Column

60/40-portefeuille is helemaal terug van weggeweest

Nu de correlatie tussen aandelen en obligaties is genormaliseerd, dus negatief is geworden, biedt de traditionele 60/40-portefeuille volgens Fidelity International opnieuw de belangrijke spreidingsvoordelen waar het ooit voor is bedacht.

Na een groot deel van het Covid-tijdperk op zijn kop te hebben gestaan, vertoont de historisch negatieve correlatie tussen obligaties en aandelen duidelijk tekenen van herstel. Dat maakt de traditionele 60/40-portefeuille weer wat interessanter. Uitgangspunt van de portefeuille, die uit 60% aandelen en 40% obligaties bestaat, is immers dat aandelen in de goede beurstijden voor het rendement zorgen en dat het obligatiedeel de schade beperkt als beurzen corrigeren. 

De negentigdaagse correlatie tussen Amerikaanse aandelen en investment grade-obligaties (zie onderstaande grafiek), die na de uitbraak van Covid-19 positief was geworden, is weer in negatief terrein gekomen. Dit is niet de eerste keer in het post-Covid-tijdperk , maar eerdere periodes van normaliteit bleken van voorbijgaande aard.

Eindrente in zicht

Toch is de kans volgens Fidelity groot dat de huidige ontwikkeling ditmaal aanhoudt. De cyclus van renteverhogingen, die tegenwind vormde voor vastrentende waarden, lijkt ten einde te lopen. "Hoe meer het erop lijkt dat we ons op of dichtbij de eindrente bevinden, hoe meer vertrouwen beleggers waarschijnlijk zullen hebben in Amerikaanse investment-grade obligaties, waarvan het gemiddelde rendement tot de vervaldatum ongeveer 5,5 procent bedraagt."

Daarbij is de waardering van aandelen dit jaar verder opgerekt met koers-winstverhoudingen die inmiddels ruim boven de 20 liggen. Beleggers houden rekening met een Goudlokjesachtig zacht landingsscenario. Dat maakt aandelen volgens Fidelity extra kwetsbaar als de macro-economische uitkomsten minder gunstig uitvallen.

Overigens kan een groot deel van de aandelenrally dit jaar worden toegeschreven aan een klein aantal bedrijven dat heeft geprofiteerd van de AI-hype of van fiscale bestedingsprogramma’s, zoals de CHIPS Act. De schulden van deze bedrijven vertegenwoordigen een relatief klein deel van de obligatie-indices.

Spreidingsdrang

Door de heersende recessie-angst en hogere rentes verwacht Fidelity dat aandelenbeleggers meer op zoek zullen gaan naar portefeuillediversificatie. "Omdat obligatie-indices voornamelijk zijn samengesteld uit emittenten uit meer traditionele sectoren verwachten wij dat deze indices een lagere correlatie met de aandelenmarkten zullen hebben in het geval van een recessie of onrust op de markten."

Dat betekent dat het waarschijnlijk is dat obligaties opnieuw hun ondersteunende rol in de fameuze 6040-portefeuille op zich zullen nemen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Impact beleggen