Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Azië domineert wereldwijde economische groei tot ver na 2050

Onderzoek van het abrdn Research Institute identificeert vijf factoren die de economische outperformance van Azië de komende decennia garanderen.

1. Grootste economieën

In 2050 zullen vier van de zeven grootste economieën ter wereld in Azië liggen. De verwachting is dat China in 2035 de VS inhaalt als 's werelds grootste economie en dat India begin 2030 de vierde plaats inneemt. Indonesië zal halverwege de jaren 2040 zijn opgeklommen tot de zevende economie ter wereld, met Japan op de vijfde plaats.

Dit betekent dat Azië de wereldeconomie in de tweede helft van deze eeuw zal domineren. Uit onze analyse blijkt verder dat de Filipijnen, Pakistan, Bangladesh en Vietnam dan allemaal in de top 25 van grootste economieën staan.

2. Inhaalslag

De wereldwijde economische groei zal vertragen van ongeveer 2,5% per jaar tot 1,5% per jaar tegen 2050, deels omdat de bevolkingsgroei in de grote economieën achterblijft. Azië kan beter presteren dankzij de mogelijkheid om een inhaalslag te maken ten opzichte van de ontwikkelde landen.

Zo is het inkomensniveau in veel Aziatische landen nog relatief laag, is er een enorm potentieel aan landarbeiders die aan het werk kunnen in de industrie en in de dienstensector. Daarnaast moeten veel Aziatische bedrijven nog profiteren van technologische efficiëntie om de productiviteit te verhogen.

3. Wel bevolkingsgroei

Opkomend Azië profiteert nog steeds van een demografisch dividend. In India en Indonesië neemt de bevolking tegen 2050 naar verwachting toe met respectievelijk 253 miljoen en 42 miljoen. Hoewel de bevolkingsgroei in andere Aziatische markten minder sterk is en de demografische profielen minder gunstig zijn, compenseren andere factoren deze relatieve zwakte. Zo verbetert de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden (vooral het geval in India, Indonesië en Maleisië). Bovendien is er veel ruimte om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

4. Economische verschuiving naar de consument

Azië domineert weliswaar de mondiale verwerkende industrie, maar de groei verschuift naar de consument. Ondanks de druk in de ontwikkelde markten om banen te verplaatsen, zijn de toeleveringsketens te hecht om snel uit elkaar te vallen.

Naarmate de verstedelijking toeneemt en de persoonlijke inkomens stijgen, zal Azië bovendien de wereldwijde consumptie van goederen en diensten aanjagen. De Chinese consumentenmarkt is nu al half zo groot als die in de VS. Tegen 2050 kan die bijna 10% groter zal zijn. Ook de Indiase consumentenmarkt verviervoudigt de komende 30 jaar.  De verwachting is dat de totale consumptie in opkomend Azië tot 2050 meer dan verdubbelt. Ter vergelijking: de consumptie in de eurozone neemt in dezelfde periode naar verwachting slechts met 18% toe.

"De verwachting is dat de totale consumptie in opkomend Azië tot 2050 meer dan verdubbelt"

Naarmate de consumptie in Azië toeneemt, zullen de uitgavenpatronen steeds meer gaan lijken op die in midden- en hoge-inkomenseconomieën, met meer discretionaire uitgaven. Een groeiende ‘zilveren economie’ van oudere consumenten versterkt deze trend en drijft de uitgaven voor gezondheidszorg en amusement verder op.

5. Urbanisatie stimuleert de vraag naar infrastructuur

Door de snelle economische ontwikkeling en de groeiende bevolking heeft Azië meer vervoer, woningen en infrastructuur voor openbare diensten nodig. Deze vraag stuwt de kapitaaluitgaven en de economische activiteit. Minder ontwikkelde landen, vooral in Azië, zijn slechts voor 40 tot 60% verstedelijkt.

Naarmate de verstedelijking toeneemt, krijgen de bouw en andere economische activiteiten, en dus het bbp, een boost, zelfs in die Aziatische markten waar de demografische factoren niet zo gunstig zijn. Volgens onze berekeningen zal Azië tot 2050 goed zijn voor de helft van alle wereldwijde investeringen, potentieel 390.000 miljard dollar.

Koopwaardig

Volgens Robert Gilhooly, onderzoekseconoom opkomende markten bij abrdn, zijn in elk land of elke regio voor economische groei op lange termijn drie dingen nodig: “Steeds beter opgeleide arbeidskrachten, investeringen in infrastructuur, uitrusting en technologie en verbetering van de productiviteit. De opkomende markten in Azië - van China en India tot Indonesië en Vietnam - laten dit allemaal zien."

Peter Branner, Chief Investment Officer bij abrdn, verwacht ook veel van opkomend Azië: “Of de opkomende Aziatische economieën de voorspelde outperformance daadwerkelijk waarmaken, hangt natuurlijk nog steeds af van de kracht van overheidsinstellingen en het vermogen om politieke druk, economische moeilijkheden en andere macrorisico's het hoofd te bieden. Het goede nieuws is dat deze onzekerheden al zijn ingeprijsd, zoals blijkt uit de kortingen op beleggingen in opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten. Gezien de krachtige en positieve drijfveren die ons onderzoek laten zien, is het potentieel duidelijk zichtbaar.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen