Nieuws

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

ASI ziet leuke kansen in China, Kempen gaat voor HY, Robeco voorziet stijging euro, Optimix blijft overwogen aandelen, NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, de hachelijke toekomst van de reisbranche volgens Schroders, Nordea AM verwacht 1% meer EMD-rendement door ESG-integratie, het halfvolle glas van JP Morgan, en nog veel meer opinies.

ASI: Extra kansen voor Chinese A-aandelen

Nicholas Yeo, hoofd Chinese aandelen en beheerder van het Aberdeen Standard China A Share Equity Fund: “De scherpe rally van de CSI300-index van China herinnert ons eraan dat dit een inefficiënte, retailgedreven markt is. Zulke overdreven koerspieken zullen nog vaker voorkomen. Het belangrijkste is om de markt niet blindelings te volgen. Veel retailbeleggers zijn uit de kwaliteitsvolle bedrijven gestapt, met name uit defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg en consumptiegoederen – terwijl we net daar een structurele groei verwachten naarmate de Chinese inkomens verder stijgen. Deze beweging creëert dus koopkansen voor actieve langetermijnbeleggers.”

“Er zit een marktcorrectie aan te komen, maar op langere termijn blijven we positief over de vooruitzichten van Chinese A-aandelen. Nu China minder afhankelijk is van de export, zal de binnenlandse consumptie en de groeiende middenklasse de economische groei aanjagen. Dat creëert kansen voor kwaliteitsvolle bedrijven in basis- en luxegoederen, gezondheidszorg en financiële diensten.”

“Daarnaast merken we een toenemend besef dat betere ESG-standaarden positief zijn voor het rendement van de aandeelhouders. Ten slotte anticiperen we, met aandacht voor de dure waarderingen, op beleggingskansen in de veranderde werk- en consumptiepatronen sinds de Covid-19-pandemie, zoals cloud computing, cybersecurity en datacenters.”

Kempen: Positief over HY, negatief over aandelen

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders is door met een nieuwe visie op assetallocatie. Hier zijn de belangrijkste highlights van het uitgebreide verhaal.

Joost van Leenders van Kempen

Wat betreft aandelen is het advies niet omhoog getrokken. Dat blijft onderwogen. "Aandelenmarkten zijn in eerste instantie hoger gedreven door minder snelle verspreiding van het coronavirus en het heropenen van economieën. Grote monetaire en fiscale steunpakketten hebben ook positief bijgedragen. De trend op aandelenmarkten is de afgelopen weken afgevlakt doordat het aantal coronabesmettingen in vooral de VS weer sneller toeneemt. De wereldeconomie trekt nu sneller aan dan eerst gedacht, maar steun van aandeleninkoop door bedrijven is minder, dividenden worden geschrapt en de winstontwikkeling is negatief. Voor veel van de negatieve factoren geldt dat het dieptepunt achter ons lijkt te liggen, maar de rally is wel hard gegaan en aandelenbeleggers lijken hun hoop te hebben gevestigd op een snel V-vormig herstel in de economie en van de bedrijfswinsten. Wij denken dat dat te positief is en zijn daarom onderwogen."

High yieldobligaties is de enige beleggingscategorie waarin Van Leenders wel muziek ziet. "Veel factoren die voor veilige bedrijfsobligaties gelden, gelden ook voor de hoogrentende categorie, zoals de mogelijkheid van hogere wanbetalingen. Maar het monetaire beleid en de lage rentes zijn positief. Dat geldt ook voor mogelijke directe steun vanuit centrale banken. In de VS gebeurd dat al, in Europa nog niet. Maar we denken dat ook overheden in Europa strategische sectoren, met soms een behoorlijk aantal bedrijven in de hoogrentende categorie, niet zomaar ten onder zullen laten gaan."

Robeco: Europees herstelpakket stuwt euro

Het EU-stimuleringsprogramma ter grootte van 750 miljard euro kan leiden tot een sterkere euro. Het pakket kan tevens een aanzet zijn tot meer fiscale integratie, schrijven strateeg Peter van der Welle en multi-asset belegger Jeroen Blokland van Robeco in de publicatie De sleutel tot waarde in de euro.

De multi-asset specialisten wijzen in de outlook voor de maand juli erop dat de VS moeizamer uit de coronapandemie komt dan Europa. De euro kan daardoor aan kracht winnen ten opzichte van de dollar, stelt Blokland. “Dit heeft ertoe geleid dat het multi-assetteam long is gegaan in de euro versus de greenback.”

Van der Welle ziet dat Europa in het coronavirus een gemeenschappelijke vijand heeft en daardoor de handen ineenslaat om gezamenlijk uit de coronacrisis te geraken. Deze samenwerking vormt de katalysator voor een waardestijging van de gemeenschappelijk munt en biedt vooruitzichten op meer fiscale integratie.

Volgens Van der Welle was de risicopremie in de euro eind maart ongeveer 10% te hoog op basis van het verschil in de 2-jaarsrente. Van der Welle: “Er was alleen geen sleutel om die waarde te ontsluiten. Nu er vooruitgang zit in de onderhandelingen over het herstelfonds, bevinden we ons mogelijk dicht bij nog een belangrijk omslagpunt voor de eurorisicopremie.”

Reden achter een zwakkere dollar is ook het Amerikaanse begrotingstekort. “Op basis van de laatste prognoses valt het Amerikaanse begrotingstekort de komende jaren aanzienlijk hoger uit dan dat van de eurozone”, zegt Blokland. De multi-asset belegger wijst daarnaast op het Amerikaanse handelstekort. “Als beleggers zich serieus gaan buigen over het twin deficit, dan kan de dollar nog meer aan kracht verliezen.”

Optimix: Handhaaft positief advies aandelen

Hoewel de economie, zolang corona rondwaart, niet op volle toeren kan draaien, verwacht Optimix dat het conjuncturele herstel zal doorzetten. De steunmaatregelen van de overheden zijn daartoe instrumenteel. Mocht er onverhoopt toch een tweede besmettingsgolf uitbreken, die tot nieuwe lockdowns leidt, dan zal ook een tweede golf aan steunmaatregelen volgen, zo meent Optimix.

"Omdat een belangrijk transmissiemechanisme van het monetaire beleid via de kapitaalmarkt loopt, zal naar verwachting de (kapitaalmarkt-) rente nog een aanzienlijke tijd laag blijven. Tegen de achtergrond van doorzettend economisch herstel en een lage rentestand, blijven aandelen aantrekkelijk voor de lange termijn."

NN IP: Coronacrisis leidt tot convertiblebonanza

Door de coronacrisis zijn bedrijven op zoek naar goedkope financiering en dat leidt tot extra veel uitgiftes van converteerbare obligaties. Die geven weinig rente, want als de koers van het onderliggende aandeel voldoende stijgt, wordt de schuld omgezet in aandelen. Eigenlijk zijn convertibles dus niets anders dan obligaties met een call optie. Volgens Tarek Saber, hoofd obligaties bij NN Investment Partners, is de extra uitgifte van convertibles een goede zaak.

“This is a positive for the asset class and a growing number of investors are embracing the unique historic risk-return characteristics of convertibles and allocating a place for them in their strategic asset allocations,” says Saber. “We would recommend allocations of between 3% and 10%, depending on investors’ appetites. Whatever they choose, they should partner with investment managers who are strict in their investment process and won’t buy new issues just because they might be theoretically cheap at issue, but instead focus on the credit and equity fundamentals of the issuer.”

NN IP ziet met name kansen voor bedrijven die actief zijn in de sectoren cybersecurity, gezondheid, cloud computing, of die zich bezighouden met elektrificatie en de productie van batterijen.

Uitgifte convertibles in miljarden dollars

Schroders: De hachelijke toekomst van de reisbranche

James Reilly, econoom bij Schroders, over de coronagevolgen voor de toeristensector in de publicatie Can international tourism ever recover? Dit zijn de belangrijkste conclusies:

"Zullen binnenlandse vakanties op de langere termijn echt worden gezien als alternatief voor buitenlandse reizen? Het blijft onzeker. Daarnaast resulteert de pandemie in een recessie en stijgende werkloosheid. Dat leidt tot een hogere spaarzin, die langer op het toerisme kan drukken dan de reisangst."

"Een ander gevolg van de crisis kan zijn dat economieën die te sterk afhankelijk zijn van de toeristische sector, zullen diversifiëren. De Covid-19 crisis wordt beschreven als een herallocatieschok, en het zou geen verrassing zijn als sommige economieën de gelegenheid aangrijpen om hun afhankelijkheid van het toerisme af te bouwen."

"De alternatieven voor het toerisme liggen misschien niet voor de hand, maar de kans bestaat dat landen genezen van de door het toerisme veroorzaakte 'Hollandse ziekte' (waarbij de snelle ontwikkeling van één sector in de economie een neerwaartse spiraal in andere sectoren veroorzaakt). Een daling van het aantal internationale bezoekers zou de opwaartse druk op de lokale valuta verlichten, waardoor producenten die het moeilijk hebben de concurrentie op het internationale toneel beter aankunnen. Nu het aantal banen in de arbeidsintensieve toerismesector afneemt, kunnen de producenten ook de loondruk zien afnemen naarmate de beschikbare arbeidskrachten toenemen."

IG: Veilige haven bitcoin?

Head of Markets Salah-Eddine Bouhmidi van broker IG: “Als men de prijsontwikkeling sinds het begin van het jaar in alle beleggingscategorieën vergelijkt, is het duidelijk dat bitcoin de crisis goed heeft doorstaan. Op dit moment is bitcoin met een prijsstijging van 14% na goud en de Nasdaq 100-index de sterkste stijger."

Nordea AM: 1% meer EMD-rendement door strenge ESG-integratie

De coronapandemie heeft de obligatiemarkten van opkomende markten hard geraakt, maar dalende infectiecijfers in grote delen van de wereld en moedige stimuleringsmaatregelen van overheden hebben voor enige stabiliteit gezorgd. Bieden de aantrekkelijke rendementen van obligaties uit opkomende markten in harde valuta een kans voor beleggers die op zoek zijn naar een terugkeer van de lucratieve carrytrade? Jawel, mits er nadrukkelijk wordt gekeken naar het ESG-gehalte van landen en bedrijven.

ESG-macrostrateeg Witold Bahrke (zie foto) over de beleggingskansen in de tweede helft van dit jaar: "De easy wins zijn inmiddels voorbij. Wij rekenen in een basisscenario op een zwak herstel. Positief is dat we kunnen blijven rekenen op extra hulp van overheden en centrale banden. Dat pakt met name gunstig uit voor staatsobligaties in de opkomende markten. Ook lage inflatie is een rugwind. Probleem is vooral dat de pandemie in de Amerika's niet onder controle is. Ook verwachten we een stijging van de defaults in de opkomende markten. Dat schept onzekerheid."

Niet dat Bahrke een nieuwe schuldencrisis in de opkomende markten verwacht. "De meeste EM-schulden zitten in China en juist dat land heeft de monetaire mogelijkheden om die te lijf te gaan. Daarnaast wordt de wereld momenteel overspoeld met dollars. Dat zorgt voor stabiliteit. Wij zijn niet bang voor een enorme golf faillissementen. Het is wel zaak de corporate govenance in de gaten te houden."

Plus 1%

Door de sterke ingrepen van centrale banken is schuld uit de opkomende markten volgens Nordea aantrekkelijker geworden. Zo gaat de rente op EM-schuld in dollars richting de 5,5%. Door in te zetten op ESG denkt Thede Rust, portfoliomanager van het Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund, jaarlijks 1% meer rendement te boeken dan de relevante benchmark.

T. Rowe Price: Dagen van negatieve rente in Europa zijn geteld

Geconfronteerd met de grootste economische schok sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Europese centrale banken als reactie op de door het coronavirus veroorzaakte recessie hun volledige gereedschapskist ingezet, maar de negatieve rente is niet verder verlaagd. De kennelijke terughoudendheid om de rente niet nog verder op negatief terrein te brengen, is een sterk signaal dat dit ook niet zal gebeuren. Waarschijnlijk omdat de centrale banken de reversal rate of omkeerrente hebben bereikt - het punt waarop verdere verlagingen van de rente niet hun beoogde effect hebben, stelt Tomasz Wieladek, International Economist bij T. Rowe Price in de publicatie "The Days Are Numbered for Negative Policy Rates in Europe".

Marktimplicaties

Het beleidstarief van de centrale bank is het anker van de risicovrije yieldcurve van staatsobligaties. Hoewel de financiële markten negatieve renteverlagingen blijven inprijzen, lijkt het volgens Wieladek onwaarschijnlijk dat ze er werkelijk komen. Wanneer de yield op langlopende obligaties zich heeft hersteld tot het rendement dat lager ligt dan de beleidsrente, dan duidt dit historisch gezien op het begin van een recessie en een rentedalingscyclus. "Nu de recessie langzaam uit het zicht verdwijnt, suggereert onze analyse dat er grenzen zijn aan de mate waarin risicovrije kernobligatierentes kunnen oplopen tot boven de huidige beleidsrente."

BNY Mellon IM: Meer is risky assets

"De wereldeconomie heeft waarschijnlijk het ergste achter de rug en de ogen zijn na de dip in activiteit en de lockdowns gericht op herstel"

BNY Mellon Investment Management acht de tijd daarom rijp om weer meer in aandelen en bedrijfsobligaties te beleggen. "In het scenario dat wij het meest waarschijnlijk achten, is er geen tweede golf en krijgen we een V-vormig herstel," stelt Shamik Dhar, chief economist van BNY Mellon IM, vooruitblikkend op het derde kwartaal in de nieuwste editie van Vantage Point.

"Dit betekent dat de gezondheidszorg in staat is om nieuwe uitbraken te managen, een nieuwe ronde van lockdowns kan worden voorkomen en het bbp in de meeste landen herstelt tot pre-crisis niveaus midden 2021."

Het team van Dhar acht de kans op dit scenario 50%. Een U of W-vormig herstel schatten de economen in op 30% waarschijnlijkheid. Als dit uitkomt, dan zullen de markten opnieuw in een dip kunnen raken, die langer zal duren dan de eerste van begin dit jaar. Een derde en minst waarschijnlijk scenario is dat een nieuwe virusgolf het herstel definitief zal smoren en een de-globaliseringstrend in gang zet.

"Als gevolg hiervan is onze beleggingsvisie genuanceerd: voorzichtig maar geleidelijk opvoeren van de allocatie naar risicovolle beleggingen, zoals aandelen en bedrijfsobligaties, maar naar lager-dan-normale niveaus van overall portefeuillerisico, gepaard met hedges waar mogelijk," aldus Dhar.

Amundi AM: Pas op met aandelen

Bedrijfsobligaties, schuld uit opkomende markten en illiquide beleggingen zijn aantrekkelijk gewaardeerd en vormen een goede rendementsbron in de tweede helft van 2020. Dat schrijven CIO Pascal Blanqué en vice-CIO Vincent Mortier van Amundi in de halfjaars outlook Investing during a de-freezing cycle.

Amundi waarschuwt dat beleggers voorzichtig moeten zijn met aandelen. "Zodra de inhaalslag van het cyclische deel van de markt is uitgeput, zal de focus terugkeren naar de bedrijfswinsten. Dit zou een moment van waarheid kunnen worden, met enige volatiliteit."

De coronacrisis vergroot verder de verschillen tussen opkomende landen. China en Azië zijn de belangrijkste gebieden die het herstel kunnen benutten, hoewel door deglobalisering toeleveringsketens zullen worden verplaatst.

JP Morgan AM: Het glas is half vol

Een upbeat halfjaarsbericht, How will the recovery take shape?, van Vincent Juvyns (zie foto) van J.P. Morgan AM. De Global Market Strategist, die zichzelf een structurele optimist noemt, neemt de coronaschade op. Die valt mee. "De uitbraak van de coronacrisis was een schok zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Maar in Europa en Azië is de pandemie inmiddels gestabiliseerd. VS en Zuid-Amerika hebben nog een weg te gaan. We maken ons niet al te veel zorgen over de komst van een tweede golf. Mocht die er komen, dan zal de schade minder groot zijn. Samenlevingen zijn inmiddels gewend geraakt aan de omgang met het virus en medisch beter voorbereid."

Vincent Juvyns van JP Morgan

"Positief is vooral dat beleidsmakers snel hebben gereageerd met enorme stimuleringsmaatregelen. Bazooka's werden meteen in stelling gebracht. De economie is gered, maar de rekening zal een keer moeten worden betaald. Dit kan inflatie veroorzaken, maar centrale banken zullen er alles aan doen om rentes laag te houden. Centrale banken zijn nog nooit zo actief geweest in het controleren van de yield curve. Van inflatiedruk is nu geen sprake. Crisis is altijd deflatoir."

"Ik ben ook niet bang voor lange termijn economische gevolgen van coronacrisis. Voor de korte termijn ligt dat anders. De tweede kwartaalcijfers zullen slecht zijn. Maar het herstel lijkt sneller te verlopen dan eerder verwacht. De V-shape komt eraan. Zeker in China en de rest van Azië is dat al te zien. Inmiddels ben ik ook positiever geworden over Europa. Europa boekt alleen voortgang onder hoge druk. De coronacrisis heeft Europese beslissingen vooruit geholpen. De acceptatie van het Europese herstelfonds is een gamechanger."

Beleggingsconsequenties

"We zijn overwogen aandelen. Ja, waarderingen zijn relatief hoog, maar rentes blijven nog lang laag. Dat is positief voor aandelen. Bovendien rekenen we erop dat wereldeconomie de coronaschade eind volgend jaar heeft verholpen."

"Het is een misverstand dat aandelenbeleggers momenteel te optimistisch zijn. Beurs en economie zijn twee verschillende zaken. Juist de sectoren sterk die weinig last hebben gehad van de pandemie, of juist hebben geprofiteerd, zoals tech en de gezondheidssector zijn op de beurs sterk vertegenwoordigd."

"Het is nu niet de tijd om de winnaars te verruilen voor de verliezers. Met herstel in aantocht kijken we iets meer naar cyclische aandelen. Wij blijven long Amerikaanse aandelen uit de sectoren tech, gezondheid en banken, en zijn positiever geworden over Europese aandelen.

"Obligaties? Er is in de obligatiemarkt nog altijd inkomen te vinden. Chinese obligaties zijn een must buy. Daarnaast kopen we wat centrale banken kopen, met een voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties. Het meest negatief zijn we over Bunds."

Het boodschappenlijstje van J.P. Morgan AM

Natixis IM: Beleggingsprofessionals positief over groei beheerd vermogen

Financiële professionals wereldwijd verwachten een beperkte maar positieve groei van hun beheerde vermogen. Natixis IM ondervroeg 2.700 financiële professionals (vermogensbeheerders, geregistreerde beleggingsadviseurs, financiële planners en onafhankelijke brokers/dealers) in zestien landen wereldwijd.

De respondenten verwachten dat hun beheerd vermogen de komende twaalf maanden met 2,5% zal toenemen, met een groei van 14% op jaarbasis in de komende drie jaar. De overgrote meerderheid denkt dat deze groei zal worden gedreven door nieuwe activa van nieuwe klanten (67%) en nieuwe activa van huidige klanten (63%). Iets minder dan de helft (47%) noemt marktrendementen als primaire groeimotor. 

In de enquête werd ook aan financiële professionals gevraagd naar het gebruik van alternatives. 54% zei dat dit een aantrekkelijkere asset class is in de huidige marktomgeving. Binnen alternatives adviseerde meer dan een derde (35%) van de ondervraagden het gebruik van reële activa, waarbij 34% ook de voordelen zag van beleggingen in infrastructuur. 

Gezien de aanhoudende volatiliteit gelooft 79% van de financiële professionals dat de huidige markt gunstig is voor actief beheerde portefeuilles. Gemiddeld 69% van de activa van klanten bevindt zich momenteel in actief beheerde beleggingen en dat zal de komende drie jaar niet veranderen. Financiële professionals zijn van mening dat actief management de grootste waarde toevoegt aan activaklassen zoals smallcaps (69%) en opkomende markten (69%). Ongeveer de helft zegt dat actief beheer ook waarde toevoegt aan obligatiefondsen (36%), alternatieven (48%) en largecaps (41%). Lees het hele rapport, getiteld Times like these.

State Street: Verzwakking dollar goed voor beleggingen opkomende markten

Ben Luk, senior multi-asset strategist at State Street Global Markets:

“Headwinds are stacking up for the USD as we approach the second half of 2020, especially with the Federal Reserve pumping liquidity at an unprecedented pace, along with institutional investors actively selling the currency. This is great news for emerging markets, as based on the last 15 years of monthly data between MSCI country indices and USD trade-weighted index, dollar strength led to an underperformance for almost all emerging markets. The reverse also holds for developed market equities that have benefited on the strength of the greenback.”

Robeco: Beste obligatiekansen voorbij

In de nieuwste Credit Quarterly Outlook, getiteld The rules have changed, concluderen Sander Bus en Victor Verberk, beiden co-hoofd van het Credit Team, en Jamie Stuttard, hoofd van het Global Macro Team, dat een normalisatie van de winst nodig is om deze rally te rechtvaardigen. "We hebben onze twijfels of dit zal gebeuren," schrijft Verberk.

"De gemeenschappelijke vijand ontlokte een enorme onconventionele, gecoördineerde reeks stimuleringsmaatregelen van beleidsmakers. Alle regels zijn veranderd. Overheidsstimulering wordt gefinancierd door centrale banken. Daar hebben we ook onze twijfels over."

De beste koopkansen liggen hierdoor volgens de obligatie-experts van Robeco achter ons. Verbeek vervolgt: "Voorlopig blijven we constructief op investment grade, maar gaan we opnieuw onderwogen in high yield. Technicals regeren, maar fundamentals kunnen terugslaan. Wees klaar om nog een keer te kopen."

UBS AM: De beurskansen zijn enorm

UBS AM verwacht dat het zeker twee jaar duurt, totdat de economie weer op het niveau van eind 2019 ligt. Dat staat in de Panorama Mid-Year outlook die vandaag is gepubliceerd. Toch zal volledig economisch herstel waarschijnlijk voor het belangrijkste deel afhangen van de beschikbaarheid van een vaccin tegen het coronavirus, gevolgd door een draai van steun naar stimulus. Beleggers moeten zich voorbereiden op een geleidelijk en hobbelig economisch herstel.

Barry Gill, hoofd beleggingen bij UBS AM: “Maar heel zelden zijn beleggers in zo’n korte tijd overspoeld met zoveel veranderingen die invloed hebben op hun beleggingsbeslissingen. Voor diegenen die de gevolgen van al deze veranderingen snel kunnen verwerken en hun hoofd koel houden, zijn de kansen enorm. Onze bullish houding ten opzichte van Chinese aandelen blijft overeind en het integreren van duurzaamheid in beleggingsbeslissingen heeft z'n waarde inmiddels bewezen.”

Invesco: Beste kansen voor bedrijfsobligaties allerlei en EMD

Invesco heeft een beleggingsoutlook, getiteld The big picture. Eyes wide shut, gepubliceerd. Dit zijn de high lights:

 • Equities offer poor returns and we prefer other cyclicals. We go more Underweight.
 • Real estate offers attractive yields but has issues. We reduce but stay Overweight.
 • Corporate high-yield (HY) is among our favourite cyclical assets. We increase to Overweight.
 • Corporate investment-grade (IG) is favoured in nearly all scenarios. We stay at Maximum.
 • Government debt looks better than it did relative other assets. We add but remain Underweight.
 • Emerging markets (EM) is still the sovereign space with the best potential. We stay at Maximum.
 • Cash returns are low but stable and de-correlated. We increase to Maximum.
 • Gold has priced in a lot of the bad news. We reduce to zero. Commodities have rallied (especially oil). We reduce to Neutral.
 • Currency hedges are not needed.

Aberdeen Standard Investments: Goudprijs gaat naar 2000 dollar

"We believe gold is in a fundamentally different regime that started in 2019 when it broke out of a tight 3 year trading range when measured in a broad basket of currencies measured by the IMFs SDR or Special Drawing Rights. The reasons include de-dollarization, aggressive US foreign policy and high debt levels."

"Last year 26 central banks purchased gold and these official purchases were the highest since the 1970s. Investing interest in gold has widened from traditional purchasers into pension funds and generalists who are recognizing both the portfolio hedging properties as well as the poor competition for return provided by very low yielding and high duration risk fixed income."

"Our target is $2,000 an ounce over the next 12 months even without widespread second wave of the coronavirus."

Pimco: Magere Amerikaanse rendementen

De grootste obligatiebelegger ter wereld Pimco is door met zijn rendementsverwachtingen. Ook voor Amerikaanse largecaps is een berekening gemaakt. Heel blij zullen beleggers daar niet van worden, want Pimco voorziet een jaarlijks rendement van 3,7%. Redenen van deze lage rendementsverwachting zijn de hoge waarderingen en de lage economische groei van niet meer dan 1% gemiddeld.

Amerikaanse obligaties? Pimco rekent erop dat de Fed de korte rente de komende vijf jaar rond de nul houdt. De Amerikaanse tienjaars loopt langzaam op tot 1,4% over vijf jaar. Ofwel, Amerikaanse aandelen gaan weinig opbrengen en Amerikaanse staatsobligaties nog minder.De beste obligatiekansen zijn volgens Pimco te vinden in de Amerikaanse high yield-obligatiemarkt.

Schroders AM: De ene Europese bank is de andere niet

Zijn banken interessanter voor beleggers nu de lockdowns versoepelen? Europese bankaandelen presteerden goed tijdens het recente herstel op de markten. Betekent dit dat zij de coronacrisis glansrijk doorstaan?

Justin Bisseker, European Banks Analyst bij Schroders, constateert weliswaar dat de banken er op zich beter voorstaan dan in 2008, maar dat niet alle banken in staat zullen zijn de huidige barre economische tijden goed te doorstaan. "Aandelen van Europese banken zijn gemiddeld 30% gestegen sinds april van dit jaar. Dat is zo’n 10% beter dan de markt. Tegelijkertijd koersen ze nog altijd zo’n 30% lager year-to-date in absolute termen en dat is 20% lager dan de markt. Beleggers die hadden gerekend op een terugkeer naar normale niveaus zijn tot nu toe teleurgesteld uitgekomen."

Zelfs met alle overheidssteun is het onvermijdelijk dat de wanbetaling zal toenemen. Schroders verwacht daarom niet dat beleggers al opgelucht adem kunnen halen. "Banken zullen niet zonder kleerscheuren door de coronacrisis komen. De kapitaalverliezen slaan een permanente deuk in de waardering en kunnen erop duiden dat het nog wel even duurt voordat dividenduitkeringen weer opgepakt worden. Ondertussen blijft de rente extreem laag waardoor de druk op de nettorentemarges aanhoudt."

Daarnaast verwacht Bisseker dat de nettorentebaten ook lager zullen uitvallen omdat de vraag naar leningen wordt vervroegd door genereuze overheidsgaranties. En de belastingen kunnen weleens gaan stijgen, omdat de overheid de banken hebben ‘gered' ten koste van grotere tekorten.

Lichtpuntjes

Om al deze redenen zal een groot deel van de lagere waardering van banken door Covid-19 waarschijnlijk blijvend blijken te zijn. Ook is het volgens Bisseker niet ondenkbaar dat enkele staartrisico’s de koersen van banken verder onder druk zetten, zoals een nieuwe virusgolf, financiële repressie, een chaotische Brexit en fiscale kwetsbaarheid.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. De banken staan er veel beter voor dan ten tijde van de financiële crisis van 2008. De kapitalisering en liquiditeitsbuffers zijn sterker, terwijl regulering versoepelt in plaats van dat hij strenger wordt. Daarnaast kan de inflatiedruk toenemen naarmate de enorme hoeveelheden geld die door de acties van de centrale banken over de hele wereld worden gecreëerd, gemakkelijker in de reële economie beginnen te circuleren. Dit zou de renteverwachtingen en de netto rentemarges van de banken kunnen doen stijgen.

Kwestie van goed kiezen

De Europese bankensector is verre van uniform. Sommige banken staan er financieel veel beter voor dan anderen. In de afgelopen twee decennia presteerde het beste kwartiel van banken gemiddeld 53% op jaarbasis beter dan het onderste kwartiel. Bovendien zijn de koersen van het topkwartiel sinds januari 2000 met gemiddeld 35% op jaarbasis gestegen. "De bankensector als geheel mist wellicht aantrekkingskracht, maar dat betekent niet dat er geen aantrekkelijke bankaandelen te vinden zijn, zelfs in deze moeilijke tijden."

 

BlackRock: Optimisme over eurozone

BlackRock ziet de tweede helft van dit jaar rooskleurig in voor de eurozone. Dit komt vooral door de extra steunmaatregelen van de ECB en het effectieve beleid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De steun van de ECB komt nog eens boven op de enorme bedragen die eurozonelanden afzonderlijk hebben uitgegeven om ontslagen en onnodige economische schade te voorkomen. BlackRock handhaaft daarom een overweight-positie in staatsobligatie van landen uit de periferie.

Het feit dat de lockdownmaatregelen in veel ontwikkelde landen stapsgewijs worden versoepeld betekent nog niet dat de economieën de komende maanden zonder slag of stoot weer op gang komen. Nu de activiteit weer langzaam toeneemt, houden we de veranderende wisselwerking tussen mobiliteit en de inperkingsmaatregelen goed in de gaten. BlackRock bestempelt het mogelijk oplaaien van het virus en de bijbehorende maatregelen die dan moeten worden genomen op dit moment als de grootste risico’s. Hier is het hele verhaal.

NN IP: Twee scenario's

Marco Willner, Head of Investment Strategy bij NN IP: “Onze economische scenario’s voor de komende 18 maanden gaan verder dan de simpele aanname dat alles meezit of alles tegenzit. We houden rekening met de afhankelijkheden tussen zeven onbekende factoren die kunnen leiden tot positieve en negatieve uitkomsten. Op basis daarvan kunnen we beoordelen welke oorzakelijke verbanden aannemelijk zijn. Dit resulteert in twee verhalen voor de toekomst.”

In het positieve scenario met een snel herstel blijkt het recente voorzichtige aantrekken van de wereldeconomie duurzaam. Ontslagen werknemers keren sneller dan verwacht terug op de arbeidsmarkt. De mondiale economie herstelt zich in 2021 snel van een ongekende krimp in 2020. De pandemie laait in de herfst op het noordelijk halfrond opnieuw op, maar dit leidt niet tot volledige lockdowns. In de VS worden de steunmaatregelen verlengd en blijft de overheid indien nodig stimuleren. In Europa zorgt de uitvoering van het herstelfonds voor vertrouwen dat er in noodgevallen financiering beschikbaar is. Over het algemeen blijven de rentes laag en ondanks dat er af en toe correcties zullen optreden, gaan de aandelenmarkten per saldo omhoog.

In het negatieve scenario waarin de economie stagneert, valt de normalisering van de arbeidsmarkt tegen. Daardoor raken consumenten gefrustreerd en geven zij veel minder geld uit. Sectoren die het zwaarst door de pandemie werden getroffen, hebben geen geld meer en veel bedrijven vragen faillissement aan of snijden stevig in hun activiteiten. Er ontstaat twijfel over de effectiviteit van de monetaire en budgettaire maatregelen en men vraagt zich af of die het geld wel waard zijn. Nieuwe steunprogramma’s voldoen niet aan de verwachtingen, waardoor het herstel nog trager en minder soepel verloopt. In dit scenario blijven de rentes op relatief veilige staatsobligaties laag, terwijl de spreads in de meer risicovolle segmenten stijgen. De aandelenmarkten gaan over het algemeen flink tekeer en eindigen op lagere niveaus.

BMO GAM: In twee jaar volledig economisch herstel

Na de financiële crisis duurde het in Europa zeven jaar totdat de productie weer het niveau bereikte van voor de crisis. Het multi-assetteam van vermogensbeheerder BMO Global Asset Management (BMO GAM) verwacht dat het dit keer slechts twee jaar duurt. In hun rapport Recovery by 2022? It’s fiscally possible worden meerdere essentiële factoren besproken die uiteindelijk bepalen hoeveel groei er tijdens de crisis verloren zal gaan.

Maar hoofdreden voor een sneller herstel dan na de financiële crisis ligt bij het gemak waarmee politici de overheidsuitgaven hebben opgevoerd. Destijds werd de broekriem snel en strak aangetrokken, maar nu houden de beleidsmakers de theorie aan die stelt dat er geld moet worden bijgedrukt en uitgeven tot de inflatie stijgt. Dat laatste lijkt nog ver weg te liggen.

Natixis IM: Handelsconflict VS-China escaleert niet verder

De hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China zullen waarschijnlijk niet verder escaleren. Het opleggen van importtarieven zou de toch al verzwakte Amerikaanse economie verder beschadigen en de aandelenrally beëindigen. Dat betoogt Esty Dwek, Head of Global Market Strategy van Natixis IM, in de publicatie Insight – Assessing the risk scenarios.

“Met de Amerikaanse verkiezingen van november in het zicht, zal het vooral meer blaffen dan bijten zijn. Stoer praten levert misschien stemmen op, stoer doen is vele malen risicovoller.”

Esty Dwek van Natixis IM

 

De komende tijd ligt de focus onder beleggers steeds meer op de verkiezingen, maar er is ook aandacht voor de ontwikkelingen rondom de lockdowns die op veel plekken wereldwijd worden opgeheven. “Een van de grootste angsten onder beleggers is een tweede golf en het instellen van nieuwe lockdowns. Die zouden de economische activiteit weer stopzetten en het ontluikende herstel fnuiken."

Voorlopig is dit echter niet waarschijnlijk, stelt Dwek. Ten eerste zitten veel regio's nog in de eerste golf. Nog belangrijker is het aantal ziekenhuisopnames. “De belangrijkste reden voor de lockdown was om de curve af te vlakken en ervoor te zorgen dat zorgsystemen de meer kritieke gevallen aankonden. De meeste ontwikkelde landen lijken hierin te zijn geslaagd en ondanks heropening gaan ziekenhuisopnames niet scherp omhoog.”

Natixis IM kiest nog niet voor Risk on: “Het is te vroeg om agressief in te stappen en we houden niet van het idee om de rally na te jagen. We willen deze kansen gebruiken om posities op te bouwen voor de langere termijn. Bovendien kopen we wat de centrale banken kopen: bedrijfsobligaties, bij voorkeur de kredietwaardige categorie.”

Capital Group: Mooie kansen voor Europese luxe-merken

In zijn beleggingsoutlook voor de rest van het jaar rekent Capital Group op goede resultaten van Europese luxe-merken.

"Europese aandelen zijn goedkoop in vergelijking met andere markten. Daarnaast hangen deze bedrijven niet alleen af van de binnenlandse Europese economie, maar hebben ze vaak ook wereldwijde en gediversifieerde inkomstenstromen. Luxe, consumptie, alcoholische dranken en retail kunnen profiteren van de toenemende welvaart in een groot aantal Aziatische landen. Hun dominante positie en expertise in krachtige merken geven deze bedrijven een bijna ongeëvenaarde prijszettingskracht.”

Capital Group noemt als voorbeelden Kering, het moederbedrijf van Gucci en LVMH, dat door organische groei en overnames een van 's werelds grootste bedrijven in luxegoederen is geworden. Sterkedrankengroepen zijn andere voorbeelden van bedrijven met wereldwijde inkomstenstroom. De Europese conglomeraten Diageo en Pernod Ricard hebben samen meer dan 200 gedistilleerde drankenmerken in de portefeuille.

Fidelity International: Economische activiteit binnen tien maanden weer op niveau

De economische activiteit kan in de meeste sectoren en regio’s binnen tien maanden weer zijn gestabiliseerd. Tegen het einde van 2021 kan deze zelfs groter zijn dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat blijkt uit de maandelijkse Analyst Survey van Fidelity International, waarvoor 149 analisten van de vermogensbeheerder wereldwijd zijn ondervraagd.

China is het verst als het gaat om het herstel van de economische activiteit. Daar kan de stabiliteit binnen zes maanden terugkeren, zo verwachten de analisten. Vooral de IT- en de zorgsector zullen het goed doen, met tegen eind 2021 een groei van meer dan 10% in vergelijking met het niveau voor de crisis, het dubbele van de verwachting voor het wereldwijd gemiddelde.

Pimco: Snel omlaag, langzaam omhoog

Het pad naar economisch herstel wordt uiterst onzeker, hobbelig en ongelijkmatig. Een eventuele tweede infectiegolf kan van een slecht scenario een lelijk scenario maken. Dat betoogt Global Economic Advisor Joachim Fels van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in de meest recente outlook getiteld The Long Climb. “De economie ging met de lift naar beneden, maar zal met de trap weer omhoog moeten," citeert Fels president Thomas Barkin van de Federal Reserve van Richmond.

Op de korte termijn levert het gedeeltelijk opheffen van lockdowns een herstel van de economische activiteit op, constateert Fels. Hij benadrukt echter dat social distancing nodig blijft tot er een vaccin voorhanden is. Ook wereldwijde toeleveringsketens zullen nog enige tijd verstoord zijn doordat lockdowns niet gelijktijdig worden opgeheven.

Verder kost het overhevelen van arbeid en kapitaal van verliezende bedrijven en sectoren naar de winnaars van de coronacrisis enige tijd. Deze ontwikkeling kan worden vertraagd doordat stimulerend beleid zombiebedrijven in leven houdt. Hogere schulden als gevolg van de recessie bij zowel bedrijven als huishoudens, drukken ten slotte consumentenuitgaven in de nabije toekomst.

Fels voorziet drie economische scenario's:

The good: Er komt binnen afzienbare tijd een goed werkend vaccin waardoor de noodzaak van social distancing afneemt. De kans hierop is klein.

The bad: De economie herstelt maar langzaam of krijgt last van een dubbele dip-recessie als zich een tweede golf van Covid-19-infecties aandient. Dit is waarschijnlijk, omdat de geschiedenis en gezond verstand suggereren dat tweede een tweede golf eerder de norm dan de uitzondering zijn.

The ugly: Slecht scenario slaat om in een lelijk scenario door faillissementen van bedrijven, veelal kleine en middelgrote, die tot dusver de tijd tot herstel hebben overbrugd met noodliquiditeit. Veel aanvankelijk tijdelijke ontslagen worden dan permanent.

DWS: Rentecurve bepaalt

Het verbaast de economen van DWS niets dat de wereldeconomie dit voorjaar in een recessie is gekomen. Al voor de geboorte van het coronavirus was dat duidelijk. "In augustus vorig jaar zonk de tienjaarsrente van Amerikaans schatkistpapier onder de tweejaarsrente. Die inversie zorgde onder beleggers voor nogal wat opwinding. Want sinds 1955 ging aan elk van de negen recessies in de VS een inverse rentecurve vooraf.

De reden dat een inverse rentecurve een belangrijke recessie-indicator is geworden, komt omdat staatsobligatiemarkten over het algemeen betrouwbaardere voorspellers zijn dan de stemmingswisselingen op de aandelenmarkten. Dus als de omgekeerde rentecurve een juiste voorspeller bleek, voorspelt het feit dat de curve nu weer opklimt, het einde van de recessie? Gegevens uit het verleden laten zien dat een klimmende curve gepaard gaat met een recessie die nog wat langer aanhoudt.

Maar de historische dataset is te mager om een dergelijke voorspelling op te baseren. Ten tweede is de wereldwijde reactie op de pandemie in de vorm van steunmaatregelen nog nooit eerder voorgekomen en ten derde hebben centrale banken de kwaliteit en de kwantiteit van hun interventies enorm uitgebreid door middel van negatieve rentes, kredietgaranties en het opkopen van bedrijfsobligaties.

Het laatste redmiddel is het controleren van de rentecurve. Japan heeft die inmiddels ingevoerd en de Amerikaanse centrale bank, de Fed, discussieert er momenteel over. Als centrale banken zichzelf ten doel stellen om directe invloed uit te oefenen op rentecurves, wordt de obligatiemarkt beroofd van zijn prijs zettende functie. Hierdoor verdwijnt het mechanisme dat het mogelijk maakt om op een efficiënte manier schaarse goederen te alloceren naar de meest veelbelovende beleggingen. Maar goed, geld is inmiddels al een tijdje geen schaars goed meer."

BlackRock: Private markten cruciaal voor beleggers in post-covid-19-wereld

De publieke financiële markten hebben een turbulente periode achter de rug. Eerst veroorzaakte de pandemie een verkoopgolf, daarna kwam het herstel door de ongekende maatregelen van overheden en centrale banken. “Wij zien nu mogelijkheden in de minder liquide en minder snel bewegende private markten, We verwachten dat ze beleggers toegang bieden tot structurele trends," zo stellen de experts van BlackRock in hun wekelijke commentaar.

Private markten vormen volgens BlackRock een steeds groter onderdeel van institutionele portfolio’s. De omvang van dit marktsegment is verdrievoudigd sinds de financiële crisis, van 2,5 biljoen dollar in december 2007 tot 7,7 biljoen nu. De onderdelen van de private markt, waaronder private equity, private debt, vastgoed en infrastructuur, vormen nu circa 26% van de activa van de grote pensioenfondsen in de wereld. Dat was 19% in 2008, stelt BlackRock op basis van cijfers van consultant Willis Tower Watson.

“Deze markten kunnen illiquide zijn en niet geschikt voor alle beleggers. Maar wij geloven dat ze beleggers juist kunnen helpen om een gediversifieerde portefeuille te bouwen en dat ze een betere weergave zijn van de wereldwijde economie. De private markten zullen een steeds belangrijkere rol spelen in het versterken van beleggingsportefeuilles.”

Schroders AM: Investeer in Europese infrastructuur 

Investeringen in de infrastructuur zullen een belangrijk instrument zijn om de Europese economieën na Covid-19 weer op gang te brengen, vooral omdat de onder-investering op sommige belangrijke terreinen zo duidelijk aanwezig is. Dat schrijft Charles Dupont in de publicatie The bright lights emerging in European infrastructure.

Charles Dupont van Schroders

"Nu de wereld door Covid-19 in een crisis terechtkomt, is het stimuleren van de economie door te investeren in vervoer, energie en het milieu logisch. In Europa is geen tekort aan investeringsmogelijkheden. Uit een aantal studies is gebleken dat Europa, en met name Frankrijk, het onderhoud van de strategische infrastructuur lange tijd heeft verwaarloosd, soms met tragische gevolgen."

Daarnaast er nog de energietransitie, waar enige haast mee moet worden gemaakt. "Het antwoord ligt in de bouw van duurzame energie, zoals windenergie, vooral offshore, en zonne-energieparken, maar ook de modernisering van elektriciteitsnetten. Het gaat ook om de installatie van slimme meters om de gebruikers verantwoordelijker te maken voor hun verbruik."

Dan is er nog het belang van digitale infrastructuur. "De lockdown die economieën hebben doorgemaakt, heeft ook de afhankelijkheid van digitale infrastructuren, glasvezelnetwerken en relaisantennes aangetoond. Geopolitieke spanningen hebben het belang van datacenterlocaties onderstreept. Door deze centra dichter bij de gebruikers te plaatsen, kan de digitale veiligheid worden gewaarborgd."

Natixis IM: Aandelenverlies 2020 valt mee

Financiële professionals, waaronder beleggingsadviseurs, vermogensbeheerders, brokers en financiële planners, verwachten, ondanks grote bezorgdheid over de volatiliteit, dat de aandelenmarkt het jaar eindigen met een bescheiden verlies, door aanhoudend herstel in de tweede helft van het jaar. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek in opdracht van Natixis Investment Managers.

Van Lanschot Kempen: Beleg niet te voorzichtig

Hoofdeconoom Luc Aben constateert in zijn nieuwste beleggingsupdate dat beleggers zorgen hebben, dus veilig opereren. Dat is volgens hem geen goed idee. Er zijn volgens hem verschillende redenen aan te wijzen dat een te sterke voorzichtigheid niet past.

"Ten eerste blijft het absolute niveau van de economische activiteit weliswaar laag, het verloop is wél positiever. Of beter: steeds minder negatief. Voor financiële markten is de richting vaak belangrijker dan het niveau. Zolang er - met de nodige ups-and-downs - zicht is op herstel, kunnen beleggers zich daaraan optrekken."

"Ten tweede moet de massale liquiditeitssteun van centrale banken niet worden onderschat. Zowel in de eurozone als in de VS neemt de geldhoeveelheid fors toe. Naast de al even grootschalige begrotingsmaatregelen van overheden helpt dit veel consumenten en ondernemingen om de moeilijke crisisperiode te overbruggen. Bovendien stroomt een deel van dit geld richting financiële markten en wordt de rente laag gehouden. Dat kan steeds meer beleggers uiteindelijk over de streep trekken om toch maar ‘op jacht’ te gaan naar enig rendement."

"Ondanks de aandelenrally in de laatste maanden is de gemiddelde positie in aandelen bij veel beleggers niet overdreven hoog. Dat levert meteen een derde argument op. Er is nog bijkomend potentieel wat betreft de vraag naar aandelen. Veel beleggers zitten nog aan de zijlijn en wachten nog op een goed instapmoment. Dat biedt aandelenmarkten steun en kan tevens zorgen voor flinke opwaartse bewegingen als de seinen meer op groen springen."

Mis niet de beste beursdagen

"Dat wij er voor de langere termijn voor waken om niet té voorzichtig te zijn, wil niet zeggen dat er onderweg geen heftige turbulentie kan optreden op de financiële markten, zodat enige voorzichtigheid toch geboden blijft. Maar het verleden leert dat de beste beursdagen vaak vlak na de slechtste komen."

"Schommelingen op korte termijn proberen te voorspellen, laat staan daarop te anticiperen, is moeilijk. Al te veel afzijdig blijven van de markt en bijgevolg die beste dagen missen, is echter desastreus voor het uiteindelijke rendement van een beleggingsportefeuille op de iets langere termijn."

DWS: Steunmaatregelen gevaar voor voortbestaan kapitalisme

De langetermijneffecten van de steunmaatregelen door overheden en centrale banken hebben verstrekkende gevolgen voor de wereldwijde economie en voor het voortbestaan van het kapitalisme. Dat zegt Martin Moryson, hoofdeconoom Europa van DWS, in zijn nieuwste CIO View, getiteld Necessary short term, dangerous long term.

Het behoeft geen betoog dat de huidige steunpakketten de wereld voor een recessie moeten behoeden, zegt Moryson, maar de dramatische stijging van de staatsschuld als gevolg daarvan kan enkel binnen de perken blijven doormiddel van groei, inflatie of toekomstige begrotingsoverschotten.

“Overheidsingrijpen in de economie brengt het risico van enorme verstoringen met zich mee die uiteindelijk de productiviteitsgroei kunnen schaden. Vertrouwen is altijd de drijvende kracht achter de wereldwijde welvaart, de vrijemarkteconomie en de globalisering geweest. Nu overheden voor de tweede keer in een decennium bedrijven van de ondergang moeten redden, wordt dat vertrouwen danig uitgehold.”

Volgens Moryson zorgt de immense hoeveelheid aan steunmaatregelen voor de nodige neveneffecten waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. “Op de middellange termijn zullen ze de potentiële groei verzwakken door concurrentievervalsing en omdat kleinere spelers uit de markt worden gedrukt. Dat zorgt weer voor een hogere economische concentratie.”

Overheden zullen hun hernieuwde macht ook niet gemakkelijk weer afstaan. "We zien nu al dat dit blakende zelfvertrouwen overheden ertoe aanzet direct te interveniëren in de economie; het gaat verder dan enkel het vormgeven van een scheppend kader. Het gevolg hiervan is dat centrale banken een deel van hun onafhankelijkheid verliezen.”

Kapitalisme onder druk

In de nasleep van de pandemie zijn politieke ontwikkelingen  moeilijk te voorspellen, vindt Moryson. “maar de kans dat deglobalisering en hogere belastingen geen nare droom blijken, is reëel en daar zullen veel beleggers onder te lijden hebben.”

Het feit dat overheden voor de tweede keer in een decennium vele bedrijven van de ondergang moeten redden, voedt volgens Moryson de gedachte dat rijke individuen in goede tijden ongeremd winsten kunnen verzamelen, terwijl ze in slechte tijden hun verliezen afwentelen op de maatschappij. “Het kapitalisme bevond zich zonder het coronavirus al in een penibele situatie. De huidige macro-economische ontwikkelingen zullen dit niet verhelpen. Integendeel.”

NN IP: Aandelen zijn duur

"The Q2 earnings picture looks grim. For the US a drop of 40%-plus is expected and in Europe given its higher cyclicality and lower technology content, the decline may be even worse with several cyclical sectors likely to post a loss on average."

"NN IP analysis shows that the equity risk premium for US equities is at its average since the Great Financial Crisis (4.2%), whereas in the Eurozone it is 6.5, or still above its post-GFC average of 5.9%. The difference between the two regions is justified by the secular stagnation risk in the Eurozone and by the more cyclical nature of the Eurozone relative to the US market given its lower structural growth content."

"Investor sentiment is improving though: the NN IP Risk Aversion Indicator, which measures market stress by looking at market-based indicators such as volatility and spread levels, is 56, versus 86 on March, 30. NN IP attributes this to the massive policy interventions of central banks, which removed market distortions."

Ewout van Schaick, hoofd Multi-asset van NN IP: “Most investors have already written off 2020. The focus has turned to the shape of the earnings recovery. The current consensus is for a V-shaped recovery in which earnings will again reach end-2019 levels by the end of next year. Although this scenario is unlikely and fraught with uncertainty, it is not completely unrealistic. Still, it does suggest that the equity market is vulnerable to a setback if news does not confirm the positive scenario.”

Ewout van Schaick van NN IP

“For the market to continue to move higher it will need constantly positive news on the virus, the economy and policy. With the rebound in the market, valuations have also moved sharply higher. The trailing price earnings for the US market is currently well above the average of the past 20 years. Europe and emerging markets are just below this long-term average. Even if we take into account earnings growth for this and next year, the valuation picture remains unsupportive.”

"Even if we take into account earnings growth for this and next year, the valuation picture remains unsupportive”

Optimix: Herstel op komst

Nu de heropeningen van economieën vorderen, neemt de onzekerheid op de financiële markten verder af en kan vooruitgekeken worden naar economisch herstel van de coronadeuk. De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat aandelenbeleggingen die gevoeliger zijn voor de economische conjunctuur en/of minder geprofiteerd hebben van het ruime monetaire beleid van centrale banken nu een inhaalslag kunnen gaan maken.

Zij verschoven daarom afgelopen maand het accent in hun portefeuilles vanuit Amerikaanse aandelen naar aandelen uit Europa en de opkomende markten. Daarbij hadden zij een voorkeur voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen. Deze hebben minder geprofiteerd van de liquiditeitsinjecties van centrale banken dan de zwaargewichten op de beurs.

Maar risico’s zijn nog niet verdwenen. Optimix blijft waakzaam voor het risico dat een tweede besmettingsgolf het plaatje kan gaan verstoren. De koersdaling van 3,8% van het Britse pond ten opzichte van de euro in mei, is een teken dat er geen schot zit in de Brexit-onderhandeingen. Het risico van een uittreding zonder akkoord blijft op de achtergrond aanwezig. Ook de strubbelingen tussen de VS en China, zowel op het gebied van handel en intellectueel eigendom alsook op politiek vlak (Hong Kong) kunnen het positieve sentiment doen omslaan.

Amundi AM: Pas op voor inflatie

Volgens Amundi AM kan de coronapandemie het einde betekenen van 40 jaar van lage inflatie. De ingrediënten voor een inflatoire cocktail op lange termijn zijn namelijk alle aanwezig, zoals een langdurige periode van gecombineerde fiscale en monetaire stimulansen.

Politici kiezen daarnaast meer voor een ruimhartig financieel beleid dat een continue boost zou kunnen geven aan het inkomen van huishoudens. Ook het terughalen van industriële productie naar ontwikkelde markten voedt inflatie.

Als de inflatie opnieuw stijgt, heeft dit ingrijpende gevolgen voor de langetermijnstrategieën van institutionele beleggers. In voorgaande jaren van inflatieverrassingen hebben met name de reële rendementen op staatsobligaties, bedrijfsschulden en aandelen geleden en werden zelfs negatief toen de inflatieverrassing groter was dan 1%.

Daarentegen kenden door reële activa gedekte beleggingen, zoals goud, grondstoffen en aandelensectoren die verband houden met de reële economie (landbouw, energie en natuurlijke hulpbronnen) en aan inflatie gekoppelde obligaties (Amerikaanse TIPS), gemiddeld hun sterkste prestaties in deze jaren. Hier het hele rapport.

DWS: Inflatie gaat inderdaad oplopen

De post-coronaverwachtingen van DWS in een enkel plaatje:

T. Rowe Price: EM bedrijfsobligaties bieden drievoudige bonus

EM-bedrijfsobligaties worden door velen nog steeds beschouwd als een niche-belegging en is daarom niet zo prominent aanwezig in portefeuilles als andere beleggingscategorieën. Dat zou echter wel eens kunnen veranderen, schrijft Yoram Lustig, hoofd multi-assetoplossingen EMEA bij T. Rowe Price, in de publicatie EM Corporate Debt’s Time Has Come.

Yoram Lustig

"De mix van historisch aantrekkelijke rendementen, een relatief korte looptijd en een lage correlatie met staatsobligaties maken bedrijfsobligaties uit de opkomende markten een aantrekkelijke optie voor beleggers die een hoger rendement zoeken en het risico van hun obligatie- en multi-assetportefeuilles willen diversifiëren."

"EM-beleggingen profiteren van een drievoudige premie: groei, demografie en gematigde inflatie. De groeipremie heeft betrekking op het tempo van de economische groei van de opkomende markten. Sinds 2000 zijn de opkomende markten consequent in een hoger tempo gegroeid dan de ontwikkelde markten. Hoewel de economische expansie van de opkomende markten de afgelopen jaren is vertraagd, biedt deze nog steeds een groeipremie ten opzichte van de ontwikkelde economieën."

"De demografiepremie bestaat omdat het percentage van de bevolking van 65 jaar en ouder in de opkomende markten hetzelfde is als in de ontwikkelde landen in het begin van de jaren zeventig. Dit geeft de EM-landen een voordeel ten opzichte van de ontwikkelde wereld. Niet alleen profiteren de opkomende markten van een jongere beroepsbevolking maar ook groeien de bevolkingen sneller groeien. Bovendien zal de coronacrisis waarschijnlijk een grotere impact hebben op de oudere bevolkingen van de ontwikkelde markten dan op de jongere bevolkingen van sommige opkomende economieën."

"De huidige gematigde inflatie in de opkomende markten betekent dat de monetaire voorwaarden kunnen worden versoepeld om de groei verder te stimuleren. Er is geen noodzaak om de rente hoog te houden om de inflatie te bestrijden."

"Andere structurele veranderingen waarvan EM-activa profiteren, zijn onder meer de fundamenteel verbeterde groei en begrotingsdiscipline van de EM-landen, de verbetering van het ondernemingsbestuur. De structuur van veel van deze economieën is ook veranderd omdat ze niet langer worden gedomineerd door industriële productie en natuurlijke hulpbronnen, maar een meer evenwichtige economie hebben, met inbegrip van een bloeiende dienstensector."

Schroders AM: Covid-19 remt energietransitie slechts tijdelijk af

2020 zou een recordjaar worden voor wind- en zonne-energie, maar Covid-19 verhindert dat en zorgt ervoor dat veel projecten worden uitgesteld naar volgend jaar. 2021 belooft dan ook een sterk herstel te laten zien. De vertraging in de energietransitie is volgens Mark Lacey, head of commodities bij Schroders slechts tijdelijk. Dat schirjft hij in de publicatie Covid-19 poses temporary setback to the energy transition.

Consumenten doen even niet mee

De energietransitie wordt aangejaagd door een combinatie van concurrentievermogen, beleidsondersteuning en maatschappelijke vraag. Alle drie blijven intact, maar de maatschappelijke vraag krijgt mogelijk een knauw omdat de consumentenbestedingen aan de energietransitie zullen teruglopen door de Covid-19 crisis. Deze crisis gaat gepaard met een hoge werkloosheid die zijn uitwerking zal hebben op de vraag naar bijvoorbeeld elektrische auto’s en zonnepanelen. In crisistijd zal een huishouden die niet als prioriteit zien.

Parijs is Parijs

Ook al staat de energietransitie momenteel dan niet hoog op de prioriteitenlijst van de consument, de noodzaak om actie te ondernemen vanwege klimaatverandering blijft onverminderd hoog. Zowel publiek als overheid eist actie. Europa faseert auto’s op fossiele brandstof uit. De maatregelen voortvloeiend uit het klimaatakkoord van Parijs staan onverminderd overeind. De roep om de stimuleringsgelden aan te wenden om de energietransitie een extra stimulans te geven klinken steeds luider.

Langetermijnfactoren intact

Naast de behoefte van consumenten en beleidsmakers, speelt ook de concurrentiekracht van groene energie een belangrijke rol. De elektriciteitsvraag is tijdens de lockdown gedaald, maar trekt weer aan als de economieën open gaan. Schone energie vormt een steeds groter deel van de vraag en is concurrerend op kostenniveau. Zelfs tijdens de Covid-19 crisis investeren bedrijven in duurzame energie en technieken. De energietransitie bestrijkt een breed terrein, niet alleen schone energieopwekking, of elektrische auto’s. Daar valt ook energieopslag, transmissie en elektrisch materieel onder.

Kempen Capital Management: Alleen positief over Europese high yield-obligaties

Joost van Leenders van Kempen Capital Management deelt een nieuwe assetallocatie-update. De beleggingsstrateeg is negatief over aandelen en over staatsobligaties. Alleen Europese high yield-obligaties kunnen hem bekoren.

Joost van Leenders van Kempen

Aandelen

"Aandelenmarkten zijn hoger gedreven door minder snelle verspreiding van het coronavirus en het heropenen van economieën. Grote monetaire en fiscale steunpakketten hebben ook positief bijgedragen. De trend op aandelenmarkten is positief zonder exuberant te zijn. Maar steun van aandeleninkoop door bedrijven is minder, dividenden worden geschrapt, de wereldeconomie staat er nog slecht voor en de winstontwikkeling is negatief. Voor veel van de negatieve factoren geldt dat het dieptepunt achter ons lijkt te liggen, maar de rally is wel hard gegaan en aandelenbeleggers lijken hun hoop te hebben gevestigd op een snel V-vormig herstel in de economie en van de bedrijfswinsten. Wij denken dat dat te positief is en zijn daarom onderwogen in de VS, Europa en Pacific."

Staatsobligaties

"Kapitaalmarktrentes zijn de afgelopen maand vrij stabiel geweest. Los van de uitermate hoge onzekerheden rond de vooruitzichten voor groei en inflatie, is er voor staatsobligaties nog de complicatie van conflicterende impact van groei, inflatie, centrale banken en begrotingstekorten. Lage groei en extreem ruim monetair beleid pleiten voor lage en wellicht zelfs lagere rentes. Maar het expansieve begrotingsbeleid gaat gepaard met enorme begrotingstekorten en oplopende staatsschulden. Het extreme monetaire beleid kan uiteindelijk leiden tot inflatie. Per saldo hebben we gezien deze factoren een negatieve visie op staatsobligaties."

Europese high yield-obligaties

"Om risico in de portefeuille toe te voegen hebben we Europese hoogrentende bedrijfsobligaties gekocht. Aangezien deze beleggingscategorie niet in onze benchmark zit zijn we daarmee ook meteen overwogen. Veel factoren die voor veilige bedrijfsobligaties gelden, gelden ook voor de hoogrentende categorie, zoals de negatieve economische cyclus en de mogelijkheid van hogere wanbetalingen. Maar het monetaire beleid en de lage rentes zijn positief. Dat geldt ook voor mogelijke directe steun vanuit centrale banken. In de VS gebeurd dat al, in Europa nog niet. Maar we denken dat ook overheden in Europa strategische sectoren, met soms een behoorlijk aantal bedrijven in de hoogrentende categorie, niet zomaar ten onder zullen laten gaan."

Janus Henderson Investors: Glas is halfvol

Hebben aandelen ruimte om nog meer te stijgen? Ja, zegt Paul O'Connor, hoofd multi-asset bij Janus Henderson Investors.

"Whereas virtually all our preferred indicators of market sentiment and positioning were showing panic and capitulation in March, the sentiment picture is now more mixed. One of the most supportive technical features of the equity market backdrop is the fact that most institutional investors seem to have underestimated the rally. Even though global equities have been rallying for 11 weeks now and are nearly 40% above the March lows, investors have not put much fresh money into stocks and still have sizeable cash balances accumulated during the sell-off. More than $1.2 trillion has poured into US money market funds since March, taking the cash mountain in these assets to over $5 trillion, well above levels seen during the 2008/09 financial crisis."

Niet dat aandelen nog veel omhoog zullen gaan. O'Connor rekent op consolidatie.

"The market moves of the last few weeks have priced in a lot of positive developments. It would be no great surprise to see a period of market consolidation now as investors await decisive news on the coronavirus front to determine the direction of the next big market moves."

Valuedge: Go with the flow

"We denken dat het een kwestie van tijd is voordat een meerderheid van de mensen die noodgedwongen thuis zaten zich weer vrij gaan bewegen. Net als bij een aardbeving ebt de angst na een tijdje weg en maakt het plaats voor meer vertrouwen in de toekomst."

"Op korte termijn denken we dat de risicobereidheid van beleggers zal toenemen. Er heerst nog steeds veel angst na de aardbeving op de beurs en de stijgende koersen worden met argwaan gevolgd. De geldstromen die de laatste weken weer richting de beurs gaan zijn echter groot. Die stromen worden bovendien versterkt door de steunpakketten van beleidsmakers."

"Er zit met name momentum in de beleggingen die in de eerste fase van het herstel zijn achtergebleven. Deze beleggingen zijn sinds het ombouwen van de portefeuilles in maart ruim vertegenwoordigd in de portefeuilles. Voor nu kunnen we ons goed vinden in een bekend Californisch gezegde: Go with the Flow!" Hier is het hele verhaal.

UBS AM: Coronacrisis goede testcase voor duurzaam indexbeleggen

Duurzaam indexbeleggen presteert tijdens een crisis beter dan de brede markt. Dat blijkt uit onderzoek van het researchteam van UBS Asset Management. In hun whitepaper Resilience amidst market drawdowns tonen ze aan dat duurzaam indexbeleggen niet alleen het neerwaartse risico’s verkleint, maar ook voor een beter rendement zorgt op de langere termijn. Die outperformance geldt volgens de onderzoekers voor bijna elke marktcorrectie van de afgelopen jaren.

Dat is een belangrijke reden waarom beleggers steeds vaker het duurzaamheidsbeleid als een belangrijk concurrentievoordeel van een onderneming bestempelen, zegt Marcel Danen, hoofd passieve producten Benelux bij UBS AM. “Langetermijnbeleggers laten vanwege hun fiduciaire taak rendement vaak voorgaan op duurzaamheid. Toch laten de cijfers in toenemende mate zien dat deze twee doelstellingen elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Ook de eerste crisiscijfers die zijn gepubliceerd tonen aan dat het neerwaartse risico van de op duurzame-indices gebaseerde portefeuilles, kleiner is.”

Coronacrisis is perfecte testcase

Volgens UBS AM ondersteunt dit de theorie dat duurzame beleggingen beter bestand zijn tegen economische klappen omdat bedrijven met een sterk ESG-profiel zich beter kunnen aanpassen aan en sneller kunnen reageren in tijden van crisis. De belangrijkste conclusie van het researchteam van UBS AM is dat alle duurzame-varianten van indices die zijn gebaseerd op de MSCI World en de MSCI ACWI hun moederindices hebben verslagen, zegt Danen. “De MSCI World 5% Cap Index levert in het eerste kwartaal van 2020 een outperformance van maar liefst 257 basispunten. Deze wereldwijde indices verdienen de meeste aandacht omdat ze het best de brede aandelenportefeuille van een wereldwijd gediversifieerde belegger benaderen.”

Donkergroen presteert nog beter

Daarnaast toont de studie van UBS AM nog aan dat meer donkergroene duurzame-criteria vaker voor relatief hogere rendementen zorgen dan een lichte of een middelgroene duurzame-benadering. “Dit betekent in de praktijk dat het uitsluiten van bedrijven normaliter al een positieve bijdrage levert, echter het grootste verschil wordt gemaakt door het opnemen van bedrijven die een leidende positie innemen in de duurzame transitie. Met andere woorden: de bedrijven die het meest ESG-compliant zijn.”

ABN Amro MeesPierson: Aandelen op langere termijn het meest kansrijk

Ondanks de huidige onderweging van aandelen is ABN AMRO MeesPierson voor de langere termijn positiever over deze beleggingscategorie dan over andere beleggingsvormen. Dat stelt de private bank in de halfjaarlijkse Beleggingsstrategie Wanneer de mist optrekt. ABN AMRO MeesPierson spreekt hierin de verwachting uit dat over een tijdspad van 12 tot 18 maanden aandelen beter zullen presteren, als de effecten van de lockdowns afnemen en de economie weer aantrekt. Bovendien denkt de bank dat de bedrijfswinsten ondersteund gaan worden door lagere financieringskosten en het langdurige effect van overheidsstimulering. Ook de inflatie blijft naar verwachting laag, waardoor centrale banken de mogelijkheid hebben om hun op het aanjagen van de economie gerichte beleid te handhaven.

Amundi AM: De gereedschapskist van centrale banken is nog niet leeg

Centrale banken beschikken over nog voldoende niet aangewende beleidsinstrumenten, mocht de coronacrisis onverhoopt verergeren. Dat schrijft Didier Borowski, hoofd Global Views bij Europa’s Amundi, in de publicatie The day after - New Frontiers for Central Banks.

"Om een grote financiële crisis te voorkomen, hebben overheden en centrale banken snel grootschalige steunprogramma's opgezet. Het economische beleid dat aan beide zijden van de Atlantische Oceaan wordt gevoerd is ongekend groot, maar centrale banken hebben nog niet al hun kruit verschoten.


Zo zou de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, kunnen kiezen voor yield curve control (ycc). Niet ondenkbaar, betoogt Borowski, omdat ycc ook al eens net na de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. In Europa maakt ycc geen kans, omdat de ECB meerdere curves zou moeten controleren, wat een eindeloos politiek debat zou opleveren. Ook zou de ECB dan ongelimiteerd activa moeten kunnen opkopen, hetgeen niet is toegestaan.

Daarnaast zouden centrale banken staatsschulden kunnen monetariseren, waarbij het tekorten financiert door de geldpers aan te zetten. Het opkopen van aandelen of bedrijfsobligaties is een derde optie.
Centrale banken kunnen bovendien nog kiezen om via helikoptergeld consumenten te verleiden aankopen te doen. Hierbij verschaft een centrale bank geld direct aan particulieren.

Maar, zo waarschuwt Borowski: “Alle aanvullende maatregelen zullen allemaal ongewenste bijwerkingen hebben. Mocht deze crisis zich verdiepen, dan moeten we bereid zijn om het ondenkbare te denken': volwaardige monetarisering van schulden, helikoptergeld of zeer negatieve nominale rentetarieven."

DWS: Vecht niet tegen de Fed en de grote techjongens

Beleggers die bang waren om ten prooi te vallen aan een dalende markt en hun stukken van de hand deden, komen van een koude kermis thuis. De moedigen die durfden te kopen tijdens de paniek op de markten zijn spekkoper gebleken. Maatregelen van de Fed bleken belangrijker dan de winstontwikkeling van bedrijven.

Beleggers die gokten op een terugkeer naar langetermijngemiddelden, omdat geen enkele trend eeuwig duurt, wachten daar nog steeds op. Dat geldt ook voor beleggers die ervan uitgaan dat de koersen van waardeaandelen het eerst stijgen, iets wat normaal gesproken bij een herstel van de economie en de markten ook gebeurt.

Hoewel vorige week de koersen van waardeaandelen die van groeiaandelen met een grote marge overstegen, gaat dit in tegen de trend die sinds 2007 heerst. Het groeisegment wordt steeds meer gedomineerd door de Amerikaanse techsector. Ook het regionale onevenwicht moet aan de grote Amerikaanse IT-jongens worden toegeschreven. DWS vraagt zich inmiddels wel af hoelang de tech-bull-run nog voortduurt. "Je kunt je natuurlijk afvragen hoe lang bepaalde sectoren een bull run volhouden als zoveel andere sectoren het lastig hebben als gevolg van de economische malaise."

T. Rowe Price: Fraaie obligatiekansen EM

Volgens Andrew Keirle, portfoliomanager van de Emerging Markets Local Currency Bond Strategy bij T. Rowe Price groeien de van EM staatsobligaties in dollars. Dat schrijft hij in Looking at Emerging Market Bonds Through New Lenses.

Zo heeft de sterke daling van de olieprijzen een groot aantal landen in het Midden-Oosten teruggestuurd naar de internationale obligatiemarkt om hun financiën te ondersteunen. "Landen als Qatar en Saoedi-Arabië die geen vaste bezoeker van de kapitaalmarkt zijn, wenden zich nu tot de internationale obligatiemarkt," zegt Keirle. "Dergelijke ontwikkelingen geven de beleggers meer keuze en kunnen helpen bij de diversificatie van de portfolio." Zowel Bahrein als Egypte verkochten nieuwe dollarobligaties in deals die overtekend waren, wat bemoedigend is.

Uiteindelijk zal de duik in de olieprijzen winnaars en verliezers opleveren. Sommige olie-exporterende landen, zoals Nigeria en Venezuela, zijn bijzonder kwetsbaar in een omgeving met lagere olie-inkomsten, wat betekent dat hun obligaties nog enige tijd aan volatiliteit en zwakte onderhevig kunnen zijn. Keirle denkt dat de Indiase obligatiemarkt daarentegen beter zou kunnen blijven presteren, aangezien India een grote olie-importeur is.

Herstelpotentie

De ongedifferentieerde verkoop van EM-bedrijfsobligaties tijdens de recente sell-off heeft ertoe geleid dat sommige bedrijfsobligatiekoersen volgens Keirle volledig zijn losgekoppeld van hun fundamentals. Dit biedt grote kansen, maar voorzichtigheid is geboden omdat niet elk bedrijf deze crisis zal overleven. "De focus op selectie is belangrijker dan ooit om die bedrijven aan het licht te brengen die waarschijnlijk zullen overleven en bloeien - en, net zo belangrijk, die bedrijven die vermeden moeten worden."

AXA IM: ECB komt deze week met PEPP+

De Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) met honderden miljarden verhogen tot meer dan een biljoen euro, zo verwacht Gilles Moëc van AXA Group. De verhoging van het PEPP is nodig om tot het eind van het jaar door te kunnen gaan met het opkopen van obligaties, stelt hij in een column.

De ECB kocht vorige maand nog voor zo’n 8,5 miljard euro per dag euro-obligaties op. Hoewel het tempo inmiddels verlaagd, schat Moëc in dat het huidige pakket van 750 miljard euro eind september is uitgegeven. "Dit terwijl de ECB heeft toegezegd om ten minste tot het einde van het jaar door te gaan."

Voor de verlenging tot december verwacht hij daarom een aanvulling met ten minste 350-400 miljard euro. De ECB overbrugt zo de tijd die de Europese Unie (EU) nodig heeft voor de lancering van het grote herstelfonds. Moëc verwacht niet dat dit fonds voor het eind van het jaar kan gaan uitkeren.

Van Lanschot Kempen: Oude economie vecht terug

Hoofdeconoom Luc Aben: "De S&P 500 doorbrak vorige week de 3000-puntengrens en staat daarmee weer rond het niveau van november 2019. Dat is nauwelijks 10% onder de top van eind februari. Op het dieptepunt in maart stond de index 35% lager dan de top. In Europa is het beeld anders. De STOXX Europe 600-index maakte tussen eind februari en eind maart dezelfde val als de S&P 500, maar bevindt zich nog steeds 17% onder het recordniveau."

Tech leidt

"De verklaring voor dit verschil in herstel van de S&P 500- en STOXX Europe 600-indices ligt in belangrijke mate bij technologie-aandelen als Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet (Google) en Microsoft. Die wegen sterk door op de Amerikaanse beurs. Deze ondernemingen profiteren op korte termijn van de digitaliseringsimpuls die de maatschappij door de coronapandemie plots onderging. Denk aan meer thuiswerken en online shoppen. Bovendien zullen veel digitale gewoontes die we tijdens de lockdown hebben aangenomen, ook op de langere termijn blijvertjes zijn.

"In het Europese beurslandschap ligt het zwaartepunt bij de meer traditionele sectoren zoals de financiële sector of automobielindustrie, en minder bij technologie-aandelen. Daar zijn de zorgen groter. Beleggers vragen zich af of banken massale afschrijvingen op hun kredietportefeuilles moeten doorvoeren? En of de autoverkoop überhaupt herstelt bij een oplopende werkloosheid of nieuwe lockdowns in het geval van een tweede virusgolf? Het is logisch dat de zorgen van beleggers zich weerspiegelden in het koersverloop en in een minder fors herstel van het gemiddelde Europese aandeel tegenover zijn Amerikaanse collega’s.

Oude economie vecht terug

"De afgelopen dagen zagen we een opvallende beweging op de beurs. De traditionele sectoren begonnen aan een inhaalbeweging, onder meer geïnspireerd door hoopgevende cijfers van het virusfront. In de Europese landen die als eerste de sociale beperkingen begonnen te versoepelen (Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Zwitserland) is er tot nu toe geen aanwas van nieuwe besmettingen. Hierdoor kunnen we het pad van de geleidelijke heropstart van de economie blijven bewandelen. We zien op basis van mobiliteitscijfers dat de maatschappelijke en economische activiteit blijft aantrekken."

Pimco: Kies wel de winnaars

Portfoliomanager Geraldine Sundstrom: "While governments have started to take steps toward loosening the lockdown, the financial, economic, and health recovery from the pandemic is, unfortunately, unlikely to be smooth or easy. As such, investors should not underestimate that the way to achieve their financial goals might be markedly different now, as the “disruptors” take an ever-larger share of the pie from those “disrupted.” The ability to distinguish between both is becoming crucial." Hier het verhaal.

Pictet AM: Pas op met aandelen

Hoofd beleggingsstrateeg Luca Paolini: "In de afgelopen zes weken zijn aandelenbeleggers erg optimistisch geworden. Daar is ook veel reden voor. Markten zeggen dat de pandemie onder controle is. Er bestaat het geloof dat economie snel herstelt als de lockdowns voorbij zijn. Een V-vormig herstel wordt voorzien. Centrale banken en overheden stimuleren en dat werkt. Zo niet, dan wordt er meer geld tegenaan gegooid. Ook aan de ruzie tussen China en de VS wordt niet zwaar getild. Dat is vooral een woordenstrijd. Bovendien, beleggers die inkomen zoeken, moeten wel aandelen kopen."

Luca Paolini van Pictet AM

Dat was het positieve verhaal. Paolini zelf is tamelijk pessimistisch over de kansen van aandelen. "Ik ben bang dat markten te optimistische zijn over de economische schade van de huidige economie. Het zal jaren voordat die is hersteld. Dit jaar zullen de winsten van bedrijven sterk dalen, gemiddeld met 20%. Wie nu aandelen koopt, rekent niet op een tweede virusgolf en verwacht veel van extra financiële stimuleringen. Maar gaan mensen het geld dat ze krijgen ook uitgeven?"

Andere aandelenrisico's die Paolini ziet: Staatsinterventie, minder pay-out aan aandelenhouders, deglobalisatie en (te) hoge bedrijfsschulden.

Op de kooplijst van Pictet AM staan momenteel defensieve aandelen, goud, Amerikaanse obligaties en Zwitserse franken. Als het om de opkomende markten gaat, prefereert Pictet AM obligaties boven aandelen.

Kempen: Aandelenmarkten te optimistisch

Senior beleggingsstrateeg Joost van Leenders: "Aandelenmarkten kijken meer naar richting dan naar niveau. En nu de richting omslaat van krimp naar groei, is de stemming op aandelenmarkten aanzienlijk verbeterd. Zelfs als het van enorme krimp naar een beetje groei gaat. Is het niveau dan niet belangrijk? Ik denk het wel. Bij de nog lage niveaus van economische activiteit is het toch moeilijk om winst te maken. In ons beleggingsbeleid zijn we dan ook nog voorzichtig met aandelen."

Schroders: Acht crisislessen

Robin Parbrook, hoofd Aziatische aandelen bij Schroders, belegt alweer 30 jaar in Azië. Hij heeft de nodige crises meegemaakt. In de publicatie Eight lessons from previous crises that apply today trekt hij parallellen tussen toen en nu.

Een crisis definieert Parbrook als een periode die een structurele reset veroorzaakt in beleid en gedrag, op overheids-, bedrijfs- en consumentenniveau. Het is anders dan een cyclische neergang, die een kortere impact op de aandelenmarkten heeft.

Robin Parbrook van Schroders

Parbrook heeft in zijn lange carrière twee echte crises meegemaakt. De Aziatische schuldencrisis van 1997-1998 en de grote financiële crisis van 2008-2009. Hij ziet de coronacrisis in dezelfde categorie vallen. Welke lessen kunnen worden getrokken?

 • Les 1. Verandering van mindset
  Een crisis dwingt beleggers hun investeringen opnieuw te bekijken, vanwege de structurele veranderingen die optreden. Scenario's moeten opnieuw worden afgewogen en beoordeeld.
 • Les 2. Vergeet de winstgevendheid op korte termijn
  Focus op de balans en de kasstromen in plaats van op de winstgevendheid. Schuld kan dodelijk zijn in een crisis, zelfs als het om weinig gaat. Tijdens de Aziatische financiële crisis zag Parbrook gezonde bedrijven failliet gaan, puur omdat banken weigerden om kredietlijnen te verlengen.
 • Les 3. Pas op met de (meeste) bankaandelen
  Banken zijn van nature de beursbedrijven met de hoogste schuldpositie. Non-performing loans komen met vertraging bovendrijven. Zwakke banken hebben de neiging te verdwijnen of zombies te worden. Zelfs de betere banken herstellen maar langzaam.
 • Les 4. Goed georganiseerde landen herstellen sneller
  Een goede, coherente overheid en een goed functionerend ambtenarenapparaat doen het bedrijfsleven sneller terugkeren naar de normale gang van zaken.
 • Les 5. Een crisis versnelt disruptieve ontwikkelingen
  Een crisis kan het proces van het creëren van winnaars en verliezers snel versnellen. De Covid-19-crisis heeft de potentie om tot massale ontwrichting te leiden. Parbrook denkt dan aan: Het einde van de 9-tot-5 werkweek op kantoor en het massale woon-werkverkeer, een structurele verschuiving naar werken vanuit huis, online gezondheidszorg, online onderwijs, minder zakenreizen, automatisering en reshoring van de productie, et cetera. 
 • Les 6. Opkomst van zombiebedrijven
  Pas op met sectoren die niet opgeschoond zijn. Overheden grijpen in om het omvallen van bedrijven te voorkomen, vooral in die sectoren die als "strategisch" worden beschouwd. Hierdoor blijven er vaak veel zombiebedrijven over.
 • Les 7. Koop een goed bedrijf voor een eerlijke prijs
  Wacht niet totdat goede bedrijven nog verder in prijs dalen. Er is een kans dat er dan nimmer kan worden ingestapt.
 • Les 8. De impact van een crisis duurt langer dan gedacht
  Omdat een crisis structureel is, duurt het veel langer totdat aandelenmarkten herstellen. Die markten blijven kwetsbaar, beleggers zenuwachtig, vooral als een crisis bestaande ontwrichting versnelt, waardoor het verschil in ontwikkeling tussen winnaars en verliezers nog groter wordt.

T. Rowe Price: Niet bang voor inflatie

De balans van de Fed is in de afgelopen weken met 2,5 biljoen dollar vergroot. Dat is meer dan tijdens de drie QE-rondes in 2008, 2010 en 2012 - en de ECB heeft beloofd de balans voor het einde van het jaar met bijna 900 miljard euro uit te breiden. Wanneer de gelddrukpersen worden aangezet, gaan de gedachten vaak uit naar landen als Venezuela, Argentinië, Zimbabwe en Iran en hoe de inflatie daar volledig uit de hand is gelopen.

In de ontwikkelde economieën is een ander patroon zichtbaar. De centrale banken daar hebben in de afgelopen tien jaar zeer voortvarend geld bijgedrukt, maar tot nu toe heeft het nauwelijks tot inflatie geleid, stelt Nikolaj Schmidt, chief international economist bij T. Rowe Price.

Nicolaj Schmidt van T. Rowe Price

"Stabiliteit van de geldvraag is de sleutel tot inflatie De vraag naar geld is een belangrijke factor om te bepalen of het drukken van geld tot inflatie leidt. Wanneer de vraag naar geld stabiel is, kunnen de centrale banken enorme hoeveelheden geld drukken zonder de inflatie aan te jagen. Wanneer de vraag naar geld onstabiel is, leidt het drukken van geld vaak tot een run op de valuta en/of een zeer hoge inflatie."

Wat bepaalt dan de stabiliteit van de geldvraag? "Wanneer consumenten geloven dat de lokale munt een veilig middel is om de koopkracht van hun spaargeld te behouden, is de vraag naar geld stabiel. Een economie waarin de inflatie onder controle is, de munt stabiel, de begroting en externe rekeningen goed worden beheerd en de eigendomsrechten door de wet worden beschermd, zal dus waarschijnlijk een stabiele geldvraag vertonen. Dit betekent echter niet dat het drukken van geld niet relevant is wanneer de vraag naar geld stabiel is. Wanneer een centrale bank geld drukt, beperkt dat het relatieve aanbod van activa die beschikbaar zijn voor beleggers, wat hen dwingt om grotere hoeveelheden contant geld aan te houden. Maar beleggers zijn zelden tevreden met het rendement dat ze met contant geld krijgen, dus zullen ze waarschijnlijk proberen hun portefeuille weer in evenwicht te brengen door in risicovolle activa te beleggen, waardoor de vraag daarnaar toeneemt en de prijzen stijgen."

"Hogere activaprijzen resulteren in lagere financieringskosten voor bedrijven en een grotere welvaart voor effectenbezitters. Beide hebben de neiging om de vraag naar goederen en investeringen aan te jagen. Door de versoepeling van de financiële voorwaarden stimuleert het drukken van geld uiteindelijk de economische groei, die de inflatie op termijn kan aanjagen door de verkrapping van de arbeidsmarkten en de daarmee gepaard gaande loondruk. Het drukken van geld kan dus uiteindelijk leiden tot inflatie van de consumentenprijzen, maar het transmissiemechanisme is veel minder dramatisch dan vaak wordt gesuggereerd."

Fidelity International: Houd rekening met terugkerende inflatie

Hoofd fixed income Steve Ellis over de kansen in de obligatiemarkt: "Central banks will be forced to keep nominal yields at their current low levels to ensure that ever-larger debt piles remain serviceable. Real yields will be driven ever lower and more negative, as asset price inflation bleeds into goods inflation. Inflation expectations will start to rise as a result of the money supply growth that is being unleashed, in a way that did not happen after the financial crisis. This means that, overall, nominal yields should remain fairly stable at current levels for a protracted period of time. "

"t will take time for inflation to emerge, given the recent economic shock. But current inflation expectations are so low that now could be a good time to consider inflation-linked bonds on a longer-term basis. Gold too should perform strongly as the gold price is inversely proportional to real yields - when real yields are low, the opportunity cost of owning gold falls and investors are willing to pay more for the asset."

"I also expect credit spreads to tighten from here, but only as a reaction to the artificial environment created by central banks. The recent narrowing of spreads from the March nadir has largely been driven by defensive investment grade bonds. But I expect the hunt for yield to reappear strongly as interest rates are intentionally suppressed by central bank liquidity. High yield bond spreads are pricing in roughly a 20 per cent default rate over the next five years, which, given the central bank support, looks overly pessimistic."

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen