Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Optimix wint dit jaar twee Refinitiv Lipper Fund Awards

Scherpe keuzes leiden tot sterke outperformance

Omdat de beleggers van Optimix begin vorig jaar al rekening hielden met een stijging van de inflatie wisten zij de schade van het Optimix EuroRente Fonds en het Optimix Mix Fonds flink te beperken. Ook in de jaren voor 2022 boekten beide fondsen een sterke outperformance. Beide fondsen wonnen daarom dit jaar een prestigieuze Refinitiv Lipper Fund Award.

Optimix EuroRente Fonds en Optimix Mix Fund hebben tijdens de nieuwste Lipper Refinitiv Fund Awards 2023 een mooie prijs gewonnen. Iets hebben jullie vorig jaar dus heel goed gedaan. Wat is dat geweest?

Herbert Vroon, hoofd obligaties bij Optimix: “Met name het Optimix EuroRente Fonds heeft in het afgelopen jaar de benchmark ruimschoots verslagen, en daar heeft ons mixfonds automatisch van geprofiteerd. De outperformance dankt het obligatiefonds aan een aantal juiste keuzes.

Zo waren in de portefeuille van het fonds aan het begin van vorig jaar inflation linked obligaties en floating rate obligaties opgenomen. Doordat zowel de rente als de inflatie in 2022 omhoog schoten, steeg dit schuldpapier in waarde, aangezien beleggers hogere coupons tegemoet konden zien. Daarnaast was de gemiddelde looptijd van de posities in het fonds veel korter dan de benchmark. Ook dat betaalde zich uit.”

Aan wat voor een outperformance moet worden gedacht?

Herbert Vroon: “Het EuroRente Fonds boekte een negatief rendement van 8,4% tegen min 16,0% voor de benchmark. Toegegeven, een negatief rendement is nooit positief, maar gelet op de crash van de brede obligatiemarkt is de schade beperkt gebleven."

Herbert Vroon
Herbert Vroon van Optimix

Hoe vertaalt zich dat naar het mixfonds van Optimix?

Jelte de Boer, hoofd beleggingen bij Optimix: “Met een min van 11% presteerde het Optimix Mix Fonds ruim 3% beter dan zijn benchmark. Vorig daalden zowel obligaties als aandelen flink in waarde, ca. 15% elk, dus een positief rendement zat er niet in.

Maar beleggen is een langetermijnspel. In de jaren 2021 en 2020 versloeg het mixfonds zijn benchmark ook met ruime cijfers en konden beleggers van mooie rendementen genieten. In het coronajaar 2020 bedroeg het resultaat 7% (2% beter dan de benchmark), doordat we gedurende het jaar de aandelenposities uitbreidden. In 2021 profiteerde het fonds van de overweging van aandelen maar ook de inflation linked obligaties droegen toen bij aan het eindresultaat van +15%.

Vorig jaar profiteerde het fonds, zoals gezegd, van de fixed income keuzes, maar ook de keuze voor edelmetalen en hedgefondsen leverde een positieve bijdrage. Wat betreft aandelen pakte de keuze voor waarde- en grondstoffenaandelen goed uit. Inmiddels is dit beursjaar al een groot deel van het verlies van vorig jaar weggewerkt.”

Jelte de Boer
Jelte de Boer van Optimix


Wat zijn de doelstellingen van beide fondsen? Wat kan er worden gezegd over de beleggingsstrategie?

Herbert Vroon: “Voor het EuroRentefonds volgen we echt de benchmark. Die bestaat vooral Duitse en Nederlandse staatsobligaties, aangevuld met de meest kredietwaardige bedrijfsobligaties.”

Jelte de Boer: “Ons mixfonds is het vlaggenschip van Optimix. 40 jaar geleden is Optimix gestart met de oprichting van dit fonds. De bedoeling is om met het mixfonds de benchmark, die voor 50% bestaat uit aandelen en voor 50% uit obligaties, te verslaan en voor gestage waardegroei te zorgen.

De strategie is alle jaren hetzelfde gebleven. Het zoeken naar beleggingen met de beste risicorendementsverhouding staat daarin bovenaan. Het is mooi dat het fonds 40 jaar na oprichting weer een prijs heeft behaald.”

Het beleggingsproces van Optimix

Hoe hebben jullie vorig jaar de obligatiecrash beleefd? Kwam de onrust als een verrassing?

Herbert Vroon: “Om eerlijk te zijn, waren we er al een hele tijd op aan het wachten. Jarenlang hadden centrale banken vruchteloos geprobeerd om met monetaire stimuleringen de inflatie omhoog te krijgen, waarbij rentes naar onwaarschijnlijk lage niveaus daalden. De inflatietrigger bleek uiteindelijk de coronacrisis te zijn, die het vraag- en aanbodevenwicht flink verstoorde. Met de inflatie steeg ook de rente weer.

Op basis van de huidige inflatie en rentestanden is de reële rente nog altijd negatief. Mocht de inflatie niet dalen, dan zou het mij niet verbazen als de rentes verder stijgen. Onze verwachting is dat de inflatie dit jaar behoorlijk zal afnemen om vanaf volgend jaar weer de andere kant op te bewegen.”

De impact van de rente bleef niet tot de obligatiemarkt beperkt.

Jelte de Boer: “Zeker niet, want in principe bepaalt de rente alles. Hogere rentelasten raken bedrijven en particulieren en dat heeft zijn effect op de echte economie. Momenteel zien we hoe de gestegen rente slachtoffers maakt in het Amerikaanse bankwezen.”

"In principe bepaalt de rente alles"

De meeste beleggingshuizen zijn inmiddels een stuk positiever geworden over de beleggingskansen voor obligaties. Optimix ook?

Jelte de Boer: “Nou ja, we zijn wat minder negatief over obligaties. Maar deglobalisering, de kosten van de energietransitie en de ruime overheidsuitgaven kunnen de komende jaren leiden tot een hernieuwde stijging van de inflatie. De huidige rentestanden weerspiegelen die verwachting niet. Op korte termijn rekenen we op een inflatie die richting de 2-3% gaat. Daarna moeten we dus nog maar zien of de inflatie zo laag zal blijven.”

"De huidige rentestanden weerspiegelen onze inflatieverwachting niet"

Over welke beleggingen is Optimix wel enthousiast?

Jelte de Boer: “We zijn op dit moment overwogen in aandelen, omdat de negatieve verwachtingen over de bedrijfswinsten en economische groei volgens ons wel zijn ingeprijsd. Positieve verrassingen kunnen koersen hoger jagen.

"Positieve verrassingen kunnen aandelenkoersen hoger jagen"

Goede kansen zien wij verder in grondstoffen, en dat met name in edelmetalen. Die zouden het in de huidige beleggingsomgeving goed moeten doen. Mocht de Amerikaanse bankonrust aanhouden, dan zou dat kunnen leiden tot een terugkeer naar monetaire verruiming wat inflatie verhogend werkt, hetgeen goed is voor edelmetalen.

Daar staat tegenover dat banken nog meer op de kredietrem gaan staan. Dat remt economische groei en ook inflatie. Commerciële banken nemen dan de rol van de centrale banken over als inflatiebestrijder.”

Op welk obligatiesegment zet Optimix in? Welke obligaties zijn nu even een no go?

Herbert Vroon: “Mocht de inflatie inderdaad dalen en beleggers vanwege bijvoorbeeld bankproblemen gaan zoeken naar veiligheid, dan bieden staatsobligaties bescherming. We zitten er redelijk neutraal in, want zo aantrekkelijk zijn de rentestanden niet. In de obligatieportefeuille houden we nog vast aan inflation linked obligaties. Verder hebben we de gemiddelde duratie verhoogd van twee naar vijf jaar."

Jelte de Boer: “Op basis van de economische risico’s is de rente-opslag van bedrijfsobligaties weinig riant. Mocht het economisch tegenzitten, dan is de kans groot dat beleggers massaal in staatsobligaties stappen en bedrijfsobligaties in de verkoop gaan. De huidige spread is volgens ons te smal.”

Wat kan de obligatiemarkt de komende tijd vleugels geven?

Herbert Vroon: “Dat inflatie omslaat in deflatie. Dat centrale banken zich weer gedwongen voelen om hun rentebeleid te herzien. Een trigger kan een bankencrisis zijn. Dan zijn staatsobligaties de veilige haven.”

  • Lees het nieuwe online magazine van IEXProfs over de Refintiv Lipper Fund Awards

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie