Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit

Beleggen voor een betere toekomst van kinderen

Sjoerd Rozing, verantwoordelijk voor het in maart gelanceerde Triodos Future Generations Fund, over de enorme urgentie om de leef- en onderwijskansen van kinderen te verbeteren. “Vooral kinderen zijn slachtoffer van klimaatverandering en ongelijkheid."

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het Triodos Future Generations Fund?

Sjoerd Rozing: “Het fonds is gestart met het doel te beleggen in het welzijn van kinderen, ter ondersteuning van Unicef. Deze brede doelstelling rust op vijf onderliggende thema’s, te weten:

  • Verbetering van de gezondheid
  • Een betere toegang tot onderwijs
  • Bescherming tegen uitbuiting
  • Zorgen voor een goede omgeving om in op te groeien
  • Het bevorderen van gelijkheid. De geboorteplek van een kind mag niet bepalend zijn voor z’n toekomst.

Het fonds richt zich dus vooral op de niet-westerse wereld, want daar wonen de meeste kinderen die hulp nodig hebben.

Rozing: “Nee, de hele wereld is ons werkterrein, want ook in westerse landen is er op dit gebied nog veel te doen. Daarbij zijn veel oplossingen in opkomende landen niet belegbaar. Er bestaat daar niet altijd een gereguleerde beurshandel of de beleggingsrisico’s zijn er om een andere reden veel te hoog.”

Sjoerd Rozing van Triodos IM

Welke bijdrage leveren beleggers in dit fonds aan de verduurzaming van de wereld?

Rozing: “Met zijn focus op gezondheid, onderwijs, en gelijkheid richt het fonds zich in de eerste plaats op sociale thema’s, op de S van ESG. Maar het fonds kent ook een duidelijke milieucomponent, zoals het verbeteren van de toegang tot schoon drinkwater en schone energie. Die zaken passen bij een betere leefomgeving. Spreek ik over goede voeding, dan is dit voeding die wordt verkregen zonder de aarde schade toe te brengen. Daarnaast heeft voeding ook een sociale component, als het gaat om toegang tot goede voeding.”

Waarom is het zo belangrijk om de kansen van kinderen wereldwijd te verbeteren?

Rozing: “Vooral de kinderen van nu en de toekomstige generaties zijn het slachtoffer van klimaatverandering en ongelijkheid. Zij hebben daarnaast weinig invloed, doordat zij niet meedoen aan de discussie en lastig voor hun rechten kunnen opkomen. Het is belangrijk ook kinderen een stem te geven. Daarom willen we dit onderwerp hoog op de agenda van bedrijven krijgen. Kinderen zijn voor deze bedrijven nu al een belangrijke doelgroep maar in de toekomst de enige doelgroep.”

"Kinderen zijn in de toekomst de enige doelgroep"

Wat zijn concrete problemen die het fonds wil helpen oplossen?

Rozing: “Kinderen in de niet-westerse wereld gaan vaak onnodig dood aan zaken die vrij eenvoudig zijn op te lossen door hun leefomgeving te verbeteren en te zorgen voor betere zorg. Een ander groot probleem is dat zo’n 60 miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs. Hebben ze die toegang wel, dan is de kwaliteit niet altijd even goed.

Voor een betere bescherming van kinderen moet worden gedacht aan het voorkomen van kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting. Dat kinderen steeds jonger online gaan, betekent dat zij ook op jongere leeftijd slachtoffer kunnen worden van mensen met verkeerde intenties.”

Welk type bedrijven helpt om de kansen van kinderen te verbeteren?

Rozing: “Dat zijn bijvoorbeeld telecombedrijven in opkomende landen die ervoor zorgen dat mensen in verbinding komen te staan met de rest van de wereld. Zodat kinderen toegang krijgen tot online onderwijs, en hun ouders tot financiële dienstverlening, wat hun de mogelijkheid biedt om de armoede te ontstijgen. Ook is het belangrijk dat kinderen internet veilig kunnen gebruiken, daarom is cyber safety ook een belangrijk thema voor het fonds.

Waterbedrijven helpen kinderen aan schoon water en, minstens zo belangrijk, goede waterafvoer. In grote delen van de wereld vind je tegenwoordig nog altijd geen wc’s of riolering.

De fondsportefeuille bestaat nu uit 33 bedrijven die alle op hun manier het welzijn van kinderen helpen verbeteren. Ja, dat is een geconcentreerde portefeuille, maar dat is onze stijl. Het aantal is voldoende om voor genoeg spreiding te zorgen.

"De fondsportefeuille bestaat nu uit 33 bedrijven die alle op hun manier het welzijn van kinderen helpen verbeteren"

Andere duurzame portefeuilles hebben allemaal dezelfde namen in de Top 10 holdings, zoals Apple en Microsoft. Bij dit fonds ligt dat echt anders. In onze Top 10 van grootste posities staan weinig bedrijven die mensen zullen kennen. Daarmee is het niet alleen een onderscheidend product, maar verbetert het ook de spreiding van een beleggingsportefeuille.”

Hoe zijn deze bedrijven geselecteerd?

Rozing: “Onze aandelenselectie bestaat uit drie stappen. Tijdens de eerste stap selecteren we alleen bedrijven die aantoonbaar iets goeds doen voor de wereld in de breedste zin van het woord.

Bij stap twee selecteren wij vervolgens alleen bedrijven die voldoen aan onze minimum standards, die bestaan uit 27 criteria. Hierbij kijken we naar zaken als hoe het zit met de CO2-uitstoot. Zijn de rechten van werknemers goed geregeld? Veel medische bedrijven vallen bijvoorbeeld af, omdat hun dierproevenbeleid niet op orde is.

Van de bedrijven die zijn overgebleven bepalen we tijdens stap drie een beleggingscase. Hoe zit het met de waardering? Is de winstgroei robuust?”

85% van de portefeuille bestaat uit bedrijven uit de VS, Europa en Japan. Waarom zijn bedrijven uit de niet-Westerse wereld zo sterk afwezig?

Rozing: “Dat percentage vertelt niet het hele verhaal. Een aantal van de bedrijven in de portefeuille heeft weliswaar een notering in een westers land maar richt zich voor 100% of voor meer dan 50% op de niet-westerse wereld. Het is wel de bedoeling om meer in de niet-westerse wereld te beleggen, maar dan wel geleidelijk en met een maximum van 25%. Immers, als de portefeuille wordt gedomineerd door bedrijven uit de opkomende wereld, dan verhoogt dat het risicoprofiel aanzienlijk. Daar zit niet iedere belegger op te wachten.

Daarnaast zijn er voldoende westerse bedrijven die exposure hebben naar de niet-westerse wereld, zoals het Nederlandse DSM, dat voedingsingrediënten produceert, of de Zwitserse SIG Group, die verpakkingsmateriaal verkoopt waarmee voedsel buiten de koeling langer houdbaar is"

Ook belangrijk, hoe meten jullie de positieve impact van het fonds?

Rozing: “We meten een aantal footprints van het fonds, zoals die van CO2 uitstoot, waterverbruik en afval. Die uitkomsten leggen we naast een duurzame benchmark. Afval scoort iets minder, maar CO2 en water steken ver boven de benchmark uit.

Ook meten we hoe het fonds bijdraagt aan de Sustainable Development Goals van de UN. Met betrekking tot de verbetering van gezondheid, onderwijs en ongelijkheid scoort het fonds duidelijk hoger dan een brede duurzaamheidsbenchmark.”

Rendementsverwachting?

Rozing: “Alle Triodos-fondsen streven naar een markconform rendement met een beter impactprofiel. Dat geldt ook voor dit fonds.”

Voor welke soort beleggers is het Triodos Future Generations Fund geschikt?

Rozing: “Het fonds is met name bedoeld voor particuliere beleggers. Dat kunnen grootouders zijn die dit fonds kopen voor hun kleinkinderen. Ook denken wij aan family offices die zich aangesproken voelen door het thema. Zes maanden na de lancering zijn we tevreden over de toeloop, zeker gezien het weinig aantrekkelijke beursklimaat dit jaar.”

Ten slotte, beleggers in het fonds leveren automatisch een bijdrage aan Unicef. Om wat voor bijdrage gaat het?

Rozing: “We steunen een Unicef-project in Ivoorkust waar scholen worden gebouwd met bakstenen gemaakt van plastic afval. Er gaat jaarlijks een bedrag gelijk aan 10 basispunten van de AUM naar UNICEF. Dit wordt vanuit de management fee betaald en heeft geen invloed op het rendement van de belegger.

Nee, dat is geen sigaar uit eigen doos, want de fondskosten van dit fonds zijn gelijk aan die van de andere Triodos-fondsen. Hoe meer kapitaal in het fonds, hoe meer geld er naar Unicef gaat.”

  • Meer weten? Hier vindt u meer informatie over het Triodos Future Generations Fund.

Disclaimer UNICEF speelt geen rol in de ontwikkeling, het beheer of de investeringsbeslissingen van Triodos Future Generations Fund. UNICEF doet geen aanbeveling voor een beleggingsadviseur, belegging, bedrijf, product of voor beleggingen in het Triodos Future Generations Fund.
Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie van Triodos Future Generations Fund voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een overzicht van de rechten van de investeerder staat in het prospectus.
De waarde van de activa van het fonds als gevolg van het beleggingsbeleid kan sterk fluctueren. Triodos Future Generations Fund wordt beheerd door Triodos Investment Management.
Triodos Investment Management heeft een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling en beheerder van een icbe van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en de De Nederlandsche Bank.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie