het jaar was er onverschilligheid ten opzichte van Covid-19. In maart was dat angst, gevolgd door hoop in het voorjaar en twijfel in de herfst. Maar sinds in november duidelijk werd dat er meerdere effectieve vaccins op komst waren, negeren beleggers al het negatieve Covid-19-nieuws en drijven ze de koersen steeds verder op.”

Naar verwachting kunnen beleggers in 2021 volgens Paolini een rendement van 12% halen met wereldwijde aandelen, maar sector- en regionale verschillen zijn groot. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Liever oude economie

Bij het positie kiezen in 2021, zijn er volgens Paolini twee criteria van belang. “Behalve naar de waardering moeten beleggers kijken hoe cyclisch een marktsegment is. Het is verstandig om wat meer in te zetten op bedrijven die actief zijn in de oude economie, in plaats van technologiebedrijven die model staan voor de nieuwe economie. De waardering van ondernemingen in het laatstgenoemde segment zijn fors opgelopen. Bedrijven in die eerste categorie profiteren juist als de lockdown-maatregelen opgeheven worden en de economie weer opengaat.”

Voorkeur voor opkomende markten

Op regionaal niveau verdienen opkomende markten de voorkeur. Paolini: “Met name in Azië ligt het economisch groeitempo hoog. Dat is een groot voordeel als de economische groei wereldwijd wat afvlakt. Het relatieve verschil in groeisnelheid van opkomende markten ten opzichte van de ontwikkelde wereld neemt dan toe."

Van Lanschot Kempen: Amerikaans spaargeld zoekt bestemming

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen: "De gemiddelde Amerikaan spaart momenteel bijna 13% van zijn inkomen. Vóór de coronapandemie schommelde de zogenoemde spaarquote rond 7%. Het huidige hoge percentage is mede een gevolg van de overheidssteun voor burgers. Amerikanen potten de steun deels op. Cijfers over persoonlijke inkomens en bestedingen van Amerikanen staan voor vrijdag op de agenda. Omdat die op december 2020 betrekking hebben, weerspiegelen ze de meest recente steunmaatregelen niet. Bij de januari-cijfers over enkele weken is dat wel het geval en het spaarvolume zal dan verder zijn opgelopen.

Luc Aben van Van Lanschot Kempen

Veel gelegenheid om het extra geld van de overheid uit te geven hebben Amerikanen niet in een samenleving die grotendeels op slot zit. Die grote massa liquiditeiten kan dienen als brandstof voor de aandelenmarkten en koersen opstuwen. We zagen dat in maart en april vorig jaar, toen de particuliere belegger na ontvangst van de overheidscheques massaal de aandelenmarkten opzocht.

"De grote massa liquiditeiten kan dienen als brandstof voor de aandelenmarkten en koersen opstuwen"

Natuurlijk is dit spaarvolume niet evenredig verdeeld over de bevolking. Maar er staan hoe dan ook magazijnen vol financiële reserves om uit te geven in de tweede jaarhelft. Een evidente voorwaarde voor de consument om zijn spaargeld uit geven is een enigszins vlot verloop van de coronavaccinaties. Biden wil dat er in de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn, 100 miljoen prikken in de arm gaan. Dat lijkt haalbaar, is zelfs en minimum. Momenteel is het tempo al 800.000 vaccinaties per dag. Net als in onze contreien is er ook in Amerika nog wel wat ruimte om de efficiëntie van vaccinatieprogramma naar een hoger niveau te tillen."

Fidelity International: Goud verliest glans

Nu de goudrally al een paar weken op pauze staat, is het voor beleggers tijd om het edelmetaal en de rol die het speelt in hun portefeuilles opnieuw te evalueren. Conclusie: de glans is vervaagd, aldus Fidelity International.

Een aantal redenen duwen de goudprijs volgens Fildeity omlaag. De Amerikaanse dollar lijkt niet verder te verzwakken. Voor staatsobligaties wordt een hogere nominale rente verwacht en de groei van het Amerikaanse bbp kan die van andere ontwikkelde landen overtreffen.

Daarnaast lijkt de diversificatietroef van goud af te nemen. De correlatie tussen goud en aandelen is sinds april vorig jaar oncomfortabel hoog, tussen 0,5 en 0,6. Als gevolg hiervan moeten beleggers met een bovengemiddelde allocatie aan goud zichzelf afvragen of het tijd is om hun blootstelling te verkleinen en goud terug te zetten naar niet meer dan een verzekeringsrol.

Aegon AM: Reken op lage rendementen

Aegon AM kwam gisteren door met de beleggingsoutlook voor 2021. De vooruitblik was weinig uitbundig. De vermogensbeheerder verwacht dat Europa het economische verlies door corona pas in 2023 zal hebben goedgemaakt. De tweede lockdown heeft het groeipad duidelijk verlaagd. Gelukkig zijn centrale banken en overheden goed bezig om de klappen te helpen opvangen. "Dat is geleerd van de vorige crisis."

Aandelenbeleggers moeten de komende jaren rekenen op rendementen tussen de 3% en 5%. Voor dit jaar is dat deze maand al verdiend, dus het wordt de komende maanden rustig op de beurs. Tech te duur?

CIO Olaf van den Heuvel: "IT-bedrijven zijn inderdaad gigantisch gewaardeerd, maar deze bedrijven zijn wel zeer winstgevend en groeien hard. Pas als de rente omhooggaat, kunnen waarde-aandelen een inhaalslag maken. Maar wij verwachten niet dat techaandelen dan zullen inzakken.”

Ook de rendementen van obligatieportefeuilles zullen laag blijven. Aegon AM zoekt het in bedrijfsobligaties, EMD en illiquide schuld, zoals hypotheken. Ofwel, in alles wat nog rente geeft. Hendrik Tuch, hoofd vastrentende waarden: "Wij verwachten geen substantiële inflatiestijgingen in Europa en de VS. Maar de inflatie loopt wel op, mede door stijgende transport- en voedselprijzen. Het is geen reden voor centrale banken om de rente te verhogen. Lage inflatie en lage rentes zijn blijvertjes. Dat is jammer voor pensioenfondsen."

Is de coronacrisis eenmaal overwonnen, dan komen we volgens Olaf van den Heuvel weer terecht in een economische situatie met weinig tot geen groei. De vergrijzing drukt hevig. Niet alleen bij ons maar in de hele ontwikkelde wereld.

BlackRock: Beleggers kunnen niet om China heen

De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de toeleveringsketens hebben de gevestigde wereldorde opgeschud. De VS en China spelen de hoofdrol en staan ook nog eens lijnrecht tegenover elkaar. Dit betekent dat niet alleen de VS thuishoort in beleggingsportefeuilles, maar dat ook China een belangrijk onderdeel dient uit te maken van portefeuilles. Dat stelt het BlackRock Investment Institute (BII) in haar wekelijkse marktcommentaar.

China zet de deur naar haar financiële markten steeds verder open en trekt veel buitenlands kapitaal aan. Inmiddels draagt het land voor bijna 20% bij aan de groei van de wereldeconomie, ook al is er de afgelopen jaren opzettelijk een rem op die groei gezet door Peking.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Het nieuwe vijfjarenplan van Peking zet de spanningen tussen China en de VS verder op scherp. Beide landen willen onafhankelijk en zelfredzaam zijn op het gebied van technologie en in andere sectoren die van vitaal belang zijn. China is namelijk voor veel van haar technologie nog steeds afhankelijk van andere landen, maar is erop gebrand de VS naar de kroon te steken als dé technologische grootmacht.

Met de komst van Biden als president ziet BlackRock een heel ander Amerikaans buitenlandbeleid aan de horizon gloren. Het harde protectionistische beleid dat gevoerd werd onder Trump zal plaatsmaken voor meer internationale samenwerking op het gebied van geopolitiek, handel en technologie. China zit zelf ook niet stil en heeft bijvoorbeeld onlangs een handelsverdrag met de EU gesloten.

De spanningen tussen de landen raken ook de financiële markten. Zo mogen Amerikanen niet beleggen in een lange lijst Chinese bedrijven en worden Chinese bedrijven met een Amerikaanse beursnotering gemaand zich aan de regels te houden, anders worden ze van de beurs gehaald. Al zijn er nog veel risico’s verbonden aan het beleggen in Chinese aandelen, worden beleggers hier wel goed voor gecompenseerd, stelt BlackRock.

"De Chinese economie wordt immers steeds groter en dominanter en zou daarom een groter onderdeel moeten vormen van beleggingsportefeuilles." Lees het hele verhaal.

Ook ABN AMRO pakt uit met een uitgebreid en helder verhaal over China

NN IP: Winstherstel van 25% mogelijk

NN IP is door met zijn beleggingsoutlook voor 2021. Het basisscenario is tamelijk optimistisch. Ervan uitgaande dat de vaccinatieprogramma's werken en overheden en centrale banken blijven stimuleren, rekent NN IP vanaf het tweede kwartaal op een fors economisch herstel. NN IP ziet de beste kansen voor aandelen, high yield-obligaties en grondstoffen die het moeten hebben van economisch herstel.

Aandelen

De aandelenrendementen zullen volgens NN IP in 2021 vooral worden gedreven door een versnelling van de winstgroei. De consensus gaat uit van een winstgroei van 25%, waarmee de winsten weer op het niveau van 2019 zouden uitkomen. De regionale verschillen zullen wel aanzienlijk zijn.

De sterkste winstgroei zal volgens NN IP plaatsvinden in Europa en Japan en de zwakste groei in de Verenigde Staten. "Op de meer cyclische Europese en Japanse markten zijn de winsten sinds het begin van de pandemie veel sterker gedaald dan op de meer door technologie gedreven Amerikaanse markt." Dat biedt ook meteen de beste kansen voor aandelen uit deze regio's.

De centrale banken aarzelen volgens NN IP om het monetaire beleid te verkrappen, wat gunstig is voor de risicopremies op aandelen. "Die zijn nog steeds aantrekkelijk, vooral buiten de Verenigde Staten. Als zodanig zijn dubbelcijferige rendementen in 2021 een reële mogelijkheid."

NN IP is gematigd overwogen in wereldwijde aandelen en aandelen uit de eurozone, neutraal in het Verenigd Koninkrijk, Japan en opkomende markten en gematigd onderwogen in de Verenigde Staten.

Obligaties

Inflatie kan volgens NN IP in 2021 een bedreiging vormen voor obligaties. "In de afgelopen 30 jaar heeft de globalisering gezorgd voor desinflatie. Dit haperde al in het afgelopen decennium en de pandemie zou nu tot een trendomslag kunnen leiden. De autoriteiten in bijna alle landen hebben zowel het begrotings- als het monetaire beleid sterk versoepeld, wat tot inflatie zou kunnen leiden."

Voor 2021 ziet NN IP de beste kansen bij emittenten waarvan de spreads in 2020 flink zijn opgelopen, maar die nog steeds over voldoende liquiditeit beschikken om activiteiten te financieren.

NN IP is gematigd overwogen in investment-grade obligaties in de Verenigde Staten en de eurozone en obligaties van opkomende markten in harde valuta (EMD HC), en aanzienlijk overwogen in high yield-bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten en de eurozone.

Grondstoffen

Toenemende economische groei en meer inflatie zouden volgens NN IP positief moeten zijn voor de grondstoffenmarkten, met name de sectoren olie en industriële metalen. "Na jaren van onderinvestering sluit de toenemende vraag hier nu aan bij het beperkte aanbod." Lees hier het hele verhaal, getiteld Outlook 2021. Back to a new future.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Capital Group: Positieve outlook voor Japan

De nieuwe Japanse premier Yoshihide Suga probeert de achterstand op het gebied van digitalisering weg te werken, wat kansen zal creëren voor beleggers, verwacht Capital Group. Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi is dan ook positief over Japanse aandelen in zijn outlook voor 2021.

Capital Group geeft verschillende argumenten voor z'n positieve outlook voor Japan. Eerst en vooral de politieke stabiliteit: Suga heeft beloofd om het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Een tweede pluspunt is het dividendbeleid. De Japanse regering vindt het bijvoorbeeld goed dat Japanse banken dividenden uitbetalen, of zelfs verhogen. Ten slotte verwacht Capital Group dat de buitenlandse investeringen in Japan zullen aantrekken door de komst van de nieuwe premier.

Kansen digitalisering

Portefeuillebeheerder Akira Horiguchi ziet de komende jaren vooral kansen als het gaat om digitalisering. “Al voor de pandemie had Japan daar een achterstand ten opzichte van de rest van de wereld. Er is veel ruimte voor verbetering. Verandert de situatie niet, dan wordt Japan steeds minder relevant voor de wereldeconomie”, aldus Akira Horiguchi. Japanse werknemers werken bijvoorbeeld minder vaak thuis dan hun Britse en Amerikaanse collega’s, Japanse bedrijven maken minder gebruik van de cloud en Japanse IT-systemen zijn vaak te complex en arbeidsintensief.

“Bij zijn hervormingen heeft Suga hier een prioriteit van gemaakt. Dit opent de deur naar een breed scala aan kansen voor beleggers. Het zal waarschijnlijk ook tot grote veranderingen leiden in bedrijfsprocessen en bij de voorkeuren van consumenten.”

Optimix: Het wordt een mooi beleggingsjaar

2021 zal ook een mooi beleggingsjaar worden, verwacht Optimix. De vermogensbeheerder gaat er vanuit dat de wereldeconomie zich dit jaar zal herstellen van de schade die in 2020 werd opgelopen. In China is de omvang van de economie alweer groter dan voor de coronacrisis. Voordat het ook in de westerse wereld zover is, zal een groot deel van de bevolking ingeënt moeten zijn.

Cyclische sectoren trekken aan

Optimix verwacht dat de bedrijfswinsten wereldwijd met circa 25% zullen groeien, na de krimp van 8% vorig jaar. Een overweging in aandelen vindt de vermogensbeheerder passend bij dit scenario. De sectoren die in 2020 het hardst geraakt zijn, zullen dit jaar een inhaalslag maken. Denk aan de reisbranche en de horeca, maar ook aan energiebedrijven. Deze zogenoemde cyclische sectoren hebben een hoger gewicht in Europa en de opkomende markten dan in de VS.

De winstgroei in Europa zal naar verwachting tussen de 30% en 35% bedragen in 2021, voor de opkomende markten gaat Optimix uit van een winstgroei van 25% à 30% en in de VS zal dit cijfer op 18% à 23% uitkomen. De cyclische (waarde) sectoren handelen op een historisch hoge afslag ten opzichte van de minder conjunctuurgevoelige groeisectoren. Optimix heeft een voorkeur voor aandelen uit Europa en de opkomende markten.

Staatsobligaties en goud om de risico’s te beperken

Optimix blijft weinig enthousiast over de aanvangsrendementen op staatsobligaties. De beheerders zetten staatsleningen wel beperkt in om de risico’s in portefeuilles te dempen. De voorkeur gaat daarbij uit naar obligaties waarvan de coupon en de aflossing gelinkt is aan de inflatie. "Bij een aantrekkende economische groei en ruim monetair beleid, ligt een oplopende inflatie op de loer. Dit type leningen vergoedt de geldontwaarding en zorgt zo voor koopkrachtbehoud."

Ook goud doet het over het algemeen goed bij een lage kapitaalmarktrente en oplopende inflatie. Daarom is er ook plek voor edelmetalen ingeruimd in de meeste mandaten. De kredietvergoeding op high yield-obligaties en schulden uit de opkomende markten zijn nog wel aantrekkelijk. Deze verdienen ook een plek in de portefeuille.

Kempen: Hoge waarderingen zijn geen probleem

Beleggingstrateeg Joost van Leenders: "Veel beleggingscategorieën zijn op dit moment historisch gezien duur. Dat geldt voor staatobligaties, getuige de extreem lage rentestand. En voor bedrijfsobligaties, waar risico-opslagen flink zijn afgenomen. Aandelen zijn duur op basis van verschillende waarderingsmaatstaven, zoals de koers-winstverhouding of de prijs ten opzichte van de boekwaarde. Dat maakt het zoeken naar beleggingskansen moeilijk."

Joost van Leenders van Kempen

"De hoge waarderingen weerhouden ons er niet van om risicovolle beleggingen te overwegen. Ja, er zit veel optimisme in de huidige waardering van aandelen, maar met economisch herstel en winstherstel in het vooruitzicht en de aanhoudende steun van overheden en centrale banken hebben we onze overwogen positie gehandhaafd."

"Vergeleken met andere beleggingscategorieën zijn aandelen bovendien niet duur. Binnen aandelen kiezen we liever voor Europa dan de VS. Europese aandelen zijn minder duur en kunnen profiteren van de rotatie van groeiaandelen naar waarde-aandelen. Bovendien is het potentieel voor winstherstel in Europa groter."

"Binnen obligaties kiezen we wat meer voor Europese high yield-bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten. In een klimaat met lage rentestanden en een verzwakkende Amerikaanse dollar denken we dat deze bedrijven en landen niet snel in betalingsproblemen zullen komen en vinden we de relatief hogere rente aantrekkelijk."

"We hebben ook onze overwogen positie in goud gehandhaafd. Dit is deels van structurele aard. Vanuit diversificatie-oogpunt zien we goud als een alternatief voor staatsobligaties. Uiteraard is goud veel volatieler, maar de risico’s zijn naar onze mening wel meer symmetrisch dan bij staatsobligaties gegeven de lage rentestanden."

Robeco: Niet bang voor Amerikaanse reflatie

Jeroen Blokland, hoofd multi-asset bij Robeco: "De inflatieverwachtingen in de VS zijn de afgelopen weken gestegen tot boven de 2%. Nu de Democraten de Senaat onder controle hebben na het winnen van de Georgia run off anticiperen investeerders op meer stimulansen. Samen met de voortdurende monetaire versoepeling door de Federal Reserve zouden die moeten leiden tot hogere prijzen in de toekomst."

"De huidige inflatieverwachtingen blijven nog onder het langetermijngemiddelde. Dit houdt in dat de reflatiehandel benen heeft, vooral omdat de Federal Reserve heeft aangegeven dat het bereid is de inflatie tot op zekere hoogte te laten doorschieten. Daarom zal Jay Powell tijdens de volgende FOMC-bijeenkomst op 27 januari bevestigen dat de recente inflatieontwikkelingen geen reden zijn om het roer om te gooien, ook omdat de recente stijging van de inflatieverwachtingen een beetje voorbarig lijkt."

"De deflatiedruk blijft immers bestaan, doordat de lockdowns het economisch herstel beperken. Dit is ook de reden waarom ik denk dat we niet - of in ieder geval nog niet - in een fase zijn gekomen waarbij sterke economische groei en enorme liquiditeit leiden tot een ineenstorting van risicovolle beleggingen."

T. Rowe Price: Chinese aandelen en obligaties aantrekkelijk

Het sterke economische herstel van China van het coronavirus is volgens T. Rowe Price niet onopgemerkt gebleven. "Het is de eerste grote economie waar zowel de vraag als het aanbod bijna genormaliseerd zijn."

Een groeiend aantal wereldwijde aandelenstrategen en assetallocators is voor dit jaar overwogen in Chinese aandelen. "Omdat buitenlandse beleggers slechts een klein percentage van de markt in handen hebben, drijven zij de aandelenkoersen niet rechtstreeks aan, maar de groeiende buitenlandse belangstelling voor Chinese aandelen helpt het binnenlandse beleggerssentiment te stimuleren." Tot nu toe is de instroom uit het buitenland gematigd geweest door de verminderde wereldwijde risicobereidheid.

T. Rowe Price is om verschillende redenen positief over de vooruitzichten voor Chinese aandelen in 2021. "Het economische herstel zal naar verwachting doorzetten, waarbij de consumptie de belangrijkste drijfveer zal zijn. De goedkeuring en distributie van vaccins zou China in staat moeten stellen om op een bepaald moment volgend jaar zijn grenzen te heropenen voor de rest van de wereld."

Minder handelsspanningen

Chinese aandelen profiteerden volop van de wereldwijde aandelenrally na de verkiezing van Joe Biden tot de volgende Amerikaanse president. Dit ondanks de wijdverbreide opvatting buiten China dat er geen sprake zou zijn van een herstel van de betrekkingen tussen China en de VS, omdat Biden door politiek krachten gedwongen is om een harde lijn te blijven volgen.

Op gebieden als nationale veiligheid, intellectueel eigendomsrecht, industriële subsidies en technologieoverdracht zal het Amerikaanse beleid ten aanzien van China inderdaad weinig veranderen, zo verwacht T. Rowe Price. De consensus binnen China is wel dat meer communicatie en dialoog de risico's beter onder controle kunnen brengen, waardoor de economische verhoudingen kunnen normaliseren. Een afkoeling in de retoriek kan bedrijfsbestuurders in China en de VS aanmoedigen om hun normale activiteiten in stilte te hervatten.

Meer rente

Ook over Chinese obligaties is T. Rowe Price positief. "In een QE-wereld van nulrendementen blijven de Chinese obligatiemarkten aantrekkelijk voor vastrentende beleggers. "Nu de inkomens in 2020 sneller groeien dan de uitgaven, hebben de huishoudens hun spaartegoeden verhoogd, waarvan een deel naar de beurs kan vloeien." Lees de hele China-outlook voor 2021 van T. Rowe Price.

Schroders: Optimistisch over opkomende markten

Er is volgens  David Rees, Tom Wilson en James Barrineau, EM-specialisten van Schroders, goede reden om optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor opkomende markten dit jaar. De nieuwsstroom over vaccins is bemoedigend en wekt het vertrouwen dat deze tegen de tweede helft van het jaar op grote schaal zullen zijn toegediend. Dit ondersteunt het herstel van de economie.

Daarnaast geven aanhoudende budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen wereldwijd steun aan de internationale handel en economische groei. Dit zou ook gunstig moeten uitpakken voor opkomende markten. Bovendien is de consensus dat de Amerikaanse dollar verder zal verzwakken. EM-beleggingen hebben daar profijt van.

Er is wel groot verschil in de impact van de coronapandemie op de verschillende opkomende markten. Veel grote opkomende economieën zijn minder gekrompen dan aanvankelijk gevreesd, schrijft David Rees. Na een geschatte krimp van -1,9% voor 2020, verwacht Schoders een groei van +6,9% voor opkomende markten dit jaar. China gaat daarbij voorop met een economische groei van ongeveer +9%.

Aandelen opkomende markten

De ontwikkeling van vaccins zou moeten leiden tot een normalisatie van het maatschappelijk gedrag en de economische activiteit in de tweede helft van 2021 en tot 2022, waardoor een herstel van de bedrijfswinsten mogelijk wordt. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen is relevant voor de opkomende markten. Een regering onder leiding van Biden betekent waarschijnlijk een groter begrotingstekort in de VS en een zwakkere Amerikaanse dollar. Aandelen van opkomende markten zouden het daardoor beter moeten doen dan ontwikkelde markten.

De instroom in aandelen van opkomende markten is teruggekeerd. De sterke onderwaardering van veel cyclische bedrijven is nu gecorrigeerd, maar hun waarderingen blijven redelijk. Wilson verwacht positieve winstherzieningen. Op de langere termijn verwacht Schroders een aanhoudende lage wereldwijde economische groei, ruime steun van de grote wereldwijde centrale banken, een ultra lage rente en lage rendementen. Dit kan betekenen dat langetermijngroeiaandelen met een asset-light bedrijfsmodel waarschijnlijk in het voordeel zullen blijven.

Obligaties opkomende markten

James Barrineau acht de kans groot dat de Amerikaanse dollar de komende kwartalen zal verzwakken. Hij wijst hierbij op het groeiende dubbeltekort in de VS. Dit zou met name de schuld in lokale valuta, moeten helpen.

Voor opkomende markten schuld in dollars is het verschil in rendement (spread) tussen schuld van hoge kwaliteit en gelijkwaardige rente op Amerikaanse staatsobligaties slechts 14% lager dan vóór de pandemie. Hier hebben regeringen de ruimte gehad om hun begrotingstekorten te vergroten zonder hun kredietwaardigheid in gevaar te brengen. De spreads van hoogrentend schuldpapier uit opkomende markten blijven ruim boven het niveau van vóór de pandemie.

Omdat de spanningen van een periode van lagere groei en hogere uitgaven de kredietwaardigheid van overheden en bedrijven op de proef zullen stellen, voorziet Barrineau geen verkrapping. Rendementen tussen 6 en 8% voor veel schuldpapier klinken aantrekkelijk.

Amundi: Brexit-deal maakt ondergewaardeerde Britse aandelen koopwaardig

Amundi: "The last-minute deal agreed by the United Kingdom and the EU is a zero-tariff/zero-quota free-trade agreement for goods, but trade will be affected by new non-tariff barriers. The deal is lighter concerning trade in services, and in most services sectors providers will need to seek approval with national authorities on a case-by-case basis. Going forward, Brexit will add to the weakness caused by tighter Covid-19-related restrictions, but we still expect a technical recovery if and when progress in the vaccination campaign allows for restrictions to be eased."

"On the investment front, we believe that UK equities remain undervalued compared with the rest of Europe. We have a neutral view on UK fixed income markets and GBP. EU equities also appear attractive, but their appeal is more driven by the economic recovery, while the Brexit outcome was already priced in and does not provide any additional support." Hier het hele verhaal.

Loomis Sayles: Risky assets blijven vliegen

Greg Burelle, macro-strateeg bij Loomis Sayles, onderdeel van Natixis IM, is bijzonder positief over de ontwikkeling van de wereldwijde financiële markten. Hij ziet genoeg ingrediënten die koersen verder doen oplopen.

"De distributie van het COVID-19-vaccin komt wereldwijd op gang, de VS is het eens geworden over het verlenen van aanvullende fiscale steun en het monetaire beleid zal waarschijnlijk jarenlang zeer accommoderend blijven om de economische groei en een brede verbetering van de arbeidsmarkt te stimuleren."

Wat betreft obligaties: Kredietrisicopremies zijn in het vierde kwartaal weliswaar aanzienlijk gecomprimeerd, maar toch kunnen spreads volgens Burelle nog krapper worden. “Obligatiecategorieën met relatief hoge yields zullen waarschijnlijk het meest profiteren van de aanhoudende voortgang in de kredietcyclus.” Burelle is zeer positief over staatsschuld van opkomende landen," Wat betreft aandelen is hij bijzonder enthousiast over aandelen uit de VS en opkomende markten. Lees het hele verhaal.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

J.P. Morgan AM: Vaccin positief voor aandelen, waarde én groei

"With light at the end of the tunnel, uncertainty around the length of the Covid-19 crisis is beginning to fade, which inturn is brightening the outlook for riskassets. Within equities, the market’s renewed appetite for valuestocks makes sense in the context of the vaccine, but whether the move away from growth will be sustained is still uncertain – we would advocate focussing on the secular winners in both styles." 

"Core governmentbonds still hold a place in a balanced portfolio, but with yields so low, we think investors must work harder to diversify their portfolios - dynamically allocating to fixed income and macrofunds, as well as considering real assets."

Bekijk de nieuwste Covid-19-cijfers, bijgehouden door J.P. Morgan AM.

Robeco: Amerikaanse huishoudens ontvangen extra geld

Jeroen Blokland, hoofd mixfondsen bij Robeco: "De Amerikaanse president Donald Trump heeft het meest recente hulppakket van Covid-19 ondertekend, met inbegrip van 600 dollar aan overschrijvingscheques. Maar er zou nog meer kunnen gebeuren, aangezien het Huis van afgevaardigden het voorstel van de president heeft gesteund om het bedrag op te trekken tot 2000 dollar. Dit zal leiden tot een nieuwe piek in het totale persoonlijke inkomen, zoals we die eerder in april hebben gezien."

"Het is echter onduidelijk of de Amerikaanse consumenten de nieuwe geldinjectie ook zullen uitgeven, zoals ze toen deden. Het consumentenvertrouwen blijft ongemakkelijk laag en uit recente arbeidsmarktgegevens blijkt dat het herstel aanzienlijk is vertraagd. De economie bevindt zich nog niet in een zichzelf in stand houdende herstelfase. Dit gezegd zijnde, zou een verhoging van de uit te delen chaques met 1.400 dollar de groei van het Amerikaanse bbp in het eerste kwartaal verder verhogen."

Van Lanschot Kempen: Eind goed, al goed

Hoofdeconoom Luc Aben: "Met het terugdringen van de coronabesmettingen wil het nog niet echt vlotten. In steeds meer werelddelen duikt de meer besmettelijke Britse virusvariant op. De wereld stelt zich in op een paar moeilijke coronamaanden, maar alle hoop blijft gevestigd op een snelle en succesvolle vaccinatie. Zolang deze overtuiging opgeld doet, zonder al teveel bijwerkingen, blijven beleggers bereid het glas halfvol te zien. Daar houden wij ons aan vast."

 Luc Aben van Van Lanschot Kempen

Andere positieve ontwikkelingen van de laatste week die Aben signaleert: Trump zet handtekening onder steunpakket, Biden belooft nog meer, Brexitchaos afgewend, Chinese economie schakelt tandje bij.

T. Rowe Price: Economisch herstel al grotendeels ingeprijsd

Hoewel de meeste wereldeconomieën een relatief snelle economische opleving kenden vanaf het begin van de pandemie is de wereld nog steeds niet genormaliseerd. Naarmate het einde van 2020 nadert, vormt een grote piek in de COVID-19 gevallen in de VS en Europa een hernieuwde bedreiging voor het herstel.

Hoewel de nieuwe vaccins bemoedigend zijn, zullen de economische gevolgen van de pandemie waarschijnlijk nog enige tijd doorwerken en kunnen ze leiden tot perioden van marktvolatiliteit. Een economisch herstel in 2021 zal waarschijnlijk ten goede komen aan de sectoren die het hardst zijn geraakt door het virus, zoals reizen, vrije tijd, energie en financiën, merkt Justin Thomson, CIO, International Equity op.

Voor de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten kan een snel economisch herstel een versneld winstherstel brengen, zegt David Giroux, CIO, Equity and Multi-Asset. Na de laatste drie recessies duurde het drie, vier, en vijf jaar, respectievelijk, voordat de S&P 500 Index weer op zijn vorige WPA-piek kwam.

Dit keer, denkt Giroux, zou het mogelijk in 2021 al kunnen gebeuren. De verwachte snelle winstgroei hoeft zich echter niet te vertalen in een sterk beleggingsrendement in 2021, waarschuwt hij. "Veel van het herstel is al ingeprijsd."

Een breder economisch herstel zou ook kunnen leiden tot een bescheiden toename van de inflatie, die begin 2020 vertraagde door de pandemie. De spreads tussen tienjaarsrendementen op staatsobligaties en 7-10 jaars inflation linked staatsobligaties lopen sinds de zomer weer op.

Giroux: "Ik zeg niet dat de inflatie keihard zal toeslaan, maar ik denk dat er een mogelijkheid is dat de inflatie in de VS het plafond van 2% zal doorprikken - niet snel, maar misschien wel in 2022 of 2023."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?