Nieuws

Jet Bussemaker benoemd tot voorzitter coöperatiebestuur PGGM

Het bestuur van PGGM Coöperatie U.A. heeft Jet Bussemaker benoemd tot zijn voorzitter. Bussemaker zal per 21 juli 2018 het voorzitterschap overnemen van Frank de Grave.

Naast deze functie bij het coöperatiebestuur start Bussemaker op 1 juli 2018 als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden. Ze gaat daar de nieuwe leerstoel Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg bekleden.

Voorheen was ze onder meer minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

PGGM coöperatie werd opgericht kort na de splitsing van PGGM in enerzijds het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en anderzijds de pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM NV. De coöperatie is 100% aandeelhouder van PGGM NV.

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 31 december 2017 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van 218 miljard euro en administreerde de pensioenen van drie miljoen deelnemers.

Onder de naam PGGM&CO kent de coöperatie een ledenorganisatie van ongeveer 745.000 werknemers in zorg en welzijn. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie