Nieuws

This time is different, of niet?

De kunst is om ook bij economische tegenwind goed te presteren. En dat is wat het European Opportunities Fund beoogt.

“This time is different” roepen economen in koor bij elke economische crisis die zich aandient. Maar een blik op de index van leidende indicatoren maakt snel duidelijk dat hier wel een en ander op valt af te dingen. Recessies en periodes van economisch herstel volgen elkaar met regelmaat op. Niet elk bedrijf is even gevoelig voor marktbewegingen.

Op dat gegeven speelt European Opportunities in. Fondsbeheerder Steve Cordell en zijn team analyseren eerst in welke fase van de conjunctuurcyclus de markt zich bevindt: vertraging, recessie, herstel of groei. Vervolgens selecteren ze de aandelen die in deze fase van de cyclus naar verwachting het meest zullen renderen.

Zeven stijlgroepen

Hiertoe heeft Cordell het aandelenuniversum onderverdeeld in zeven stijlgroepen, die elk op een andere manier correleren met de cyclus:

  1. groei
  2. groei defensief
  3. waarde defensief
  4. financials
  5. consument cyclisch
  6. grondstoffen cyclisch
  7. industrie cyclisch

Als de economie zich herstelt of de groei versnelt, zijn aandelen met een meer cyclisch karakter overwogen in de portefeuille. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, detailhandel, IT en grondstoffensector.

Bij een groeivertraging en een recessie, verschuift het accent naar waarde- en groeiaandelen, zoals levensmiddelenfabrikanten, farmaceuten en telecombedrijven. Dat zijn meer defensieve, doorgaans minder volatiele aandelen. Op deze manier wordt het risicoprofiel van het fonds voortdurend aangepast aan de nieuwe fase van de economische cyclus.

Aandelenselectie

De volgende stap is om binnen de gekozen stijlgroepen de meest geschikte aandelen te selecteren. Op deze manier worden een top-down macro-economische visie en een bottom-up-aandelenselectie met elkaar gecombineerd. “Wij nemen daarom ook de cyclus van een bedrijf mee in onze aandelenselectie.”

De omvang van de bedrijven weegt eveneens mee. Omdat small- en midcaps doorgaans bovengemiddeld profiteren van economisch herstel krijgen die bij economische rugwind een iets hoger gewicht in de portefeuille. Maar als het sentiment draait, vindt een switch plaats naar largecaps, die doorgaans minder risicovol zijn. Om de risico’s te beperken, mogen small- en midcapfondsen samen nooit meer dan 50% van de portefeuille uitmaken.

Ook zal Cordell nooit volledig in cyclische of juist defensieve waarden beleggen. Met deze pragmatische aanpak hoopt de fondsbeheerder elk jaar de MSCI Europe met minimaal 2% te overtreffen. Dat is steeds gelukt, in de elf jaar dat het fonds bestaat; aanvankelijk bij vermogensbeheerder Cazenove en sinds 2014 onder de vlag van Schroders.

Omslagpunt?

De crux is om het omslagpunt tijdig te signaleren. Hiervoor kijkt Cordell naar verschillende cijfers, zoals de inkoopmanagersindices, de nieuwe orders en de maatschappelijke geldhoeveelheid. Ook de yieldcurves op de obligatiemarkt zijn interessant. Cordell: “Als die veranderen duidt dat op een groeivertraging of -versnelling.” In Europa – zijn domein – is momenteel sprake van een versnelling, meent de fondsbeheerder.

Maar hij signaleert wel dat de onderlinge verschillen het laatste decennium fors zijn toegenomen. “Noorwegen, Zweden, Groot-Brittannië en Zwitserland kampen met een groeivertraging en Duitsland dreigt nu ook die kant op te gaan. Maar in Frankrijk tekent zich een voorzichtig herstel af, terwijl de Benelux juist afstevent op een groeiversnelling.”

Overwogen in financials

Cordell is nu vooral positief over de financiële sector, die binnen de portefeuille dan ook zijn overwogen. “Financials doen het doorgaans goed op de beurs in de herstelfase. Daarnaast zit de vastgoedmarkt weer in de lift en zijn veel banken inmiddels voldoende geherkapitaliseerd. Dat zorgt voor meer zekerheid en geeft banken weer wat meer ruimte om geld uit te lenen.

En, niet onbelangrijk, de dividendbetalingen zijn in deze sector heel aantrekkelijk.” Het grootste gevaar voor de Europese aandelenmarkten is volgens Cordell de lage inflatie, die het nominale rendement kan aantasten. In dat opzicht is de huidige tijd misschien toch een klein beetje anders dan vroeger. 

Klik op de afbeelding voor alle fondsdata.
Peildatum 31 augustus 2015.

Data Schroder ISF European Opportunities Fund

 

Dit fondsportret is geschreven door Jasperien van Weerdt en is eerder gepubliceerd in IEXProfs magazine nummer 30, 2015.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus