Nieuws

Factorbeleggen verliest magie

Onderzoek lijkt erop te wijzen dat de magie van factorbeleggen aan het verdwijnen is, schrijft Predictive Alpha.

Factorbeleggen heeft het opmerkelijk beter gedaan dan een passieve buy-and-hold strategie. Maar onderzoek lijkt erop te wijzen dat de magie aan het verdwijnen is, schrijft Predictive Alpha.

Diverse hedgefondsen en vermogensbeheerders passen factorbeleggen toe, omdat het consistente alpha genereert. Value, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit vormen de basis voor het four-factor model. Om concentratie te vermijden spreidt het model de beleggingen over de hele aandelenmarkt. De schrijver geeft de voorkeur daarbij aan correlatie-clusters. 

Het onderzoek van Predictive Alpha richt zich op een portefeuille van 40 aandelen over de periode van 1998 tot november 2015. Ondanks hogere handelskosten en een hoge turnover levert het vierfactormodel alpha op ten opzichte van willekeurige portefeuilles. \

Outperformance vierfactormodel

Factorbeleggen levert een gemiddeld rendement van 8,8% op jaarbasis, tegenover 5,8% voor de S&P 1200 Global en 5,3% voor een willekeurige portefeuille. Het onderzoek bevestigt wat Cliff Asness van AQR Capital Management al vaker gesteld heeft, dat in de late negentiger jaren het momentum-effect domineerde en een zeepbel op de Amerikaanse aandelenmarkten veroorzaakte.

Met valuebeleggen werd toen de spot gedreven. Aandelen waren over het algemeen hoog gewaardeerd en hadden een laag of negatief return on capital, hoge beta en hoog momentum presteerden heel goed.

Vanaf 2000 laat het vierfactormodel een langdurige outperformance zien die duurde tot 2009. Maar vanaf dat moment verlopen de prestaties ten opzichte van de S&P1200 Global min of meer vlak. Oftewel factorbeleggen presteert vergelijkbaar met de markt, maar de actieve benadering genereert geen alpha meer.

De onderzoeker voert twee mogelijke verklaringen aan. 

  • De competitie in de markt is sterk toegenomen, met toegang tot computer(modellen) en de brede acceptatie van factormodellen is de alpha uit de markt geconcurreerd. 
  • Een andere verklaring is dat de standaardbenadering van de vier factoren uitgeput raakt. Dat factorbeleggen nog steeds werkt, maar anders toegepast moet worden. 

Mogelijk moeten de factoren niet gecombineerd worden in een gezamenlijke score, maar de aandelen die het hoogste scoren bij een bepaalde factor geselecteerd worden. Er zijn nog heel veel manieren waarop een factormodel kan worden samengesteld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus