Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Er breken gouden tijden aan voor high yieldbeleggers

De slinger is voor het eerst in jaren weer teruggezwaaid naar high yieldbeleggers nu bedrijven met hoge schulden gedwongen zijn zich vriendelijker op te stellen naar hun schuldeisers. Dat betogen obligatiespecialisten Hugo Squire en Josh Panton van Schroders.

"De sell-off op de obligatiemarkten in 2022 was meedogenloos en ging verder dan de meeste beleggers voor mogelijk hielden. We beleefden de overgang naar een nieuwe marktomgeving waarin de kasstromen van schuldbeladen bedrijven minder naar aandeelhouders worden geleid en meer naar de schuldeisers.

Hogere financieringskosten zullen leiden tot een toename van het aantal faillissementen doordat bedrijven de nieuwe rentelasten niet kunnen dragen. De bedrijven die in de problemen komen, vormen echter een kleine minderheid. Voor obligatiebeleggers die de meeste verliezers kunnen vermijden, zijn er gezonde rendementen te behalen. Duidelijk is dat obligatiebeleggers niet langer worden gestimuleerd om bedrijven met zoveel mogelijk schuld na te jagen.

Zodra bedrijven moeten herfinancieren tegen de huidige (veel hogere) rentetarieven is er een duidelijke stimulans om de schuldenlast te verminderen. Dit betekent dat crediteurvriendelijke maatregelen steeds gebruikelijker zullen worden. Verkoop van activa, verlaging van dividenden, injecties van eigen vermogen en vermindering van kapitaaluitgaven zijn enkele voorbeelden hiervan.

Implicaties rendement

In de afgelopen 12 maanden is er geen yield compression geweest op de Europese high yieldmarkt en toch zijn de totale rendementen sterk geweest. Dit komt doordat ongeveer 70% van de rendementen afkomstig was van uitgekeerde coupons.

De beleggingsklasse noteert tegenwoordig een yield-to-worst van 7,5%. Dat is 0,2% hoger dan vorig jaar rond dezelfde tijd. De huidige rentestand laat high-yieldbeleggers ruimte voor tegenwind op macro-economisch gebied. 

Momenteel is variëren de economische verwachtingen nog van iets tussen een zachte landing en geen landing, maar er is weinig nodig om in de meer negatieve richting van een harde landing te verschuiven.

De rente van leveraged creditportefeuilles is nu uiterst beschermend, terwijl de blootstelling naar de obligatiemarkt een natuurlijke bescherming biedt bij een harde landing.

 

Ofwel, hoge rentes leiden tot sterke totaalrendementen op de lange termijn en bieden aanzienlijke neerwaartse bescherming in ongunstige scenario's. Daarbij kan een aanzienlijke compressie van de rentetarieven leiden tot koersstijgingen die kunnen concurreren met rendementen op de aandelenmarkt."

  • Lees het hele artikel, getiteld Leveraged credit: the dawn of a new golden age?

Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen