Nieuws

Brede steun voor Chinese rally

ETF Securities ziet meer drijfveren voor de aandelenrally in China, dan alleen de - vertragende - economische groei.

De Chinese aandelenmarkten hebben een spectaculair halfjaar achter de rug, maar twijfels over de houdbaarheid van de rally groeien omdat de economische groei in China vertraagt. Nitesh Shah, onderzoeker bij ETF Securities, ziet echter meer drijfveren voor de aandelenrally dan alleen de economische groei.

De groei van het BBP kwam in 2014 boven de verwachtingen uit op 7,4%, dat is wel het laagste niveau in 24 jaar. De verwachtingen voor 2015 zijn nog minder hooggestemd. Het land zit in de transitie naar een nieuw economisch model, wat winnaars en verliezers zal opleveren.

De toegankelijkheid tot Chinese aandelen is sterk vergroot dankzij de link tussen de beurzen van Hong Kong en Shanghai, de opening van de beurs van Shenzhen geeft een verdere impuls daaraan. Shah houdt wel rekening met een toenemende volatiliteit op de aandeenmarkten, als beleggers teleurgesteld reageren op tegenvallende groeicijfers. Het is een gevolg van het spanningsveld tussen structurele en cyclische drijfveren.

Shah vindt dat de correlatie van de aandelenrally met de economische groei sterk overdreven wordt. Er bestaat geen rechtstreekse link tussen de prestaties van de economie en de aandelenmarkt. De onderzoeker ziet eerder een vergelijkbare ontwikkeling in China als eerder in Japan, Zuid-Korea en Taiwan. Daar profiteerden de aandelenmarkten meer van liberalisatie dan van economische groei.

Katalysatoren voor de Chinese rally

Daarnaast ziet Shah een aantal ontwikkelingen buiten China, die dit jaar de binnenlandse aandelenmarkten steun kan verlenen.

  • In juni besluit MSCI of het de Chinese A-aandelen opneemt in de Emerging Markets Index. Toen er sprake was van toevoeging van de Verenigde Arabische Emiraten tot de index, gaf het de aandelenmarkt in die regio vleugels.
  • in oktober buigt het IMF zich over de samenstelling van het mandje valuta voor de Special Drawing Rights. Eventuele toevoeging van de renminbi kan een boost geven aan de rol van de Chinese munt in de internationale handel en financiering.

ETF Securities rekent ook op een verdere stimulering van de kant van de Chinese beleidsmakers. Zij lijken lagere groei te accepteren, zolang de hervormingsagenda geen gevaar loopt en het land gevrijwaard blijft van politieke onrust. De beleidsmaatregelen die Shah verwacht zijn renteverlagingen en een verlaging van de verplichte Reserve Requirement Ratio voor de banken. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie