Nieuws

UBS: China zeker niet negeren

Dat de economische groei lager is dan in het verleden is geen reden om niet te beleggen in de Chinese dienstensector.

Dat de economische groei lager is dan in het verleden is geen reden om niet te beleggen in de Chinese dienstensector. Dat schrijft Bin Shi, verantwoordelijk voor China Equity Strategies voor UBS Asset Management.

Shi beaamt dat de groei lager is dan in het recente verleden. Ook beseft hij dat het land een schuldenprobleem heeft. Maar beide ontwikkelingen zijn het gevolg van de omschakeling van de Chinese economie van een door export gedreven industrie naar een waar de dienstensector de dienst uitmaakt. Juist in die sector zijn aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te vinden.

Shi wijst op het feit dat de dienstensector sinds 2011 een groter deel uitmaakt van het nationale inkomen dan de industrie. Halverwege 2016 bedraagt het aandeel voor de dienstensector 54%, terwijl industrie goed is voor 38%. De verwachting is dat de groei van de dienstensector hoger zal zijn dan de verwachte groei voor de gehele Chinese economie van 6,5%.

Schuldenprobleem

 

Het schuldenprobleem is volgens de strateeg geconcentreerd in de door staatsbedrijven gecontroleerde industrie. In de dienstensector hebben bedrijven te maken met een lage schuldquote. Het belang van de staatsbedrijven met hun hoge schulden zal in de komende jaren afnemen.

Voor beleggers is het interessant om te kijken naar bedrijven met leidende posities in de gezondheidszorg en op IT-gebied. De grote Chinese beursindices weerspiegelen de verwachte groei van dit soort bedrijven nog niet.

Beleggers kunnen profiteren door te anticiperen op een toekomstige herweging van de beursindices ten faveure van dit soort bedrijven. Daarbij komt nog dat Chinese aandelen een hogere weging zullen krijgen in de internationale beursindices van zowel MSCI als FTSE overwegen. Dat voorzien Lee Collins en Russell Jones van Legal & General.

Correctie

Ze wijzen op het feit dat de Chinese economie op dit moment garant staat voor 15% van het wereldwijde inkomen. De verzamelde waarde van alle beursgenoteerde bedrijven in het land bedraagt slechts 2,6% van de totale beurswaarde van bedrijven wereldwijd. Dat smeekt om een correctie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie