Fondsportret
Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Fondsportret - Parvest Green Bond

Green bonds met een goed track record

Het nieuwe Parvest Green Bond-fonds belegt alleen in groene obligaties van bedrijven die zich ook echt aan hun groene beloftes houden.

In de afgelopen vier jaar is de markt voor green bonds tien keer zo groot geworden. Begin 2017 was de markt 200 miljard euro groot, in 2013 slechts 20 miljard euro. En die 200 miljard zal eind 2017 gegroeid zijn naar 320 miljard euro, zo schat BNP Paribas Asset Management in.

Om echter aan de duurzame doelstellingen uit het klimaatakkoord te voldoen, moet de markt voor groene obligaties nog flink doorgroeien. Er is volgens de OESO een green bond-marktvolume nodig van 5,6 biljoen dollar en een jaarlijkse uitgifte van groene obligaties van 720 miljard dollar om ervoor te zorgen dat de economische groei de aarde niet verder laat opwarmen dan twee graden Celsius.

Felipe Gordillo, Senior ESG-analyst en verantwoordelijk voor de green bond-strategieën van de beleggingsfondsen van BNP Paribas Asset Management, grapt dat de markt voor green bonds jong lijkt, maar dat helemaal niet is. “De eerste duurzame obligatie stamt uit 1624 en werd uitgegeven in Nederland.” 

Dubbelchecken

De gedachte achter het wel degelijk nieuwe Parvest Green Bond fonds is voor klanten een zo goed mogelijk rendement genereren en tegelijkertijd iets goeds doen. Samen met de fondsmanager Arnaud-Guilhem Lamy selecteert Gordillo obligaties van uitgevers die rendement genereren en die zich aan hun duurzame beloftes houden.

“In volwassen markten liggen de kansen in green bond-beleggingen bij verduurzaming van transport”

“We doen dat door, als een obligatie op de markt komt, met de uitgever te praten, te kijken wat ze beloven en te onderzoeken wat de impact van de groene obligatie kan zijn. Na ongeveer een jaar - dat hangt mede af van het gekozen boekjaar van de uitgevende onderneming - doen we een tweede onderzoek. Dan praten we vaak nog een keer met het bedrijf, bekijken we kritisch het ESG-rapport en bepalen we of ze met het opgehaalde geld wel doen wat ze beloven. Zo niet, dan is het voor ons niet interessant om belegd te blijven in die obligatie.”

Op deze manier probeert BNP Paribas Asset Management green washing – het verkopen van obligaties onder de duurzame vlag, terwijl ze dat amper tot niet zijn – van de portefeuille te voorkomen.

De belangrijkste regels die Gordillo hanteert voor de selectie van green bonds en waarmee hij zich wil onderscheiden van andere aanbieders zijn:

 1. Engagement: de geloofwaardigheid van de uitgever checken.
 2. Impact: green bonds moeten deel uitmaken van een langetermijnoplossing.
 3. Geen negatieve neveneffecten veroorzaken.

Duurzaam op lange termijn

Bovendien zijn de green bonds geïntegreerd in en maken zij gebruik van de expertise van de overige bond investment centers binnen BNP Paribas Asset Management. Aan de hand van een drietal voorbeelden legt hij de selectieregels uit: “Stel een onderneming geeft een green bond uit om CO2-uitstoot te verminderen. Maar wat betreft ESG hebben ze een slecht track record. Ze zorgen bijvoorbeeld niet goed voor hun personeel of nemen het niet zo nauw met de milieuregels bij hun productieproces. Ja, dan hebben wij weinig vertrouwen in zo’n onderneming.”

Als tweede voorbeeld noemt Gordillo een gasmaatschappij die de gaswinning wil moderniseren en daarvoor green bonds uitgeeft. “Dit betekent dat de onderneming op korte termijn misschien duurzamer opereert, maar op lange termijn blijft het een gasmaatschappij, geen windenergiemaatschappij. Dus het langetermijneffect is voor ons niet groen genoeg.”

Het derde voorbeeld is een groen project met onvoldoende oog voor de omgeving. “Een onderneming haalde geld op voor een dam in een rivier in Brazilië. Voor de bouw van de dam moesten omwonenden verhuizen. Ja, dan kan het nog zo’n groen project zijn, als ze geen rekening houden met de maatschappelijke gevolgen, vinden wij het niet interessant.”

Green bonds van gemeenten interessant

Van de energietransitie in opkomende markten kunnen beleggers in green bonds volgens Gordillo wel flink profiteren. “De groeiende vraag naar energie en de verduurzaming ervan, zorgen voor een toenemende uitgifte van interessante green bonds.” In volwassen markten liggen de kansen bijvoorbeeld bij de verduurzaming van transport.

“Frankrijk bijvoorbeeld voldoet met haar grote nucleaire energiesector niet aan de duurzame energienormen. Maar in de transportsector kan de CO2-uitstoot fors omlaag. Daar zijn ook plannen voor. Wij beleggen bijvoorbeeld in green bonds van treinmaatschappijen.”

En steeds meer gemeenten geven green bonds uit. Bijvoorbeeld voor verduurzaming van schoolgebouwen. “Dat vinden we ook interessant, omdat het niet alleen een milieu-impact heeft, maar ook een sociale impact.”


 

Fondsfeiten Parvest Green Bond Privilege

 • ISIN-code: LU1620157294
 • Fondsmanager: Arnaud-Guilhem Lamy
 • Valuta: euro
 • Universum: wereldwijd
 • Categorie: obligaties
 • Fondsvermogen: 102,634 miljoen euro (per 23 november 2017)
 • Opgericht: september 2017
 • Benchmark: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index (Hedged in EUR) RI
 • Maximale positie per green bond: 5%
 • Maximale management fee: 0,40%
 • Lopende kosten: 0,63% (schatting per 15 oktober 2017)

Top 12 landen

 1. Frankrijk:34,58%
 2. Nederland: 17,71%
 3. Supranationals: 17,66%
 4. VS: 13,67%
 5. Duitsland: 11,37%
 6. Zweden: 5,02%
 7. Italie: 1,96%
 8. Spanje: 1,90%
 9. Verenigd Koninkrijk: 1,49%
 10. Canada: 1,32%
 11. Finland: 0,40%
 12. Overig: -7,10%

Kredietwaardigheid obligaties

 • AAA: 33,34%
 • AA+: 11,90%
 • AA: 16,80%
 • AA-: 10,35%
 • A+: 7,94%
 • A: 3,14%
 • A-: 8,05%
 • BBB+: 7,13%
 • BBB: 2,26%
 • Overig: -0,83%

Top 8 sectoren

 1. Financials: 29,00%
 2. Agency: 27,29%
 3. Staatsobligaties: 21,35%
 4. Nuts: 11,20%
 5. Technologie: 9,97%
 6. SRI Geldmarktfonds: 6,27%
 7. Services: 2,02%
 8. Cash: -6,57%

De impact van het coronavirus