Must read

Must read: 630 miljoen verlies negatieve rente

Dit kost het banken. Plus: uitbraak coronavirus druk olieprijs, grote pensioenfondsen doen het goed, en pas op voor groene zwanen.

BiS waarschuwt voor groene zwanen
De Bank for International Settlement waarschuwt dat klimaatrisico's onvoorspelbare risico's zijn voor het financiële systeem.

Pensioen: Sleutelfunctie risicobeheer beoordeelt, maar is niet verantwoordelijk
DNB wil dat de sleutelfuncties onafhankelijk opereren van het pensioenfondsbestuur. Dit als onderdeel van de Europese IORP-II richtlijn. Het bestuur blijft wel verantwoordelijk. Marcel Kruse legt uit hoe het zit.

Actief versus passief beleggen
De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Aandelenmarkt op speed

Elk nadeel...

Ondertussen in Wuhan

Grote pensioenfondsen renderen bovengemiddeld
Lage of zelfs negatieve rendementen in het laatste kwartaal konden niet verhinderen dat de vijf grootste pensioenfondsen bovengemiddelde rendementen boekten over 2019.

Goede vraag
Wat gebeurt er met de coverindicator als magazines langzaam verdwijnen?

De beste manier?
Er is een goede en een slechte manier om uw portefeuille voor te bereiden op een periode van lagere rendementen.

Dit kost negatieve rente

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

De impact van het coronavirus