Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Professionele beleggers nog positiever over opkomende markten

Op basis van tientallen professionele adviezen constateert Eelco Ubbels van Alpha Research dat professionele beleggers het nu vooral in de opkomende markten zoeken. Populairste sector is gezondheidszorg. Staatsobligaties? Liever niet!

Na de sterke beursstijgingen in januari was februari opnieuw een op alle fronten positieve maand, zij het in gematigdere vorm. Aan de basis van het optimisme ligt een daling van de spanning die eind vorig jaar werd opgebouwd. 

Oplopende rentes, handelsperikelen en het politieke rumoer rond Trump deden beleggers toen huiveren. Die problemen zijn, althans op korte termijn, voor een groot deel weggenomen.

Oplopende geopolitieke spanningen tussen India en Pakistan en de mislukte top van Trump en Kim Jong Un brachten in ieder geval geen opvallende stemmingswijziging teweeg. Punt van zorg is nog wel het afnemende tempo van de economische groei.

Grondstoffen rendeerden het beste

In de eerste twee maanden van 2019 stegen aandelen wereldwijd gemiddeld met 11,18%. Grondstoffen deden het nog beter met een gemiddelde koersstijging van  opnieuw geholpen door een hogere olieprijs, was met een stijging van 12,95%.

Belegers in vastgoed hebben ook geen klagen met een totale winst van 10,92%. Zelfs fixed income wist met +0,21% in februari de gestage lijn omhoog vast te houden.

Over de eerste twee maanden van 2019 was de VS (11,88%) de best presterende aandelenregio, gevolgd door Pacific exclusief Japan (11,60%), Europa (10,54%) en emerging markets (9,29%). De sector industrials (15,16%) voert dit jaar de sectorranglijst aan, op de voet gevolgd door technology met 15,06%.

Risicobereidheid neemt af

Maar hoe verder? Opnieuw toont de beleggingsconsensus zich standvastig, maar wordt men wel voorzichtiger.

De assetallocatieconsensus van maart 2019

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Koop aandelen, verkoop obligaties

Equities blijven voor de veertiende maand het meest aantrekkelijk, maar er is wel een duidelijke verschuiving naar een neutraler advies. Het percentage positieve aanbevelingen daalde met 8,14% naar 50%, terwijl zowel de neutrale adviezen (31,82%) en verkoopadviezen (18,18%) licht stegen.

Over cash blijven de meningen verdeeld waardoor de weging neutraal intact blijft. Wat wel opvalt, is dat het aantal positieve aanbevelingen met 5,83% is gedaald naar 37,5%.

Over grondstoffen zijn de meningen voorlopig stabiel. Het aantal positieve aanbevelingen is met 25,0% gelijk gebleven. De consensus blijft neutraal omdat een meerderheid van de assetmanagers een neutrale weging aanbeveelt.

Ook vastgoed blijft met 61,54% neutrale adviezen een neutrale weging aanhouden. Het percentage verkoopadviezen steeg met 7,69% naar 19,23%, een mogelijke aanwijzing dat de neerwaartse trend, die leek te zijn gestopt, weer wordt hervat. Het heeft ertoe geleid dat vastgoed een plaatsje is gedaald op de aantrekkelijkheidsranglijst. 

Wat ook hetzelfde is gebleven is de negatieve mening over obligaties. Na een kleine stijging van het aantal positieve aanbevelingen in januari volgende een maand later een daling van 2,5% naar 4,56%. 

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Regio-allocatie: EM neemt stokje over

Emerging markets zetten de opwaartse trend van de laatste maanden voort en staat nu op de eerste plaats in de ranking. Het percentage positieve aanbevelingen steeg van 51,11% naar 54,35%, na al een sterke stijging in de twee voorafgaande maanden. Opnieuw hebben emerging markets het hoogste percentage positieve aanbevelingen van alle regio’s.

Pacific exclusief Japan kreeg weliswaar ook iets meer positieve aanbevelingen (van 44,83% naar 48,28%), maar dat was niet genoeg om de eerste plaats in de ranking te handhaven.

Per saldo is bij Japan het aantal neutrale adviezen met bijna 10% toegenomen naar 60,87%. De consensusmening over de VS veranderde opnieuw weinig en de regio handhaafde de positie op de vierde plaats. Van de assetmanagers adviseert 51,06 % Amerikaanse aandelen te overwegen, een kleine stijging van 3,23%. Aan de andere kant nam ook het aantal negatieve aanbevelingen met 1,62% toe naar 25,53%.

Europa handhaaft zich moeiteloos op de laatste plek. Hoewel de neutrale positie nagenoeg gelijk blijft, is er opnieuw sprake van een kleine verzwakking. Het percentage verkoopadviezen steeg van 28,25% naar 31,91%, terwijl de positieve aanbevelingen met 2,69% naar 23,4% daalden.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Sector-allocatie: Gezondheidzorg biedt beste kansen

De consensus over gezondheidszorg, nog steeds de enige sector zonder negatieve aanbevelingen, verbeterde opnieuw, waardoor de eerste plaats van de tien sectoren geenszins in gevaar kwam.

De consensus over financials is onderwijl wat voorzichtiger geworden. Het aantal aanbevelingen om te overwegen daalde flink met 11,67% naar 58,33%.

Het enthousiasme over IT bleef dit keer stabiel. De positieve aanbevelingen bleven op 50% steken, terwijl de negatieve aanbevelingen van 20% naar 16,67% daalden.

Over energy daalde het enthousiame scherp. Het percentage koopadviezen daalde van 50,0% naar 33,3%. Hierdoor is de consensus over deze sector afgedaald niet langer positief maar neutraal. De sector consumer staples profiteerde. Deze sector kreeg 15% meer positieve aanbevelingen en ging daarmee naar overwegen.

Ook industrials en consumer discretionary stegen beide een plek in de ranking, respectievelijk naar de vierde en vijfde plaats. Beide sectoren profiteerden van een kleine stijging van het aantal koopaanbevelingen en een lichte daling van het aantal negatieve adviezen.

Utilities blijft met 58,33% verkoopadviezen de minst populaire sector. Wel moet worden gezegd, dat het sentiment iets verbetert. Het percentage verkoopadviezen stond vorige maand nog op een whopping 70%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Credit-allocatie: EMD op eenzame hoogte

Emerging markets debt handhaaft zich op de eerste plaats in de ranking en blijft de enige obligatiecategorie met een koopaanbeveling. De kooadviezen stegen met 10% tot 47,50%, terwijl slechts 5% van de beleggingshuizen negatief is over EMD.

Over inflation linked bonds wordt onderwijk iets minder positief gedacht. Het percentage koopdviezen daalde met 3,75% naar 40,0%, terwijl de negatieve aanbevelingen met 25% stegen naar 33,3%.

Ook de consensus over high yield-obligaties blijven neutraal, waarbij het beeld wel een tikkeltje is verslechterd. Bij corporate bonds verbeterde de consensus enigszins. Niet dat professionele beleggers staan de trappelen om bedrijfsoligaties te kopen. Het percentage negatieve aanbevelingen bedraagt nog altijd 58,14%.

Bij staatsobligaties is de licht positieve trend gestopt. Het percentage koopaanbevelingen daalde van 11,63% naar 6,98%, terwijl de negatieve adviezen met 2,32% toenamen tot 62,79%.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Werkwijze Alpha Research

Alpha Research inventariseert maandelijks de asset allocatie-opinies van fondsenhuizen, assetmanagers en researchpartijen van zowel de buy als sell side. Deze opinies worden door Alpha Research geactualiseerd in een database.

De meeste partijen gebruiken de categorieën overwegen, neutraal en onderwegen als aanbeveling. Respectievelijk zijn de waarden +1, 0, en -1 van toepassing. Deze waarden leiden tot een gemiddelde.

In de rapportage komen het gemiddelde en de trend van de aanpassingen aan bod om inzicht te krijgen in de assetallocatie-opinies. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Assetallocatie