Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Outperformance door creativiteit

Hoewel het dividendteam van Van Lanschot Kempen werkt met duidelijke en strenge selectiecriteria in het beleggingsbeleid is er volgens Reineke Davidsz genoeg ruimte om buiten de gebaande paden te bewegen. Dat betaalt zich uit. “Creativiteit en discipline kunnen prima samengaan.”

2023 is een lastig jaar voor dividendbeleggers. Tech is immers de baas, zeker als er een link bestaat met AI. Op het moment van schrijven staat de MSCI World 13%* in de plus, terwijl de wereldwijde index van hoog dividendrendement aandelen een mager plusje scoort van 3%*. Toch is het mogelijk om het beter te doen dan de benchmark. Sterke aandelenselectie waarbij tevens ruimte is om buiten de gebaande paden te beleggen, kan daaraan bijdragen.

Onze strategie rust op drie pijlers: goede kasstroomgeneratie, prudente kapitaalallocatie en een aantrekkelijke waardering. Daarnaast is ideeëngeneratie een belangrijk onderdeel van de strategie. Daar begint het mee. Bij dividendaandelen wordt al snel gedacht aan saaie bedrijven met weinig investeringsmogelijkheden waardoor overtollig kapitaal naar aandeelhouders gaat. Maar er zijn ook ongewone dividendaandelen. Juist deze aandelen dragen sterk bij aan het rendement van de gehele portefeuille. Dan heb ik het over aandelen die geen plek hebben in de benchmark.

Reineke Davidsz

Reineke Davidsz van Van Lanschot Kempen

Nieuwe ideeën zoeken

Om nieuwe beleggingsideeën op te doen, gaan we op zoek van achter ons bureau en op pad. We lezen jaarverslagen, bezoeken conferenties, volgen beleggingsinhoudelijke blogs, om maar wat te noemen. De combinatie van verschillende bronnen zorgt ervoor dat we mogelijke kansen in ons vizier krijgen.

Er zijn dus veel manieren om op nieuwe ideeën te komen. Belangrijk is vooral om een open mind te houden. Daarbij kijken we ook buiten de ontwikkelde markten en buiten de standaarddividendsectoren, zoals Financials, Health Care, Consumer Staples en Energy. Ruimte is er tevens om midcap-aandelen in de portefeuille op te nemen. Tenminste, als deze over voldoende liquiditeit beschikken. Liquiditeit is belangrijker dan beurswaarde.

"Belangrijk is vooral om een open mind te houden" 

Duidelijke kansen

Amerikaanse dividendaandelen beslaan ongeveer de helft van onze dividendbenchmark. Maar buiten de grenzen van de Verenigde Staten zijn er genoeg beleggingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de Taiwanese technologiesector, Koreaanse bankensector of Afrikaanse telecomsector. Deze regio’s krijgen niet altijd de aandacht van beleggers die ze verdienen. Veranderingen in het beleid met betrekking tot het aandeelhoudersrendement of structureel hogere groeimogelijkheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot interessante beleggingskansen.

Aandelen in de luxegoederenindustrie staan doorgaans niet synoniem met een hoog dividendrendement. Door bedrijfsspecifieke kwesties of macro-economische tegenvallers dalen koersprijzen en stijgen dividendrendementen. Op de lange termijn biedt dat juist koopkansen. De markt van luxegoederen is kansrijk omdat het door de hoge toetredingsdrempel weinig spelers kent. De sterkste luxemerken hebben decennialang gewerkt aan het opbouwen van de merkwaarde.

"De markt van luxegoederen is kansrijk omdat het weinig spelers kent"

Het zal niemand zijn ontgaan dat generatieve AI de markt dit jaar flink heeft doen bewegen, in positieve maar ook in negatieve zin. In de muziekindustrie bestaat er de angst dat generatieve AI ook de muziekwereld overneemt, totdat er geen menselijke artiesten meer over zijn. Wij geloven daar minder in en vinden daardoor ook hier dividendaandelen met een aantrekkelijke waardering.

Onbekendheid maakt goedkoop

Enfin, dit zijn geen regio’s en sectoren die je snel tegenkomt in een dividendportefeuille. Deze onbekendheid is deels een verklaring voor hun lage waardering. Wel verwachten wij dat deze onderwaardering van tijdelijke aard is. De lage waardering is niet de enige reden waarom ze een plaats hebben in de portefeuille. Het totale plaatje van kasstroomgeneratie, kapitaalallocatie en waardering moet kloppen.

* Totaal rendement per 28/9/2023 (Bloomberg)

Reineke Davidsz is fondsbeheerder bij Van Lanschot Kempen en belegd zelf in de Kempen Dividend-fondsen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie