Nieuws

Fondsmanagers, vergeet vooral de benchmark

Het verslaan van de benchmark vertelt helemaal niets over de kwaliteiten van een actieve fondsmanager. Maar wat dan wel?

Beheerders afrekenen op un prestaties ten opzichte van een benckmark is niet verstandig. Veel belangrijker is dat zij trouw zijn aan de eigen beleggingsfilosofie. Dat is de stellige overtuiging van Joe Wiggins in een artikel voor Behaviouralinvestment.com. 

Volgens Wiggings is het absurd om beheerders af te rekenen op het feit of ze wel steevast de index of hun benchmark weten te verslaan. De beste beheerders zullen immers van tijd tot tijd slechte rendementen laten zien als gevolg van de gekte die soms heerst op markten.

Verkeerde aannames

Volgens Wiggens is de gedachte dat beheerders moeten worden afgerekend op het consistent verslaan van de benchmark gebaseerd op twee gedachten, die allebei niet deugen.

In de eerste plaats impliceert het dat beheerders in staat zouden zijn om marktbewegingen voor de kortere termijn te voorspellen. Maar de koersbewegingen zijn onvoorspelbaar. Volgens Wiggins is dit een algemeen geaccepteerde wijsheid.

Markt is niet rationeel

Daarnaast is dan ook ondoenlijk om een beleggingsportefeuille samen te stellen waarbij de benchmark onder alle omstandigheden wordt verslagen. Het afrekenen van beheerders op hun consistente superieure rendement impliceert dat de markt onder alle omstandigheden de juiste beleggingsbeslissingen waardeert. Maar dat is niet het geval. De markt kan voor langere tijd worden beheerst door fabeltjes en andere vormen van momentum.

Ogenschijnlijk degelijke beleggingsbeslissingen kunnen voor langere tijd onaantrekkelijk blijken. Daar staat tegenover dat beheerders die toevallig voor de juiste waan van de dag opteren gedurende langere periodes een beter dan gemiddeld rendement kunnen hebben.

Aanhouder wint

Volgens Wiggins is het niet raadzaam om een consistent superieur rendement te verwachten. Consistentie is belangrijk, maar dan vooral als het gaat om het trouw blijven aan de eigen inzichten. Volgens Wiggins zitten financiële markten zodanig in elkaar dat de beste beheerders uiteindelijk het gelijk aan hun kant hebben. Maar dan gaat het wel over langere periodes. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

    Assetallocatie