Nieuws

Verzekeraars zoeken private markt

Een krappe meerderheid (55%) van de Europese verzekeraars wil het komende jaar portefeuillerisico’s meer spreiden.

Een krappe meerderheid (55%) van de Europese verzekeraars wil het komende jaar portefeuillerisico’s meer spreiden.

Ongeveer de helft van de in een onderzoek van Clear Path Analysis, Invesco en BNP IP ondervraagde verzekeraars zegt de komende twaalf maanden diversificatie te zoeken in strategieën met relatief hogere risico-rendementratio’s. Iets minder dan de helft noemt infrastructuurleningen en senior bedrijfsleningen interessante beleggingen.

Bijna twee derde van de levensverzekeraars ziet allocatie naar bedrijfsleningen zitten, tegen 30% van de overige verzekeraars. Javier Pers Diaz, hoofd European Loans bij BNP IP, omschrijft de Europese markt voor bedrijfsleningen net onder investment grade als een bron voor stabiele langetermijnrendementen en diversificatie.

Verzekeraars actief op het Europese vasteland vinden diversificatie belangrijker dan hun Britse branchegenoten. In totaal zijn 100 Europese verzekeraars met een belegd vermogen van ruim 10.000 miljard euro ondervraagd. Als grootste bron van zorg noemen de verzekeraars de lage rendementen van obligaties, gevolgd door de gevolgen van de Brexit en de Chinese economie.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen