Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven.

Nieuws

Opkomende markten als nieuwe veilige havens?

Zijn opkomende markten een nieuwe veilige haven voor onzekere beleggers? Dat gaat wel een beetje ver, zeggen NN IP, Robeco en Rabobank.

Opkomende markten hebben afgelopen kwartaal hun opmars voortgezet die in 2016 begon. Bijgestaan door een beter draaiende wereldeconomie en afgenomen angst voor een harde landing van de Chinese economie.

De rendementen liggen aanzienlijk hoger dan in ontwikkelde landen en fundamenteel staan opkomende markten er goed voor.

Lijken opkomende markten een nieuwe veilige haven voor beleggers die onzeker worden van het grenzeloos optimisme dat hoogtij viert in ontwikkelde markten? NN IP, Robeco en Rabobank vertellen. 

 Senior Client Portfoliomanager Emerging Markets Debt Roy Scheepe van NN Investment Partners

 

“Het positieve momentum voor opkomende markten is sterk genoeg om Trump het hoofd te bieden.”

“Opkomende markten als nieuwe veilige haven is te sterk uitgedrukt, koop daarvoor maar Nederlandse of Duitse staatsobligaties. Met beleggen in opkomende markten bouw je veiligheid in door risicospreiding en portfoliodiversificatie. Niet omdat je geen risico loopt.”

Het momentum voor beleggen in vastrentende waarden in opkomende markten blijft volgens Scheepe erg gunstig. Die tendens begon in 2016 door een aantrekkende wereldeconomie. “Maar ook fundamenteel gaat het in opkomende markten beter. De concurrentiekracht steeg de afgelopen jaren door substantiële depreciaties van lokale valuta. Bovendien zijn veel betalingsbalanstekorten omgezet in overschotten. Dat zijn allemaal tekenen van herstel.”

De resultaten in schuldpapier van opkomende markten dit jaar overstijgen met 5 tot 8% onze verwachtingen, zegt Scheepe.

“Ik voorzie continuering van positieve rendementen dit jaar. Waarschijnlijk niet in dezelfde mate als het afgelopen kwartaal, maar het verschil in waarde tussen opkomende en ontwikkelde markten blijft aantrekkelijk. Alles draait om risico/rendement ratio’s.”

Natuurlijk zijn beleggingen in opkomende markten niet risicoloos. Scheepe: “Groeivertraging in de tweede economie ter wereld, China, tast de exportpositie van grondstofexporterende landen aan. Daarnaast gaat de aandacht bij de Chinese regering op dit moment te veel uit naar groei. Hervormingen in de convertibiliteit van de yuan en de transformatie van productie- naar consumptie-economie, laten ze een beetje liggen.”

De grootste onzekere factor blijft Trump. “Als hij zijn verkiezingsbeloften waarmaakt dan zijn infrastructurele investeringen gunstig voor opkomende markten, importheffingen daarentegen ongunstig. Maar Trump blijkt nog niet in staat geweest effectief beleid te creëren.”

“Ik denk dat het interne positieve momentum van opkomende markten sterk genoeg is om negatieve effecten van Trump’s beleid het hoofd te bieden.”

Hoofd Emerging Markets Equities Wim-Hein Pals van Robeco

 

 

“Opkomende markten in je aandelenportefeuille is een relatief veilige keuze.”

“Veilige haven suggereert dat je zorgeloos kunt aanmeren, dat is niet het geval. Maar het is een relatief veilige keuze om selectief opkomende markten aan je mondiale aandelenportefeuille te alloceren.”

“Sinds vorig jaar zijn de wereldeconomische omstandigheden verbeterd, dat is terug te zien in stijgende handels- en productiecijfers. Bedrijfswinsten van bedrijven in opkomende markten lopen weer op. Er is sprake van overprestatie van aandelen in opkomende ten opzichte van ontwikkelde markten, maar tussen opkomende landen of regio’s onderling zitten grote verschillen.”

Selectief op zoek naar rendement “We zijn vooral overwogen in Azië, met een sterk accent op Korea, India, Indonesië en China. Binnen China mijden we aandelen van de oude, industriële economie en zoeken we naar hoge groei bedrijven in de consumentensfeer.“

“De handelstarieven waar Trump in zijn campagne zo stoer prat op ging, die gaan waarschijnlijk niet komen. Veel Amerikaanse bedrijven hebben significante belangen in China, waar een groot deel van hun kosten van import uit China komt. Om daar 45% importbelasting op te heffen, zou Amerikaanse bedrijven enorm raken. Dat zie ik dus niet gebeuren.”

Pals vermijdt – op Rusland na – Oost-Europa, inclusief Turkije: “Als regio niet aantrekkelijk gewaardeerd, met in Turkije valutaonzekerheden als extra negatieve factor. Ook zitten we in Afrika substantieel onderwogen door politieke en macro-economische onzekerheden.”

“In Latijns Amerika, hoewel licht overwogen in Peru en Argentinië, laat hij Mexico liever links liggen door de plannen van Trump.”Niet alleen door de muur die er zeker lijkt komen, maar vooral door de grote economische afhankelijkheid van de Verenigde Staten.”

Chief Investment Officer Particulieren en Private Banking Han Dieperink van Rabobank

 


“Contrair denken werpt vaak zijn vruchten af.”

“Bij veilige havens denk ik in eerste instantie aan obligaties. Harde valutaobligaties uit opkomende markten zijn momenteel te stevig geprijsd. Obligaties in lokale valuta – met de huidige zwakte tegen de dollar – zou ik wel als veilig bestempelen. Aandelen in opkomende markten moet je structureel overwegen in portefeuille.”

“Opkomende markten draaien vooral om hervormingen, die zorgen dat de productiviteit omhoog gaat en het rendement op eigen vermogen stijgt. Beleggers maken in opkomende markten vaak de fout om hun investeringsbeslissing aan groei te koppelen. Maar groei biedt als zogeheten lagging indicator geen garantie voor toekomstig rendement. De aantrekkingskracht op langere termijn ligt bij opkomende markten op structurele verbeteringen.”

Dieperink neemt China als voorbeeld: “Daar zijn de hervormingen in volle gang, gericht op verhoogde winstgevendheid van bedrijven, meer kapitaaldiscipline en vrijere verhandelbaarheid van de renminbi. Positieve ontwikkelingen, maar wat mij betreft stapt China ook af van zijn groeidoelstelling en verdient de transitie naar een consumptiegeleide diensteneconomie meer aandacht.”

Voor Rabobank ligt de nadruk op Azië als regio; naast China, zitten landen als Taiwan en Korea ook overwogen in portefeuille. Dieperink: “We doen dat in opkomende markten vooral met actief beheer. Opkomende marktenindexen vertegenwoordigen te veel oude industrie.”

Op de vraag of Rabobank landen als Mexico en Turkije vermijdt, antwoord Dieperink verrassend: “Wanneer iets heel hard wordt weggetrapt, dan zit veel van de negativiteit in de prijs verdisconteerd. Mocht de dollar op termijn wat depreciëren en de protectionistische soep van Trump niet zo heet worden gegeten als opgediend, dan bieden die landen eerder kansen dan risico’s.”

“Een beetje contrair denken werpt vaak zijn vruchten af, maar dat laat ik liever over aan de actieve managers.”

Lees ook: Actief werkt in opkomende markten en Opkomende markten op goede pad

Hein Praats is eigenaar van mediabedrijf L'AUROIS. Hij heeft zich, met een financiële handelsachtergrond van twintig jaar, gespecialiseerd als freelancer in – onder meer – financieel tekstschrijven. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus