Nieuws

Pimco: kies voor liquiditeit

Pimco adviseert particuliere beleggers om voor liquide fondsen en alternatieve strategieën te gaan.

Particuliere beleggers maken steeds vaker gebruik van liquide alternatieven om hun portefeuille samen te stellen. Dat schrijven Justin Blessy en Ashish Tiwari in de septembereditie van het Pimco-magazine. Volgens beide productmanagers zal deze trend in de toekomst versterken. Dat heeft volgens hen vooral te maken met de lagere verwachte rendementen van de traditionele beleggingscategorieën aandelen en obligaties.

Pimco gebruikt overigens een eigen, simpele definitie van liquiditeit. Dat zijn volgens Pimco beleggingen in beleggingsfondsen of ETF’s die gemakkelijk kunnen worden verkocht. Het zegt dus niets over de onderliggende beleggingen in deze beleggingproducten.

De Pimcomedewerkers maken verder een  onderscheid tussen alternatieve beleggingcategorieën en alternatieve beleggingsstrategieën. Bij alternatieve categorieën moet worden gedacht aan beleggingen in grondstoffen of valuta’s van ontwikkelingslanden. Onder alternatieve strategieën vallen diverse benaderingen zoals long/short.

Door de toenemende beschikbaarheid van dit soort strategieën in de vorm van beleggingsfondsen of ETF’s kunnen ook particulieren hiervan profiteren. Dat doen ze ook in steeds hogere mate. Het totaal belegde vermogen van particulieren in dit soort fondsen is sinds 2008 vervijfvoudigd van 100 miljard dollar naar 500 miljard dollar. Het einde van de groei is nog niet in zicht. Het zorgt echter ook voor complicaties, al was het maar omdat de kosten van de diverse fondsen ver uiteenlopen. Goed advies blijft cruciaal, aldus Pimco.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine ETF's