Nieuws

Het is tijd voor extra Chinese hervormingen

Volgens T. Rowe Price gaat het China echt enorm voor de wind. Maar kan het president Xi Jinping, in navolging van Modi in India, inspireren tot ingrijpende hervormingen in China?

De berichtgeving over China is maar zelden positief; altijd lijkt er wel een crisis gaande of in aantocht te zijn. Zo ging het ook de afgelopen maanden. China zou zwaar worden getroffen door de renteverhogingen in de VS, naast handelsoorlogen en andere dreigementen van Donald Trump in de verkiezingscampagne.

In werkelijkheid echter heeft China de vaart erin weten te houden, aldus Eric Moffett, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund. "Dankzij overheidsinvesteringen in infrastructuur is de groei flink aangetrokken waardoor het bbp in het eerste kwartaal sterker dan verwacht groeide (+6,9%)."

Verder blijven de inkomens stijgen en is de Chinese munt stabiel, althans voorlopig. "Sommige delen van de economie doen het zelfs uitstekend: zo zijn de verzekeringspremies in één jaar met 25% gestegen en de uitgaven aan reizen met 30%. Zeker, China heeft nog steeds een te hoge schuldenlast en andere structurele problemen maar op dit moment is de economie stabiel, en dat begint de markt nu te beseffen," aldus Moffett. 

Positieve momentum vasthouden

De belangrijkste gebeurtenis in 2017 is het Partijcongres van dit najaar, wanneer een groot deel van het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres wordt vervangen en President Xi Jinping zijn macht kan consolideren. Tot het zover is, moet hij het positieve momentum van de economie in stand houden en dankzij de recente stimuleringsmaatregelen lukt dat, denkt Moffett.

"De vraag is wat er gebeurt nadat Xi zijn macht heeft geconsolideerd. Hij heeft al aangegeven dat hij hervormingen aan de aanbodkant wil doorvoeren, overtollige capaciteit wil afbouwen en het financiële systeem wil saneren. Sommige commentatoren doen dit af als verkiezingspropaganda, maar Xi zei enkele jaren geleden iets soortgelijks over corruptiebestrijding en die belofte heeft hij waargemaakt."

Als Xi erin slaagt de aanbodzijde te hervormen, is dat positief voor de eindwaarde van beleggingen in China, maar negatief voor de groei. Moffett: "Wat het voor de markten betekent, is onzeker. Op lange termijn zal het positief zijn voor de Chinese economie en interessante beleggingskansen opleveren."

Meer bedrijven interessant als belegging

Als het Xi lukt bij de staatsbedrijven hervormingen door te voeren en managers te benoemen die zich sterker richten op aandeelhouderswaarde, zullen veel bedrijven die doorgaans door buitenlandse beleggers worden gemeden, weer interessant worden, denkt Moffett. "De autoriteiten doen al proeven met hervormingen en bijvoorbeeld China Unicom heeft geprofiteerd van een meer marktgericht management."

Dit kan een katalysator voor verdere hervorming zijn. "Hoe dan ook, we zien nu eindelijk managementdiscipline in China. Bedrijven hebben hun onnodige kapitaalinvesteringen grotendeels geschrapt en genereren nu een grote hoeveelheid vrije kasstroom. Dat is een complete omslag ten opzichte van pakweg vijf jaar geleden, die naar onze mening door de markt nog niet volledig wordt onderkend."

"Hoewel de banken voor het eerst sinds lange tijd weer hoge winsten rapporteren, blijft op dit deel van de markt voorzichtigheid geboden. Het is al moeilijk genoeg om goed inzicht in de leningenportefeuille van een Amerikaanse of Britse bank te krijgen, laat staan in die van een Chinese."

Vastgoedconcern China 

Volgens T. Rowe Price zijn er genoeg kansen om ons optimisme over China uit te drukken zonder ons op zo'n ondoorzichtig gebied te wagen. "Verzekeraars zijn anders, omdat we voor deze sector in Azië volop ruimte zien om te groeien. Daarom blijft AIA een van onze grootste beleggingen. Het heeft geprofiteerd van de toenemende cross selling van financiële producten en onlangs vergunning gekregen om zich in meer steden te vestigen. Het aandeel is geliefd bij beleggers, maar AIA is naar onze mening een bedrijf van hoge kwaliteit dat ook in de toekomst sterke winsten zal behalen."

Ook de Chinese vastgoedsector doet het de laatste tijd goed, doordat de inkomens stijgen en er maar weinig nieuw aanbod is. "De prijzen worden hoger, maar blijven betaalbaar. Doordat de appartementenbouw de afgelopen jaren op een laag pitje heeft gestaan, zijn de voorraden sterk geslonken en kan de bouw volgens ons aantrekken. De vastgoedsector, een belangrijke motor van de Chinese economie, heeft de afgelopen paar jaar in wezen stilgestaan."

Shanghai en Beijing zijn zeker duur, maar daarbuiten zijn de prijzen redelijk. Vanke is een van onze deelnemingen in deze sector.

Over Chinese A-aandelen zegt hij: "We doen steeds meer onderzoek naar A-aandelen en hebben enkele interessante beleggingskansen onder de wat "saaiere" namen gevonden. Dit deel van de markt wordt genegeerd door lokale beleggers die op snelle groei uit zijn. Sommige van deze kansen zijn gewoon niet beschikbaar in Hongkong. De A-markt is in het algemeen waarschijnlijk reëel gewaardeerd, maar sommige aandelen bieden een aantrekkelijke combinatie van kwaliteit, groei en redelijke prijs."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie