Nieuws

Italexit is zelfmoord

Invesco rekent erop dat Italië de eurozone niet zal verlaten. Mocht het er toch toe komen, dan wordt Italexit vooral een Italiaans probleem.

De financiële markten reageerden de afgelopen week met grote zorg op de gebeurtenissen in Italië waar na veel wikken en wegen een nieuwe regering is gevormd bestaande uit de rechts-populistische partij Lega en de links populistische Vijfsterrenbeweging.

Er zijn genoeg redenen om de nieuwe regering te vrezen. Het economisch programma staat op gespannen voet met het Europese stabiliteitspakt. De coalitiepartners willen een zogenoemde vlaktaks invoeren van 15% en 20% voor  bedrijven en particulieren en een basisinkomen voor iedereen. Beide maatregelen zullen de staatsschuld (inmiddels 132% van het bbp, 23,4% van de staatsschuld in de gehele eurozone) nog verder kunnen opdrijven.

Zwakke lire

En als dat al niet erg genoeg is, zijn er ook nog geheime plannen uitgelekt voor een "Italexit" waarbij de euro wordt omgeruild voor een zwakke lire. Dat zou in het ergste geval een domino-effect in werking kunnen zetten die de Griekse eurocrisis doet verbleken.

Het is een pessimistisch scenario waar Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bij Invesco, niet in gelooft. Zij denkt ten eerste dat Italië het niet zover zal laten komen. En ten tweede mocht het toch tot een Italexit komen dan zal het vooral Italië zelf zijn die pijn lijdt, niet de rest van de eurozone. Geopolitieke gebeurtenissen in een afzonderlijk gebied zijn volgens haar zelden van invloed op de lange termijnvooruitzichten van het grotere geheel.

Economische fundamentals

Hooper denkt dat de markten bij een Italexit uiteraard aanvankelijk negatief zullen reageren. De beurs houdt nou eenmaal niet van onzekerheid. Maar al snel zal blijken dat het aan de fundamentals van de eurozone nauwelijks iets verandert.

Hooper rekent er bovendien op dat de ECB de markten op korte termijn zal kalmeren met monetair verruimende maatregelen. Het gevolg is dat de beurs zich al snel weer hersteld. Alleen Italië zal in een crisis belanden.

Italexit is zelfmoord

En precies dat laatste is een extra reden om optimistisch te zijn. De Italiaanse regering weet dat zelf natuurlijk ook. Ze kunnen dreigen met een Italexit, maar het daadwerkelijk uitvoeren zou zelfmoord zijn. De kans dat het zover komt, acht Hooper daarom niet zo groot.

Niet iedereen is het eens met deze optimistische zienswijze. De grote angst die rondgaat is dat de rest van de eurozone bij een Italexit met honderden miljarden aan niet-terugvorderbare leningen komt te zitten. Niet alleen de commerciële banken zouden een klap krijgen, ook de ECB heeft veel staatsleningen op de balans.  Het zou de solvabiliteit van het Europese bankwezen aanzienlijk verslechteren. Het zou banken ook opnieuw aan het wankelen kunnen brengen.

Geen recessie

Hooper ziet dat minder somber omdat een groot deel van de staatsschuld in binnenlandse handen is. Zij wordt gesteund door econoom Sonny Kapoor die alle commotie rond Italië eveneens overdreven vindt, vooral omdat een Italexit nooit plaats zal vinden.

Andere economen wijzen erop dat Italië weliswaar minder groeit dan de rest van de eurozone, maar van een recessie is nog geen sprake. Nu al in paniek raken - nog voordat de regering überhaupt is begonnen - is daarom een tikkeltje hysterisch.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen