Nieuws

EU in voordeel bij Brexit-deal

Niet de Britten, maar de EU heeft betere kaarten in de hand als het gaat om de Brexit-onderhandelingen.

De EU heeft betere kaarten in de hand als het gaat om de Brexit-onderhandelingen, aldus Bloomberg. Volgens het artikel denken veel Britten dat ze een voordeel hebben omdat het land meer goederen importeert uit de EU dan omgekeerd.

De EU-bedrijven zouden die afzetmarkt niet kwijt willen raken. De Britten begrijpen niet goed waar ze over praten, aldus Guntram Wolf, directeur van de Brusselse denktank Bruegel. “Het Britse debat is volledig blind door alleen maar te focussen op overschotten en tekorten. Het gaat echter om de volumes.”

Tarieven van de WHO

Ter vergelijking. De Britten exporteren de helft van alle goederen naar de EU. Omgekeerd is dat slechts 6%. Duitsers kopen 11% van de Britse totale export, terwijl Britten slechts 7% van de totale Duitse export voor hun rekening nemen.

De kans dat er binnen de nu afgesproken onderhandelingsperiode van twee jaar geen overeenkomst komt is aanzienlijk. In dat geval gelden de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Wereld Handels Organisatie.

Volgens John Kerr, een diplomaat die betrokken was bij het opstellen van de vertrekvoorwaarden in het Verdrag van Lissabon, is de kans 30% dat er geen akkoord komt. Binnen Europa zijn de verschillen tussen de landen aanzienlijk. Duitsland is een belangrijkere handelspartner voor de Britten dan omgekeerd, maar dat geldt niet voor landen als Ierland, Nederland, België en Spanje.

Meer export dan import

Al deze landen exporteren relatief meer naar het Verenigd Koninkrijk dan dat ze invoeren. Ierland exporteert bijna 11% van haar export naar het Verenigd Koninkrijk en voor Nederland ligt dat percentage boven 9%.

Deze landen zijn goed voor respectievelijk 6% en 7% van de Britse export. Voor een land als Frankrijk geldt dat de situatie in balans is.

Met 6% van de Britse exporten en ongeveer 6% van de eigen export naar het Verenigd Koninkrijk heeft het sluiten van een overeenkomst voor de Fransen niet de hoogste prioriteit.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen