Nieuws

Einde actief beheer nadert

Toenemende vergrijzing leidt tot het einde van actief beleggen. Dat voorspelt Neal Soss van Credit Suisse.

Beleggingshuizen krijgen de komende jaren te maken te maken met een aantal grote veranderingen. Dat zegt Neal Soss, plaatsvervangend bestuursvoorzitter van de Zwitserse bank Credit Suisse tegen Bloomberg.

Wat niet verandert is dat er ook in de toekomst. ondanks de verwachte lage economische groei en de lage verwachte rendementen, geld zal blijven stromen van spaarders naar diegenen die met dat geld een hogre rendement kunnen boeken.

Soss kondigt wel alvast het einde van actief vermogensbeheer aan. Dat heeft volgens hem voor een belangrijk deel te maken met de verouderende bevolking. In de Verenigde State zijn over vijftien jaar meer mensen van 80 jaar en ouder dan kinderen die jonger zijn dan vijf jaar. Dat heeft gevolgen voor de beleggingsindustrie.

Ouderen willen ETF's

Ouderen willen geen al te grote verrassingen in hun beleggingsportefeuille. Ze geven dan ook de voorkeur aan producten als indexfondsen die meer zekerheid bieden. Het zal er volgens Soss mede toe leiden dat het aantal beheerders van actief geleide beleggingsfondsen zal verminderen.

De tussenhandel verdwijnt volgens Soss ook. Doordat beleggers steeds vaker voor indexfondsen kiezen, wordt een sector belangrijker dan ondividuele aandelen.

Voor de financiële sector leiden deze onywikkelingen tot gedwongen schaalvergroting en een nog grotere focus op kostenbeheersing. Die is mede noodzakelijk door de steeds hogere kosten van toezichthouders.

Schaalvergroting

De schaalvergroting zorgt er volgens Soss voor dat de liquiditeit van markten zal verminderen. Dit zal er weer toe leiden dat ook de volatiliteit van de aandelenmarkten minder wordt.

De grotere voorkeur voor indexfondsen zal volgens Soss betekenen dat er minder in aandelen van kleinere bedrijven zal worden belegd. Dit geldt ook voor obligaties in het algemeen. In beide sectoren zijn immers minder indices beschikbaar, zegt Soss.

Hte goede nieuws is volgens Soss dat lagere rendementen de ongelijkheid in de wereld zal verminderen. Hij refereert aan de econoom Thomas Piketty die de hoge rendementen op beleggingen als de belangrijkste oorzaak ziet voor de toenemende ongelijkheid in de wereld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus