Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Stilte voor de tweet

In de assetallocatieconsensus van mei blijven professionele beleggers vertrouwen in aandelen houden. Het optimisme neemt wel af. Zo wordt over cash en obligaties positiever gedacht. Dat was voordat de Amerikaans-Chinese handelsoorlog opnieuw ontvlamde.

Er zijn weinig grote wijzigingen in de assetallocatieconsensus. Equities blijven de meest aantrekkelijke assetclass; 41,51% van de professionele beleggers adviseert een overweging.

De daling van 6,32% van het aantal koopadviezen bevestigt een aanhoudende voorzichtige trend. Sinds begin van dit jaar zijn de positieve aandelenaanbevelingen met 20,47% gedaald.

Cash is na een maand weer teruggekeerd op de tweede plek. De meningen blijven verdeeld, waardoor de weging neutraal intact blijft. Wel is de daling van het aantal positieve aanbevelingen gestopt en is er weer sprake van een stijging positieve adviezen: van 35,29 naar 42,5%.

Obligaties iets minder impopulair

Ook voor grondstoffen blijft de consensus neutraal. Het aantal positieve aanbevelingen is gedaald van 23,59% naar 16,22%. De neutrale consensus is verstevigd, omdat nu een meerderheid van 70,27% van de assetmanagers een neutrale weging aanbeveelt, een stijging van 8,51%.

Vastgoed blijft met 75,86% neutrale adviezen een neutrale weging aanhouden. Het percentage koopadviezen daalde opnieuw en relatief sterk: met 15,38% naar 6,9%.

Assetmanagers moeten nog altijd het minste hebben van obligaties. Het is de enige assetclass waarover negatief wordt geoordeeld. Maar beleggers worden wel positiever. Er is namelijk sprake van een opvallende stijging van de positieve aanbevelingen: van 8,89% naar 17,31%.

Deze stijging ging ten koste van het percentage neutrale adviezen, dat nu 25% bedraagt. De meerderheid van alle beleggingshuizen (57,69%) heeft obligaties onverminderd op verkoop staan.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regio-allocatie: Koop Azië

Aandelen opkomende markten hebben de meeste positieve aanbevelingen en staan daarmee opnieuw aan de top van de regioranking. Het percentage positieve aanbevelingen steeg van 51,02% naar 53,57%, terwijl de verkoopadviezen daalden van 14,29% naar 12,5%.

De eerste positie werd overgenomen van Pacific ex-Japan, dat het percentage positieve aanbevelingen opmerkelijk hard zag dalen: met 12,33% naar 39,39%.

Ook over Japan zijn beleggers wat negatiever geworden. Dat vertaalde zich in een advieswijziging van overwegen naar neutraal. Voor de VS geldt hetzelfde. Minder positieve adviezen en daardoor terug naar neutraal.

Europa handhaaft zich onderwijl moeiteloos op de laatste plek. Het percentage neutrale aanbevelingen blijft met 45,45% nagenoeg gelijk. Per saldo is er desondanks sprake van een lichte verzwakking, aangezien het percentage koopadviezen daalde van 26% naar 20%, terwijl het aantal negatieve aanbevelingen juist toenam.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sectorallocatie: 1 gezondheid, 2 IT, 3 energie

Healthcare was tot voor kort de enige sector zonder negatieve aanbevelingen. Deze situatie is nu gewijzigd: 8,33% van de adviezen is negatief. Wel blijft het de sectorfavoriet.

De consensus over financials is opnieuw iets negatiever, waardoor de sector niet langer op koop staat en in de ranking is gedaald van de tweede naar de zesde plaats.

IT maakte een omgekeerde beweging; de consensus steeg van houden naar kopen. Nog maar 8,33% van de adviezen is negatief. IT steeg in de ranking van de vierde naar de tweede plaats.

De sector communications services steeg van de zevende naar de vierde plaats. Het aantal positieve aanbevelingen nam toe tot een kwart van alle adviezen. Het consensusadvies blijft neutraal.

Utilities is en blijft met 50% verkoopadviezen het minst populair. Wel is er een positieve beweging merkbaar, want het percentage positieve aanbeveling steeg van 16,67% naar 25%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Creditallocatie: consensus wordt positiever

Emerging Markets Debt blijft eerste in de obligatieranking. Het is de enige obligatiecategorie die op koop staat. Sterker, geen enkel beleggingshuis heeft voor EMD een verkoopadvies.

De consensus over inflation linked bonds is wat positiever na een periode van lichte dalingen. Het percentage koopadviezen steeg van 31,25% naar 42,86%, terwijl de negatieve aanbevelingen met 7,44% daalden tot 23,81%. Inflatie wordt weer een thema. Het leidde voor linkers tot een stijging naar de tweede plaats in de ranking.

De consensus over high yield-obligaties verbeterde eveneens, maar niet zodanig dat het de tweede plaats in de ranking kon handhaven. Het percentage positieve aanbevelingen steeg tot 41,18%. De verkoopadviezen liepen licht terug tot 27,45%.

Ook de consensus over bedrijfsobligaties is weer positiever, maar desondanks is 50,98% van alle adviezen negatief. Er is nog een lange weg te gaan. Dat geldt ook voor staatsobligaties. Deze obligatiecategorie heeft voor het zevende jaar op rij de aanbeveling onderwegen en houdt de laagste plaats in de ranking vast. In 68,63% van alle rapporten staan staatsobligaties op verkoop.


 

Werkwijze Alpha Research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de assetallocatie-opinies. 

Beleggingsconsensus mei 2019

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?