Nieuws

Driedubbele bubbelperikelen China

Deleverage in China lijkt een lang en pijnlijk verhaal te worden, getuige de recente correctie van A-shares, schrijft FT.

De schuldafbouw in China lijkt een lang en pijnlijk verhaal te worden, getuige onder meer de recente correctie van A-aandelen, schrijft de Financial Times. In twee weken tijd zakten de koersen met gemiddeld 19%, wat de aanleiding was voor een noodingreep van de centrale bank.

Als een zeepbel gevormd wordt kan de volatiliteit sterk toenemen en worden vooral de late toetreders tot de markt hard geraakt. En het verhaal is nog niet voorbij. Bubbels houden vaak twee tot drie jaar aan, nieuwe pieken op de aandelenmarkten vallen volgens de krant niet uit te sluiten. Wel lijkt het erop dat de volatiliteit gevaarlijk hoog blijft.

Tot nu toe blijven gevolgen voor de bredere economie nog uit. De correctie lijkt geen impact te hebben gehad op de consumentenbestedingen of kredietverlening. Maar de monetaire ingreep toont wel aan dat de beleidsmakers zich zorgen maken.

Giftige cocktail
Wat nog veel zorgelijker is, is dat China nu met drie onderling verbonden problemen te kampen heeft: een piek in de vastgoedmarkten, een piek in de aandelenmarkten en een enorme toename van de schulden, die de bankensector verzwakt heeft. Een dergelijke combinatie heeft in het verleden bewezen zeer slechte uitwerking te kunnen hebben op economieën, zo blijkt uit recent onderzoek. 

De vraag is dus of China een uitzondering is op het internationale historische bewijs. Er zijn wel een paar fundamentele factoren die de huidige bullmarkt onderbouwen. De koers-winstverhouding van 21 voor de A-aandelen is nog niet excessief afgezet tegen de groeicijfers van China. Wel zijn enkele IT-sectoren extreem gestegen, een heftige correctie in deze sectoren lijkt onvermijdelijk. 

Volgens Goldman Sachs bedraagt de kapitalisatie van de A-aandelen 110% van het BBP, een halvering laat dus 55% van de binnenlandse welvaart verdampen. Maar het effect op de consumentenbestedingen kan beperkt blijven, stelt de krant.

Vastgoedbubbels gevaarlijker dan aandelenbubbels
Jorda, Schularick en Taylor hebben verder onderzocht wat voor markt- of kredietomstandigheden een crash veroorzaken kunnen. Op basis van historische data concluderen zij dat een combinatie van bubbels in assetprijzen en excessieve kredietverruiming het meeste gevaar opleveren. Zeepbellen in vastgoedmarkten zijn nog gevaarlijker dan op aandelenmarkten. 

Het voordeel in China is dat de financiële sector nog onderontwikkeld is en grotendeels in publieke handen. Dat beperkt een versterkend effect. Waarschijnlijk zal de Staat in geval van nood het bankensysteem herfinancieren middels fiscale en monetaire ingrepen. China heeft de financiële armslag om banken overeind te houden, maar is meer bezorgd over de morele gevolgen van een falend financieel systeem. 

De kredietgroei overstijgt nog altijd de groei van de economie. Eerdere pogingen om dit af te remmen gingen ten koste van de economische groei. Het beleid is nu gewijzigd, met een focus op reflatie begint de economie te verbeteren. Maar de continue stijging van de credit/bbp-ratio verschuift een oplossing voor China’s opgeblazen zeepbellen naar een vage toekomst, schrijft de Financial Times.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen